Bitcoin za 3000$ | Gra emocji jest sinusoidą

2 680

Znany analityk rynków finansowych Alessio Rastani w jednym ze swoich ostatnich filmów na YouTube rysuje scenariusz kursu bitcoin za 3000$. Jego zdaniem jest to scenariusz, który w oparciu o mechanizmy psychologii rynków ma duże szanse, aby się ziścić. Nie chcemy wróżyć z fusów. Takie cykle mają miejsce naprawdę.

Bitcoin za 3000$ | Gra emocji jest sinusoidą

Swoją analizę Rastani rozpoczyna od omówienia bardzo ważnej miary rynkowej – cyklu nastrojów (sentiment cycle). W każdej analizie rynkowej kluczowe jest wzięcie pod uwagę obecnego nastroju lub zbiorowej psychologii graczy rynkowych w określonym momencie.

Według analityka istnieje wystarczająco wysokie prawdopodobieństwo, że uczestnicy rynku osiągnęli najwyższy poziom optymizmu, gdy kurs BTC osiągnął poziom około 14 000 $ tego lata. Odpowiada to „euforii” i oznacza, że rynki są na granicy wejścia do strefy maksymalnego ryzyka. Potem ludzie przyjęli sposób myślenia „Niepokój” i „Negacja”, gdy tylko BTC zaczął spadać do 11 000 USD, 10 000 USD.

Obecne nastroje na rynku Bitcoin

Biorąc pod uwagę ostatni spadek BTC, Rastani mówi dalej, że rynek zaliczył stadia „Strach”, „Panika” i„ Depresja ”. Jeżeli cena kryptowaluty będzie spadać dalej, traderzy i inwestorzy znajdą się według niego na etapie „kapitulacji”.

Kiedy stan „przygnębienia” zostanie osiągnięty, a cała nadzieja umrze, znajdziemy kolejne dno. Kiedy cena bitcoin rozpocznie następny ruch rosnący, będą miały miejsce kolejne fazy cyklu sentymentu.

Bitcoin za 3000$?

Według Alessio cena bitcoina utrzymuje się obecnie poniżej 21 MA. Obecnie niedźwiedzie mają pełną kontrolę nad rynkiem, co oznacza, że gracze będą musieli zachować ostrożność.

Jak wyjaśnił Rastani, wykreślając narzędzie do zniesienia Fibonacciego na cotygodniowym wykresie BTC / USD TradingView, od najniższych cen w grudniu 2018 r. do szczytu z czerwca tego roku, otrzymujemy poziom zniesienia 78,6% na poziomie 5433,6 USD. Zasięg 5000–5433 USD należy potraktować poważnie. Alessio uważa, że istnieje 30–35% prawdopodobieństwo, że BTC spadnie poniżej tej strefy wsparcia. Jeśli tak się stanie, szanse na pogłębienie spadków BTC do poziomu 3000 USD lub 2000 USD znacznie wzrosną.

Jeśli jeszcze nie mieliście okazji przeczytać, co na temat kursu BTC myślą nasi bithubowi analitycy, koniecznie przeczytajcie wpisy:

Źródło grafiki tytułowej: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze