Bitcoin spadł o 1000 USD | Największa wyprzedaż tygodnia?

4 418

Bitcoin spadł w ciągu ostatnich kilku godzin i testuje kluczowy poziom wsparcia psychologicznego blisko 18 000 USD.

Kurs bitcoina spadł dziś rano z 18 770 USD do około 18 031 USD. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, kurs bitcoina utrzymuje się na poziomie rzędu 18 200 USD:

bitcoin spadł
kurs BTC USD (1H)

Ostatni raz bitcoin doświadczył podobnego spadku 1 grudnia po tym, jak kryptowaluta osiągnęła najwyższy w historii poziom około 19 920 USD.

Sprawka wielorybów?

Według Ki Young Ju, CEO CryptoQuant, do aktualnego spadku cen przyczyniła się dostępność sporej ilości bitcoinów na giełdach zapewniana przez„wieloryby”.

Jeśli chodzi o krótkoterminowe prognozy cen, myślę, że najważniejsze dane to podaż i popyt”, powiedział Ki Young Ju, dyrektor generalny CryptoQuant. „Myślę, że ten spadek zaczął się od bitcoinowych… wielorybów, które chciały utrzymać swoje bitcoiny na giełdach, dzięki czemu są łatwo dostępne do zleceń sprzedaży”.

Niektórzy dostrzegają, jak niedawni kupujący wycofują swoje zasoby z rynku. Lucas Huang, szef działu wzrostu w zdecentralizowanej giełdzie Tokenlon, zauważył, że z punktu widzenia handlu detalicznego „80% wzrost ceny bitcoinów w ciągu zaledwie dwóch miesięcy może być zyskiem zbyt kuszącym, by go nie przyjąć”.

Tymczasem kolejny sygnał może pochodzić z Wall Street, które ocenia perspektywy jednego szczególnie dużego nabywcy ostatnich miesięcy. Tyler Radke, analityk w Citibank, obniżył rekomendację dla firmy Microstrategy z „neutralnej” do „sprzedaj”. Czy oznacza to, że euforia wokół BTC jest lekko przesadzona?

Co dalej?

Nie wszyscy jednak podzielają niedźwiedzi sentyment. „Ostatni ruch w dół Bitcoina to przystanek na drodze do poziomu 30 000 USD do połowy 2021 r.” – powiedział inwestor Jehan Chu, współzałożyciel Kenetic Capital. „Doświadczeni inwestorzy BTC są przyzwyczajeni do takich spadków i traktują je jako okazje do kupna w dołku. W dłuższej perspektywie możemy spodziewać się, że ruchy te staną się rzadsze, ponieważ fundusze instytucjonalne nadal napływają na rynek, a zmienność dalej spada.”

Tak czy inaczej, najnowsze price action bitcoina stanowić może w najbliższym czasie kontynuację narracji niższych szczytów na wykresie dziennym. To zaś sygnalizuje osłabienie zainteresowania kupujących w środku rosnącego, dziennego wolumenu sprzedaży.

Jeśli kupujący nie zdołają pchnąć cen powyżej 18 600 USD, możemy być świadkami kolejnyk obniżek ceny. Czy może to doprowadzić do tego, że krótkoterminowy trend zmieni się z byczego na niedźwiedzi?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze