Bitcoin przebił się przez 35 000 USD ustalając nowy rekord ceny

Bitcoin wzbił się ponad 35 000 USD. Na początku 2021 roku kryptowaluta notuje kolejny, cenowy rekord wszech czasów.

Cena Bitcoina osiągnęła nowy rekord wszech czasów, wynoszący około 35 879 USD na Bitstamp. W chwili pisania tego tekstu cena kryptowaluty wynosi około 35 400 USD, co oznacza dzienny wzrost o około 13,8%.

bitcoin 35 000
źródło: tutaj

Bitcoin powyżej 35 000 USD | Kiedy kolejny rekord ceny?

Patrząc w przyszłość, pierwszy poziom oporu powyżej obecnej ceny jawi się 35 500 USD, po którym następuje Fib 1,272 na poziomie 36 235 USD. Poza tym prawdopodobnie możemy spodziewać się większej presji sprzedaży na poziomie około 37 150 USD.

Z drugiej strony, jeśli cena zejdzie w dół, pierwszy poziom wsparcia, który należy wziąć pod uwagę, to 33 000 USD. Następnie mamy 32 100 USD, 31 345 USD i 30 000 USD.

Ciekawym jest być świadkiem tego, co aktualnie dzieje się na rynku bitcoina i zobaczyć, jak zmieni się cena w najbliższej przyszłości. Ostatnie dni były szczególnie zmienne, co potwierdza wspomniany dzienny zakres obrotów.

Jak wskazał wcześniej Ki Young Ju, dyrektor generalny południowokoreańskiego startupu analitycznego CryptoQuant, pomimo spadku o prawie 6 tysięcy dolarów, którego byliśmy świadkami w poniedziałek (4 stycznia), bullrun Bitcoina wydaje się daleki od zakończenia.

Analityk kryptowalut Alex Krüger spodziewa się, że do końca tego tygodnia cena bitcoina osiągnie 40 000 USD.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze