Analiza Techniczna Najpopularniejszych Kryptowalut – 23.04.2019

Święta, święta i po świętach. W związku z przerwą świąteczną, zapraszam na nieco spóźnioną, lecz wciąż aktualną, analizę 5 najpopularniejszych kryptowalut: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash oraz EOS. 
BTC/USD – Bitcoin

Spoglądając na notowania cyfrowego złota zauważymy, że wskutek ostatnich, niezwykle dynamicznych wzrostów rynek pokonał dwa istotne poziomy oporu: 4190 USD oraz 4350 USD, co z czysto technicznego punktu widzenia mogłoby otworzyć drogę do dalszych wzrostów nawet w rejon 5850-6100 USD. To właśnie tam znajduje się bowiem kolejny istotny opór, w okolicy którego mogłaby pojawić się większa reakcja podażowa.

Biorąc pod uwagę dzisiejsze wzrosty, dzięki którym cena Bitcoina znalazła się na najwyższym poziomie od listopada ubiegłego roku, coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że wkrótce faktycznie dojdzie do testu w/w strefy oporu.

ETH/USD – Ethereum

Nieco mniej optymistycznie wygląda natomiast obecna sytuacja na notowaniach Ethereum, którego kurs pokonał niedawno dość istotny opór w wysokości 160-167.50 USD i znalazł się na najwyższym poziomie od połowy listopada 2018 roku. Z czysto technicznego punktu widzenia, wybicie to mogłoby otworzyć drogę do dalszych wzrostów nawet w okolice 250-260 USD. W praktyce okazało się jednak, że dość szybko doszło do re-testu tego oporu (teraz wsparcia) a w jego okolicy nie pojawiła się zbyt silna reakcja popytowa wskazująca na trwałe odrzucenie.

W chwili obecnej warto więc poczekać na dalszych rozwój sytuacji, gdyż dopiero trwałe wybicie w którąkolwiek ze stron z obecnej konsolidacji mogłoby określić przyszły kierunek ruchu.

ETH/BTC – Ethereum

Równie mało optymistycznie wyglądają także notowania pary ETH/BTC, której kurs od drugiej połowy lutego br. porusza się w kanale spadkowym. W praktyce okazuje się więc, że nawet jeżeli rynek odrzuci obecnie testowane, dolne ograniczenie tej formacji, to realnym zasięgiem dla potencjalnych wzrostów mogłyby okazać się jedynie okolice jej górnego ograniczenia. Fakt ten sprawia, że w dalszym ciagu istnieje spore prawdopodobieństwo spadków, dla których realnym zasięgiem mogłyby okazać się nawet rejony 0,03 USD. Dopiero trwałe wybicie górą z kanału mogłoby bowiem zmienić ogólne nastawienie rynku i otworzyć drogę do ponownych wzrostów.

XRP/USD – Ripple

Spoglądając na notowania Ripple zauważymy, że po niezwykle dynamicznych wzrostach z początku kwietnia, od niemal trzech tygodnia rynek porusza się spokojnie na południe tworząc formację klina zniżkującego. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w chwili obecnej rynek tworzy korektę wzrostową po ostatnim impulsie spadkowym, dojdziemy do wniosku, że tendencja ta mogłaby zatrzymać się już w okolicy 0.33 USD i mierzenia 38.2% korekty Fibonacciego. Gdyby faktycznie tak się stało, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się dalszych spadków, dla których realnym zasięgiem wydaja się nawet okolice 0.2950 USD.

XRP/BTC – Ripple

Za potencjalnym osłabieniem XRP przemawiać może także obecna sytuacja na notowaniach pary XRP/BTC, której kurs od drugiej połowy grudnia ub.r. spokojnie porusza się na południe. Wskutek tych spadków rynek zbliżył się w rejon niezwykle istotnego wsparcia, które finalnie zostało juz pokonane. Jeżeli zatem w najbliższym czasie nie pojawi się silna reakcja popytowam mogąca zanegować to wybicie, notowania XRP mogłyby osunąć się nawet w rejon 4110 satoshi.

BCH/USD – Bitcoin Cash

Spoglądając na notowania Bitcoin Cash’a zauważymy, że wskutek dynamicznych wzrostów z początku kwietnia br. rynek nie tylko wybił górą z kanału wzrostowego, lecz również pokonał kolejny techniczny opór w wysokości 225 USD i dotarł w okolice 350 USD. Pomimo pojawienia się tam reakcji podażowej, notowania BCH nie zmieniły znacząco trendu. Weszły one bowiem jedyne w fazę konsolidacji, która z czysto technicznego punktu widzenia jest forma korekty. Fakt ten sprawia, że w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się powrotu do wzrostów i ponownego przetestowania okolic 408 USD.

Warto przy tym jednak pamiętać o istnieniu zasady zmiany biegunów i tym, że rynek w dalszym ciagu nie przetestował jeszcze od góry ostatnio pokonanego oporu (teraz wsparcia).

BCH/BTC – Bitcoin Cash

Dość podobnie wygląda także obecna sytuacja na notowaniach pary BCH/BTC, której kurs również porusza się obecnie w trendzie horyzontalnym. Wskutek ostatnich spadków rynek ponownie osunął się w okolice lokalnego wsparcia będącego dolnym ograniczeniem tej konsolidacji. Jeżeli zatem poziom ten zostanie po raz kolejny odrzucony, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się nawet ponownych wzrostów, dla których realnym zasięgiem wydają się okolice 0.066 BTC bądź nawet 0.097 BTC.

EOS/USD – EOS

Spoglądając na notowania EOS’a zauważymy, że wskutek trwających od pierwszej połowy grudnia 2018 roku wzrostów kurs pokonał już niezwykle istotny opór w okolicy 4.50 USD, co z czysto technicznego punktu widzenia mogłoby otworzyć drogę do dalszej aprecjacji w rejon 6.80 – 7 USD. Warto jednak zwrócić uwagę, że rynek w dalszym ciagu nie przetestował jeszcze od góry ostatnio pokonanego oporu (teraz wsparcia). Fakt ten sprawia, że w najbliższym czasie mogłaby tu pojawić się przynajmniej korekta spadkowa, wskutek której EOS mógłby cofnąć się do 4.50 USD.

EOS/BTC – EOS

Cena EOS’a od drugiej połowy lutego br. porusza się w kanale wzrostowym. Wskutek trwających od 10 kwietnia br. spadków kurs osunął się w okolice dolnego ograniczenia tej formacji, gdzie w przed chwilą pojawiła się pierwsza reakcja popytowa. Jeżeli zatem wsparcie to zostanie po raz kolejny odrzucone, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się nawet ponownych wzrostów.

Gdyby jednak poziom ten został trwale pokonany, wówczas potencjalne spadki mogłyby sięgnąć nawet okolic 0.0008 BTC.

Jeżeli Ty również chciałbyś abym naniósł swoje kreski na wykres jakiejś konkretnej kryptowaluty, której nie ma w powyższym artykule, napisz proszę co to za instrument w komentarzu pod tym tekstem bądź ślij do mnie prywatną wiadomość na [email protected] a ja obiecuję uwzględnić to następnym razem.

“Jeśli dywersyfikujesz, kontrolujesz ryzyko i grasz z trendem, to po prostu musi działać.

– Larry Hite

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze