Bitcoinowe shorty na CME notują ATH | Czy „oni” wiedzą więcej niż „my”?

3 835

Inwestorzy instytucjonalni otworzyli rekordową liczbę krótkich kontraktów futures na bitcoin na Chicago Mercantile Exchange (CME). Czy wiedzą więcej niż „ulica”?

Dane od popularnej firmy monitorującej kryptowaluty Skew ujawniają, że inwestorzy instytucjonalni mieli rekordową liczbę lewarowanych pozycji krótkich w kontraktach terminowych na BTC na Chicago Mercantile Exchange (CME). Chociaż może to oznaczać wiele rzeczy wydaje się, że smart money skłaniają się ku spadkowi na rynku. Oczywiście zawsze istnieje możliwość squeezu.

Instytucjonalne shorty na bitcoinie zyskują na popularności

W ciągu ostatnich siedmiu dni cena BTC spadła o około 1200 USD. Dane Skew świadczą o tym, że w tygodniu kończącym się 18 sierpnia inwestorzy instytucjonalni otworzyli rekordową liczbę krótkich kontraktów na Chicago Mercantile Exchange (CME).

Dokładniej mówiąc, inwestorzy instytucjonalni otworzyli w zeszłym tygodniu 1400 krótkich kontraktów.

Skew twierdzi, że może to wynikać z atrakcyjnych poziomów cash & carry. Jest to strategia traderów, którzy stosują arbitraż. Chodzi o to, że starają się oni wykorzystać różnicę między ceną produktu pochodnego a wartością aktywów bazowych.

A może squeeze?

Warto zauważyć, że w grze może chodzić również o short squeeze. Jest to scenariusz, w którym liczba krótkich pozycji jest stosunkowo wyższa niż długich. W tym przypadku rynek jest zwykle przygotowany na „wyciskanie”.

Short squeeze jest zatem zdarzeniem, w którym cena aktywa gwałtownie podskakuje, zmuszając traderów, którzy zakładali, że jego cena spadnie, do kupowania go po wyższej cenie, aby zapobiec większym stratom. Z kolei ta szczególna próba kupna zwiększa presję na cenę aktywa i jeszcze bardziej ją podnosi.

Jednak wydarzenia z tego tygodnia mogą nie być korzystne dla takiego scenariusza. Cena bitcoina spadła od 18 sierpnia o około 750 USD. Dzięki temu wszystkie te krótkie pozycje przyniosły zyski.

Jak informowaliśmy już kilkukrotnie, kolejnym krytycznym poziomem, o którym należy pamiętać, jest poprzedni szczyt z 2020 roku, który został przekroczony w zeszłym miesiącu – 10 500 USD.

Zajrzyjcie koniecznie do dzisiejszej analizy bitcoina od Jurka S.!:

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz odcinek wprowadzający:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze