Analiza Techniczna Najpopularniejszych Kryptowalut – 22.10.2018

1 210
Dobrym poniedziałkowym zwyczajem zapraszamy na analizę 5 najpopularniejszych kryptowalut: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash oraz Nem.
BTC/USD – Bitcoin

Spoglądając na notowania cyfrowego złota zauważymy, że na przestrzeni minionego tygodnia rynek poruszał się w niezwykle wąskiej konsolidacji. Fakt ten sprawia, że kurs w dalszym siągu znajduje się wewnątrz trwającego od 6 września br. boxu. Dopóki nie wybijemy powyżej 6800 USD, z technicznego punktu widzenia obowiązywać będzie trend spadkowy i to właśnie dalsza deprecjacja wydaje się tu bardziej prawdopodobna.. Za potencjalnymi spadkami przemawiać może także fakt, iż górne ograniczenie tej konsolidacji zbiega się precyzyjnie z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego. Jeżeli natomiast wybijemy poniżej 6100 USD, wówczas należałoby się przygotować na możliwe przetestowania okolic 5800 USD bądź nawet 5000 USD.

BTC/JPY – Bitcoin

W dalszym ciagu pro-spadkowo wygląda także obecna sytuacja na notowaniach pary BTC/JPY, gdzie od ubiegłego tygodnia kurs oscyluje w okolicy linii trendu wzrostowego. Biorąc pod uwagę, iż rynek w dalszym ciągu znajduje się poniżej tego oporu, coraz bardziej prawdopodobne wydaje się możliwe jego odrzucenie. Jeżeli tak się stanie, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się ponownego przetestowania okolic 685 tys. JPY bądź nawet 645 tys. JPY.

ETH/USD – Ethereum

W dalszym ciagu pro-spadkowo wygląda również obecna sytuacja na notowaniach Ethereum, którego kurs od pewnego czasu porusza się w trendzie horyzontalnym. Biorąc pod uwagę, iż z technicznego punktu widzenia konsolidacja jest formą korekty, w tym konkretnym przypadku coraz bardziej prawdopodobna wydaje się możliwa kontynuacja spadków, dla których realnym zasięgiem okazują się okolice 150 USD.

ETH/BTC – Ethereum

Bardzo podobnie wyglądając notowania pary ETH/BTC, której kurs od 11 sierpnia br. znajduje się poniżej technicznego wsparcia (teraz oporu) 0.05 BTC. Fakt ten sprawia, że (przynajmniej z technicznego punktu widzenia) w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się nawet dalszej deprecjacji, dla której realnym zasięgiem okazują się okolice 0.024 BTC.

LTC/USD – Litecoin

Spoglądając na notowania Litecoina zauważymy, iż od ponad dwóch miesięcy kurs porusza się w trendzie horyzontalnym. Dopóki rynek nie wybije powyżej górnego ograniczenia tej konsolidacji (72.50 USD) obowiązywać będzie trend spadkowy i to właśnie potencjalne pokonanie obecnie testowanego wsparcia wydaje się tu nieco bardziej prawdopodobne. Jeżeli tak się stanie, spodziewać moglibyśmy się nawet ponownego przetestowania okolic 35 USD. Gdyby tak się stało, to właśnie w okolicy tego wsparcia spodziewałbym się pojawienia większej reakcji popytowej mogącej nawet zmienić ogólne nastawienie rynku.

LTC/BTC – Litecoin

Równie mało optymistycznie wyglądają także notowania pary LTC/BTC, gdzie od połowy sierpnia kurs porusza się w trendzie horyzontalnym. Biorąc pod uwagę, że z technicznego punktu widzenia konsolidacja jest jedynie korektą, coraz bardziej prawdopodobna wydaje się możliwa kontynuacja spadków, dla których realnym zasięgiem okazują się nawet okolice poziomu 0.005 BTC. By tak się jednak mogło stać, kurs musiałby najpierw trwale pokonać obecnie testowane wsparcie.

DASH/USD – DASH

Pro-spadkowo wygląda także obecna sytuacja na notowaniach DASH’a, którego kurs od 11 października br. znajduje się poniżej 170 USD. Jeżeli tendencja ta będzie kontynuowana, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się nawet ponownego przetestowania okolice 125 USD. To właśnie tam znajduje się bowiem najbliższy, istotny, techniczny poziom wsparcia, w okolicy którego spodziewać moglibyśmy się pojawienia większej reakcji popytowej.

DASH/BTC – DASH

Dość podobnie wyglądają także notowania pary DASH/BTC, której kurs również w ostatnim czasie osunął się poniżej istotnego wsparcia (teraz oporu). Jeżeli zatem tendencja spadkowa będzie kontynuowana, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się nawet ponownego przetestowania okolic 0.021 BTC.

XEM/USD – NEM

Spoglądając na notowania NEM zauważymy, że od kilku tygodni kurs oscyluje w okolicy dość istotnego, technicznego wsparcia 0.09 USD, którego trwałe pokonanie mogłoby otworzyć drogę do dalszych spadków. Warto jednak zwrócić uwagę, że rynek znajduje się powyżej tego poziomu niemal nieprzerwanie od maja 2017 roku, co z technicznego punktu widzenia mogłoby determinować pojawienie się tu reakcji popytowej sygnalizującej potencjale wzrosty, dla których realnym zasięgiem okazują się nawet okolice 0.15 USD bądź nawet 0.20 USD.

XEM/BTC – NEM

Coraz ciekawiej wyglądają również notowania pary XEM/BTC, gdzie zgodnie z moimi wcześniejszymi projekcjami kurs osunął się w okolice grudniowych dołków. Jeżeli wsparcie to zostanie odrzucone, potencjalne wzrosty mogłyby dotrzeć nawet do ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu) w okolicy 50% korekty Fibonacciego z ostatniego impulsu spadkowego.

Jeżeli Ty również chciałbyś abym naniósł swoje kreski na wykres jakiejś konkretnej kryptowaluty, której nie ma w powyższym artykule, napisz proszę co to za instrument w komentarzu pod tym tekstem bądź ślij do mnie prywatną wiadomość na [email protected] a ja obiecuję uwzględnić to następnym razem.

Dla krokodyla istotne jest, by zrozumieć swoją ofiarę i wiedzieć gdzie jej szukać, a także zachować spokój i cierpliwość, gdy ta się zbliża. My traderzy, musimy znać naszą strategię i wiedzieć, gdzie szukać jej składowych, a następnie kontrolować samych siebie, by nie popaść w over-trading zanim pojawi się odpowiednia okazja.

– Nial Fuller

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze