Bullrun bitcoina | Historia pokazuje, że to dopiero początek…

Historyczne wykresy przywołuje wspomnienia dotyczące zachowania BTC od czasu szczytu pod koniec 2013 r. Jeśli historia się powtórzy może się okazać, że prawdziwy bullrun bitcoina dopiero przed nami…

Ustalmy to na samym wstępie. Próba nie jest wysoka, a właściwie nie ma jej wcale. Tak czy inaczej istnieją pewne punkty odniesienia, które możemy analizować. Jednym z takich punktów jest szczyt z 2013 roku…

Czy aktualny bullrun bitcoina jest odbiciem szczytu z 2013?

Niejaki CryptoBull przedstawił interesujące porównanie między cenami bitcoina od końca 2013 roku, kiedy BTC osiągnął szczyt na poziomie około 1160 USD, a grudniem 2017, kiedy BTC wspiął się do około 20000 USD.

Najciekawsze w tej analizie jest to, co stało się po osiągnięciu tych szczytów…

bullrun bitcoina
źródło: Twitter

Jak widać na powyższym wykresie, po szczycie w 2013 roku, BTC wszedł w okres długotrwałych spadków, który trwał ponad rok. Cena sukcesywnie spadała do stycznia 2015 r. Kiedy wydawało się, że znalazła osiągnęła dno, rynek się odwrócił, a BTC zaczęło rosnąć. Ten ruch osiągnął punkt kulminacyjny około rok później, kiedy w czerwcu 2016 r. BTC zaliczył szczyt w wysokości 780 USD. Ostatecznie jednak, pomimo wielu wzlotów i upadków, które miały miejsce po drodze, w grudniu 2017 r. BTC osiągnęło aktualne ATH.

Halving jako punkt odniesienia bullrunu bitcoina?

Bitcoin osiągnął szczyt około 14000 USD w czerwcu 2019 r. – tak samo, jak osiągnął maksimum w 2016 r. Potem zaczął spadać – ponownie, w podobny sposób. Jeśli ta historyczna perspektywa miałaby służyć jako wskaźnik nadchodzących zmian sugerowałoby to, że aktualna hossa bynajmniej nie chyli się ku upadkowi.

Biorąc pod uwagę, że jesteśmy zaledwie kilka miesięcy po ostatnim halvingu, wykresy wskazują, że obecna hossa może wydłużyć się w następnym roku i znacznie przekroczyć obecne ATH.

Rola „smart money”

Warto zaznaczyć, że powyższe obserwacje opierają się wyłącznie o performance cenowy. Tym razem, w odróżnieniu do przeszłości, obserwujemy ogromne zaangażowanie większych graczy oraz instytucji w rynek.

Uznaje się, że aktualny bullrun bitcoina jest napędzany w dużej mierze przez inwestorów instytucjonalnych, a nie zaangażowanie detaliczne. Podstawowa różnica między tak zwanymi „smart money” a inwestorami indywidualnymi kupującymi Bitcoin polega na tym, że ci pierwsi inwestują z jasną wizją.

Biorąc powyższe pod uwagę, ciekawie byłoby zobaczyć, jak bullrun bitcoina będzie się rozwijać w przyszłości i czy ostatnie wzrosty to dopiero początek…

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze