Bitcoin coraz bliżej 13 tys. USD. Sprawdź, gdzie znajdują się kolejne, istotne poziomy cenowe BTC

3 027
Dobrym czwartkowym zwyczajem zapraszam na analizę techniczną altcoinów, które zaproponowaliście w mailach i komentarzach pod ostatnim artykułem. Nim zaczniemy, przyjrzyjmy się jednak obecnej sytuacji na BTC.
BTC/USD – Bitcoin

Spoglądając na notowania cyfrowego złota zauważymy, że wskutek ostatnich wzrostów cena najstarszej z walut wirtualnych pokonała lokalny opór w wysokości 11 tys. USD. W chwili obecnej, za jednego Bitcoina zapłacić trzeba już niemal 12 tys. USD i jeżeli tylko aprecjacja ta będzie kontynuowana, już wkrótce spodziewać moglibyśmy się jego wyceny w wysokości 13 tys. USD. To właśnie tam znajduje się bowiem kolejny, istotny poziom oporu.

Warto przy tym równocześnie zauważyć jednak, że rynek w dalszym ciągu nie przetestował jeszcze od góry ostatnio pokonanego oporu (teraz wsparcia) w wysokości 11 tys. USD. Okazuje się więc, że równie prawdopodobna jak dalsza aprecjacja BTC, wydaje się w chwili obecnej także jego deprecjacja. Spadki te – nawet jeżeli się pojawią – nie powinny być jednak zbyt duże. Biorąc pod uwagę, że ich potencjalny zasięg od obecnego poziomu to zaledwie nieco ponad 900 USD, uznać moglibyśmy je za możliwą korektę, po której znów pojawią się wzrosty.

Koniec końców, bez względu na to, czy wzrosty pojawią się już teraz, czy wpierw rynek wykona korektę w rejon ostatnio pokonanego oporu (11 tys. USD), kluczowe będzie to, co wydarzy się w okolicy 13 tys. USD. Dopiero trwałe pokonanie tego poziomu mogłoby bowiem otworzyć drogę do większych wzrostów BTC, dla których realnymi zasięgami wydają się okolice 17,2 tys. USD, bądź nawet 20 tys. USD.

EOS/USD – EOS

Spoglądając na notowania EOSa zauważymy, że wskutek niedawnych spadków rynek pokonał linię tendencji wzrostowej oraz dwa kolejne, horyzontalne poziomy wsparcia znajdujące się kolejno w rejonie 5,85 USD oraz 4,50 USD i dotarł aż w okolice strefy pomiędzy 3,00-3,20 USD, gdzie już ponad trzy tygodnie temu pojawiła się reakcja popytowa. Późniejsze wzrosty nie trwały jednak zbyt długo. Zatrzymały się one bowiem już w rejonie najbliższego oporu, gdzie aż po dziś dzień rynek porusza się w konsolidacji. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że z czysto technicznego punktu widzenia, jest to forma korekty po wcześniejszym impulsie spadkowym. To wszystko sprawia, że z dnia na dzień, coraz bardziej prawdopodobne wydaje się możliwe odrzucenie tej strefy, co mogłoby otworzyć drogę do ponownych spadków, dla których realnymi zasięgami wydają się kolejno okolice 3,00 USD, bądź nawet 1,70 USD.

XLM/USD – Stellar

Spoglądając na notowania Stellara zauważymy, że wskutek ostatnich spadków rynek pokonał techniczne wsparcie w wysokości 0,1185 USD i dotarł w okolice linii tendencji wzrostowej. Mimo kilkudniowej konsolidacji wsparcie to jednak również zostało pokonane, a w wyniku późniejszych spadków kurs osunął się aż w rejon tegorocznych dołków. 

Mimo, że tam pojawiła się reakcja popytowa, to późniejsze wzrosty trwały zaledwie cztery dni i dotarły one jedynie do w/w linii tendencji wzrostowej, gdzie znów pojawiła się reakcja podażowa. Kolejne dni przyniosły ze sobą ponowną deprecjację Stellara, w efekcie czego jego cena znów wróciła w rejon tegorocznych dołków.

W miniony wtorek pojawiła się tu dość silna reakcja popytowa, dzięki której powstała pro-wzrostowa świeca pin-bar sygnalizująca potencjalne odrzucenie tego wsparcia. Mimo to, ani wczorajsza sesja, ani dzisiejszy poranek nie przyniosły ze sobą większego ożywienia na notowaniach Stellara, w efekcie czego jego cena wciąż oscyluje w okolicy tego wsparcia.

Warto zwrócić uwagę, że jest to poziom, który niepokonany pozostaje od drugiej połowy listopada 2017 roku, a nim doszło do jego wybicia i cena ostatecznie znalazła się powyżej, 0,06 USD stanowił dość istotny opór (patrz lewa strona wykresu).

ADA/USD – Cardano

Na notowaniach Cardano zauważymy, że wskutek ostatnich spadków rynek pokonał istotne wsparcie w wysokości 0,076 USD, po czym osunął się do linii tendencji wzrostowej będącej jednocześnie dolnym ograniczeniem formacji równoległego kanału wzrostowego. Tam jednak również nie pojawiła się większa reakcja popytowa, w efekcie czego i to wsparcie zostało pokonane.

Ostatecznie cena Cardano dotarła w rejon horyzontalnego wsparcia w wysokości 0,052 USD, gdzie już trzy tygodnie temu pojawiła się reakcja popytowa. Późniejsze wzrosty nie trwały jednak zbyt długo. Juz po 4 dniach zatrzymały się one bowiem w rejonie najbliższego oporu, tj. pokonanej kilka dni wcześniej linii tendencji wzrostowej będącej dolnym ograniczeniem kanału wzrostowego.

Od tego czasu obserwujemy spadki, wskutek których cena Cardano osunęła się poniżej 0,0520 USD. Jeżeli tylko w najbliższym czasie nie pojawi się reakcja popytowa mogąca zanegować to wybicie i obecna tendencja spadkowa będzie kontynuowana, należało by się przygotować na możliwość ponownego przetestowania okolic 0,0357 USD.

TRX/USD – TRON

Spoglądając na notowania TRX zauważymy, że w wyniku ostatnich spadków rynek pokonał techniczne wsparcie w wysokości 0,0312 USD, po czym dotarł w rejon 0,0214 USD, gdzie już trzy tygodnie temu pojawiła się pierwsza reakcja popytowa. Trwałe odrzucenie tego wsparcia otworzyło drogę do ponownych wzrostów. Te dotarły jednak tylko w rejon ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu) tj. 0,0312 USD, gdzie po raz kolejny pojawiła się reakcja podażowa i finalnie cena TRX znów osunęła się w okolice 0,0214 USD. Jeżeli tylko i to wsparcie zostanie pokonane, potencjalne spadki mogłyby sięgnąć nawet okolic grudniowych minimów, choć pierwsze wsparcie, w okolicy którego spodziewać moglibyśmy się reakcji popytowej znajduje się już w rejonie 0,017 USD.

XMR/USD – Monero

Na notowaniach Monero zauważymy, że wskutek ostatnich spadków rynek osunął się z ponad 121 USD aż poniżej 72 USD. Tam pojawiła się reakcja popytowa, w wyniku której kurs nie tylko dotarł w rejon ostatnio pokonanego, lokalnego wsparcia tj. 86 USD, ale również je pokonał. W chwili obecnej Monero notowane jest po ponad 95 USD i jeżeli tylko tendencja wzrostowa będzie kontynuowana, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się aprecjacji jego ceny w okolice 107 USD, 119 USD, bądź nawet 148 USD.

DASH/USD – Dash

Spoglądając na notowania Dash’a zauważymy, że wskutek ostatnich spadków rynek pokonał linię tendencji wzrostowej i techniczne wsparcie w wysokości 137 USD. Ostatecznie notowania osunęły się aż do 100 USD, gdzie już trzy tygodnie temu pojawiła się reakcja popytowa. W praktyce okazała się ona jednak chwilowa i rynek szybko wrócił w okolice tego wsparcia. Jeżeli i ono zostanie pokonane, cena Dasha mogłaby ostatecznie osunąć się nawet do 57 USD.

GNT/USD – Golem

Golem nie może zaliczyć ostatnich miesięcy do udanych. W wyniku niedawnych spadków, jego cena pokonała horyzontalne wsparcie w wysokości 0,0771 USD i dotarła aż w okolice 0,053 USD. Od tego czasu rynek porusza się w trendzie horyzontalnym, który – z czysto technicznego punktu widzenia – jest formą korekty po wcześniejszych spadkach, co w naturalny sposób zwiększa prawdopodobieństwo ewentualnego wybicia dołem i kontynuacji spadków.

Na przestrzeni ostatnich dni dostrzec tu można było kilka dość silnych reakcji popytowych (długie dolne cienie). Póki co, rynek w dalszym ciągu nie odrzucił jednak tego wsparcia.

Warto zwrócić także uwagę, że cena GNT nigdy nie była na niższym poziomie niż obecnie. Oznacza to, że w przypadku ewentualnego pokonania obecnie testowanego wsparcia, niemal niemożliwe będzie określenie kolejnego poziomu, w okolicy którego spodziewać moglibyśmy się pojawienia większej reakcji popytowej.

Gdyby jednak wsparcie to nie zostało pokonane i rynek ostatecznie by się od niego odbił, cena Golema mogłaby dotrzeć w rejon górnego ograniczenia obecnej konsolidacji. Z technicznego punktu widzenia, dopiero pokonanie tego oporu mogłoby otworzyć drogę do dalszej aprecjacji w rejon 0,12 USD, bądź nawet 0,19 USD.

Jeżeli Ty również chciałbyś abym naniósł swoje kreski na wykres jakiejś konkretnej kryptowaluty, której nie ma w powyższym artykule, napisz proszę co to za instrument w komentarzu pod tym tekstem bądź ślij do mnie prywatną wiadomość na [email protected] a ja obiecuję uwzględnić to następnym razem.

Szczerze mówiąc, nie widzę rynków; Widzę ryzyko, zysk i pieniądze.

– Larry Hite

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze