Analiza Techniczna Najpopularniejszych Kryptowalut – 21.01.2019

1 279
Dobrym poniedziałkowym zwyczajem zapraszamy na analizę 5 najpopularniejszych kryptowalut: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, IOTA oraz Lisk. 
BTC/USD – Bitcoin

Spoglądając na notowania cyfrowego złota zauważymy, że w skutek wczorajszych spadków kurs ponownie osunął się poniżej dość istotnego wsparcia (3590 USD). Podobnie jak przed tygodniem, spadki zatrzymały się jednak już w rejonie 3480 USD. W chwili obecnej obserwujemy re-test ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu). Jeżeli tylko strefa ta zostanie trwale odrzucona, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się ponownych spadków. Trwałe wybicie poniżej 3480 dolarów mogłoby natomiast otworzyć drogę do jeszcze większej deprecjacji, dla której realnym zasięgiem wydają się nawet okolice 3135 USD.

BTC/JPY – Bitcoin

Równie mało optymistycznie wygląda także obecna sytuacja na notowaniach pary BTC/JPY, której od wczoraj oscyluje w okolicy dolnego ograniczenia kanału wzrostowego. Biorąc pod uwagę, iż w dalszym ciągu nie pojawiła się tu jeszcze żadna większa reakcja popytowa mogąca sygnalizować potencjalne odrzucenie tego wsparcia oraz uwzględniając, że cały kanał jest jedynie korektą po wcześniejszym, dynamicznym impulsie spadkowym, coraz bardziej prawdopodobne wydaje się możliwe pokonanie obecnie testowanej strefy, co z technicznego punktu widzenia mogłoby otworzyć drogę do dalszych spadków, dla których realnym zasięgiem wydają się okolice 355 tys. JPY.

ETH/USD – Ethereum

Spoglądając na notowania Ethereum zauważymy, iż kurs ponownie osunął się w okolice 116.50 USD. W chwili obecnej rynek oscyluje więc w dość wąskiej strefie pomiędzy 116.50 a 120 dolarów. Jeżeli jednak w najbliższym czasie nie pojawi się silna reakcja popytowa mogąca doprowadzić do wybicia górą i ostatecznie kurs osunie się poniżej testowanego wsparcia, spodziewać moglibyśmy się dalszej deprecjacji, dla której realnymi zasięgami wydają się okolice 100 USD bądź nawet 83 USD.

ETH/BTC – Ethereum

Dość podobnie wygląda także obecna sytuacja na notowaniach pary ETH/BTC, której kurs również oscyluje w okolicy technicznego wsparcia. Póki co, ciężko jednak stwierdzić czy poziom ten zostanie odrzucony. Gdyby jednak kurs osunął się poniżej, spodziewać moglibyśmy się nawet dalszej deprecjacji. Za ewentualnymi wzrostami przemawiać może natomiast fakt, iż rynek w dalszym ciągu nie przetestował jeszcze od dołu ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu) w okolicy 0.037 BTC.

LTC/USD – Litecoin

Spoglądając na notowania Litecoina zauważymy, że kurs od pewnego czasu porusza się w trendzie horyzontalnym. Biorąc jednak pod uwagę, iż z technicznego punktu widzenia konsolidacja jest jedynie formą korekty, coraz bardziej prawdopodobne wydaje się tu możliwe wybicie dołem. To z kolei mogłoby otworzyć drogę do jeszcze większych spadków, dla których kolejnych wsparciem są okolice 27.50 USD.

LTC/BTC – Litecoin

Spoglądając na notowania pary LTC/BTC zauważymy, iż w skutek niedawnych spadków kurs osunął się aż w okolice ostatnio pokonanego oporu (teraz wsparcia) zbiegającego się z mierzeniem 50% korekty Fibonacciego. Mimo, że rynek oscyluje w okolicy tego poziomu już od kilku dni, to w dalszym ciągu strefa ta nie została jeszcze trwale odrzucona. Z technicznego punktu widzenia może to zwiększać presję podażową i ostatecznie doprowadzić do pokonania tego poziomu. Gdyby tak się stało, kurs mógłby osunąć się nawet w okolice 0.0077 BTC.

IOT/USD – IOTA

Coraz mniej optymistycznie wygląda także obecna sytuacja na notowaniach IOT’y, której kurs w dalszym ciągu oscyluje poniżej ostatnio pokonanego wsparcia (teraz oporu) – 0.3150 USD. Jeżeli zatem strefa ta zostanie trwale odrzucona, spodziewać moglibyśmy się nawet dalszej deprecjacji, dla której realnym zasięgiem wydają się okolic 0.21 USD.

IOT/BTC – IOTA

Nieco bardziej optymistycznie wyglądają za to notowania pary IOT/BTC, której kurs w dalszym ciągu utrzymuje się powyżej ostatnio pokonanego oporu (teraz wsparcia). Jeżeli jednak w najbliższym czasie nie pojawi się silna reakcja popytowa sygnalizująca odrzucenie tego poziomu i kurs ostatecznie osunie się poniżej, spodziewać moglibyśmy się nawet dalszych spadków.

LSK/USD – Lisk

Spoglądając na notowania Liska zauważymy, że kurs od pewnego czasu porusza się w trendzie horyzontalnym. Jeżeli zatem tendencja ta będzie kontynuowana, w najbliższym czasie spodziewać moglibyśmy się ponownego przetestowania dolnego ograniczenia tej konsolidacji. Warto także w tym miejscu przypomnieć, że trend boczny jest jedną z form korekty. Fakt ten sprawia, że w tym konkretnym przypadku, zdecydowanie bardziej prawdopodobne wydaje się możliwe wybicie dołem, co z technicznego punktu widzenia mogłoby otworzyć drogę do dalszej deprecjacji.

LSK/BTC – Lisk

Dość podobnie wygląda także obecna sytuacja na notowaniach pary LSK/BTC. W tym przypadku kurs dotarł już jednak w okolice dolnego ograniczenia obecnej konsolidacji. Trwałe pokonanie bądź odrzucenie tego wsparcia mogłoby determinować przyszły kierunek ruchu. Gdyby jednak doszło tu do wybicia dołem, kurs mógłby osunąć się nawet w okolice 0.0002 BTC.

Jeżeli Ty również chciałbyś abym naniósł swoje kreski na wykres jakiejś konkretnej kryptowaluty, której nie ma w powyższym artykule, napisz proszę co to za instrument w komentarzu pod tym tekstem bądź ślij do mnie prywatną wiadomość na [email protected] a ja obiecuję uwzględnić to następnym razem.

“Szeroka dywersyfikacja jest wymagana tylko wtedy, gdy inwestorzy nie rozumieją, co robią.

– Warren Buffett

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze