Bitcoin zachowuje się podobnie, jak pod koniec 2016 roku

8 971

Od czasu marcowych minimów, bitcoin zaliczył niebywały wzrost – od 3500 do 19000 USD. Wielu analityków ma nadzieję, że to nie koniec. PlanB powiedział niedawno, że price action BTC wygląda teraz podobnie do tego, jak wyglądało pod koniec 2016 roku. Jeżeli tego nie pamiętacie, cena BTC wzrosła z około 800 USD na początku do 20 000 USD pod koniec 2017 roku…

Bitcoin zachowuje się podobnie, jak pod koniec 2016 roku

Bitcoin przeszedł niezwykle silny wzrost od marcowych minimów. Kurs cyfrowej monety wzrósł z 3000 do 19 900 USD, osiągając wzrost o prawie 500%. Warto zaznaczyć, że w dniu dzisiejszym BTC testował 18 000 UD po spadku o ponad 1000 USD.

Mimo to analitycy mają nadzieję, że na horyzoncie flagowej kryptowaluty rysują się kolejne wzrosty. Jeden z bardziej znanych analityków Bitcoin, „PlanB”, zauważył niedawno, że price action Bitcoina w stosunku do 200-tygodniowej średniej kroczącej (MA) wygląda podobnie do tego, jak to miało miejsce pod koniec 2016 i na początku 2017 roku.

Jak wielu pamięta, cena BTC wzrosła z około 800 USD na początku 2017 r. do 20000 USD pod koniec tego samego roku. BTC, który strukturalnie wygląda teraz bardzo podobnie może dawać sygnał odnośnie tego, że i tym razem sprawy potoczą się podobnym torem.

Stock to Flow raz jeszcze

Inny wykres, który PlanB udostępnił całkiem niedawno również pokazuje, że RSI Bitcoina wygląda bardzo podobnie do chwili, kiedy cyfrowe aktywo znajdowało się na początku fazy parabolicznej ostatniego cyklu.

Bitcoin znajduje się również w podobnym momencie co rok 2017 z cyklicznego punktu widzenia, a mianowicie przez to, że przedostatni halving miał miejsce w połowie 2016 r., A ostatni halving miał miejsce w połowie 2020 r. Cykliczność Bitcoina sugeruje, że wkrótce rozpocznie się podobny wzrost.

Model S2F wiecznie żywy?

Podstawą byczego nastroju PlanB jest model S2F, który zasadniczo sugeruje, że price action BTC wiąże się z odwrotną stopą inflacji. Im mniej BTC, tym wyższa cena, sugeruje model.

S2F przewiduje, że kapitalizacja rynkowa Bitcoina osiągnie w 2021 roku 1 bilion dolarów, czyli 55 000 dolarów na monetę:

„Ludzie pytają mnie, skąd wzięłyby się wszystkie pieniądze potrzebne na wartość rynkową bitcoinów o wartości 1 biliona dolarów? Moja odpowiedź: ze srebra, złota, krajów z ujemną stopą procentową (wkrótce Europa, Japonia, USA), […], miliarderów i milionerów zabezpieczających się przed luzowaniem ilościowym (QE) oraz inwestorów instytucjonalnych, którzy odkryli najskuteczniejsze aktywa ostatnich 10 lat”.

Zaktualizowany model szacuje cenę bitcoina na 100 000 dolarów do końca 2021 roku. Dzieli nas od tego zaledwie 12 miesięcy.

Niektórzy nie zgadzają się z założeniami i skutecznością S2F w kontekście bitcoina. Wielu jednak zgadza się, że wzrost popytu przy malejącej podaży powinien z czasem skutkować wyższymi cenami.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze