Bitcoin | Analitycy obawiają się, że to „ostatnie stadium hossy”

Dostawca usług analitycznych Glassnode poinformował, że obecne wskaźniki on-chain wskazują na fakt, że hossa na bitcoinie mogła wkroczyć w ostatnie stadium.

W opublikowanym wczoraj (22 marca), cotygodniowym raporcie Week on Chain, Glassnode zwróciło uwagę na wyraźny spadek liczby bitcoinowych wielorybów – pomimo stałej akumulacji z portfeli posiadających 1 BTC lub mniej od marca 2018 r.

„Utrzymująca się akumulacja mniejszych hodlerów wykazuje zwiększenie sentymentu w zakresie HODL […], nieprzerwanie od połowy 2018 roku do chaosu roku 2020” – zauważono w raporcie.

Długoterminowi HODL-erzy przekazują środki nowym nabywcom

Co z adresami, które posiadają nieco ponad 100 BTC? Ta grupa jest obecnie w posiadaniu 62,6% podaży. To wzrost o zaledwie 0,87% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Opierając się na wskaźniku „Risk Reserve” – który jest używany do oceny zaufania długoterminowych HODL-erów w stosunku do ceny BTC, Glassnode stwierdziło, że na naszych oczach odbywa się aktualnie „transfer majątku” BTC od posiadaczy długoterminowych do nowych nabywców.

reserve risk
reserve risk; źródło: Glassnode

Czy to ostatnia faza hossy na bitcoinie?

W raporcie stwierdzono również, że rynki byka na ogół podążają podobną ścieżką transferu bogactwa w trzech odrębnych fazach, które można wykorzystać do oszacowania, na jakim etapie znajduje się bieżący cykl. Szczytowe fazy HODL to punkty przegięcia, w których występuje największy odsetek posiadaczy długoterminowych (LTH), których monety przynoszą zysk.

„Podobnie jak w przypadku miernika Risk Reserve, badania sugerują, że warunki są podobne do drugiej połowy lub późniejszych etapów hossy. Pozostaje większa, względna część podaży wciąż utrzymywana przez LTH, które wydały tylko 9% od zakładanego punktu szczytowego HODL.”

Nie tylko Glassnode…

Glassnode nie jest bynajmniej osamotniony w spekulacjach na temat końca hossy na BTC. Do tej retoryki dołączyli niedawno Chińczycy. CEO TOP Jiang Zhuoer spekuluje, że hossa może się skończyć już we wrześniu.

Podczas wywiadu z 21 marca podjęto również temat ogólnego ożywienia gospodarczego w związku z wprowadzaniem szczepionek przeciw COVID-19 i prawdopodobnego spadku zainteresowania aktywami kryptowalutowymi. Szef BTC.top założył, że jeżeli w takich warunkach największe instytucje wytracą impet w zakresie inwestycji w bitcoina, może to stanowić istotny katalizator odwrócenia sytuacji na rynku króla kryptowalut.

Na problem spadku liczby wielorybów BTC zwrócił uwagę również Timothy Peterson:

„takie ruchy są często, ale nie zawsze, kojarzone z bessą”.

Peterson spekuluje, że cena bitcoina może spaść nawet do 25 000 USD.

Może Cię zainteresować:

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze