Analiza techniczna najpopularniejszych kryptowalut – 19.03.2018

851

Dobrym poniedziałkowym zwyczajem zapraszamy na analizę 5 najpopularniejszych kryptowalut: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash oraz Nem.

BTC/USD – Bitcoin

W dniu dzisiejszym obserwujemy silną aprecjację większości kryptowalut. Wszystkie spośród 100 najwiekszych coinów zyskują na wartości a jako jeden z czynników odpowiedzialnych za tą aprecjację odpowiedzialny jest list Mark Carney. Przewodniczący Rady Stabilności Finansowej, który również kieruje Bankiem Anglii, wysłał pismo do państw grupy G20, w którym poinformował, że organizacja nie postrzega bitcoinów i innych kryptowalut jako zagrożenia dla globalnej gospodarki ani stabilności finansowej.

“Nawet podczas ostatniego szczytu ich (kryptowalut) łączna wartość wynosiła mniej niż 1% globalnego PKB” – dodał. “Dla porównania, tuż przed globalnym kryzysem finansowym (w 2008 r.) Wartość nominalna swapów ryzyka kredytowego wyniosła 100% globalnego PKB” – napisał Carney. Więcej na ten temat pisał również Tomasz Kurowski.

Spoglądając stricte technicznie na notowania cyfrowego złota zauważymy, że na skutek dzisiejszych wzrostów kurs dotarł w okolice lokalnego poziomu oporu (8600 USD). Za potencjalną kontynuacją wzrostów przemawiać może fakt, iż na skutek dzisiejszej aprecjacji rynek pokonał już linię lokalnej tendencji spadkowej.Dopóki jednak obecnie testowany opór nie zostanie pokonany, obowiązywać będzie trend spadkowy i należy liczyć się z możliwością ponownych spadków.

Wykres BTC/USD od TradingView

BTC/JPY – Bitcoin

Bardzo podobnie wygląda również sytuacja na notowaniach BTC/JPY, gdzie kurs również znajduje się obecnie w okolicy lokalnego poziomu oporu. Dopóki strefa ta nie zostanie trwale pokonana, z technicznego punktu widzenia obowiązywać będzie trend spadkowy i należało by się liczyć z tym, że możliwe spadki mogłyby dotrzeć nawet w okolice 600 tys. JPY.

Wykres BTC/JPY od TradingView

ETH/USD – Ethereum

Bardzo interesująco wygląda również obecna sytuacja na notowaniach Ethereum, gdzie zgodnie z moją ubiegłotygodniową projekcją rynek nie tylko dotarł ale również pokonał poziom 580 USD. Ostatecznie spadki dotarły aż do kolejnego, technicznego wsparcia (485 USD), gdzie w dniu wczorajszym pojawiła się reakcja popytowa. Jeżeli jednak spadki były by kontynuowane, spodziewać moglibyśmy się przetestowania okolice 400 USD. Biorąc pod uwagę, jak istotny był to kiedyś opór, w okolicy tego poziomu spodziewać moglibyśmy się pojawienia silnej reakcji popytowej.

Wykres ETH/USD od TradingView

ETH/BTC – Ethereum

Pro-spadkowo wygląda również obecna sytuacja na notowaniach ETH/BTC, gdzie zgodnie z moją ubiegłotygodniową projekcją rynek nie tylko dotarł ale również pokonał techniczne wsparcie w okolicy 0.0675 BTC. Jeżeli w najbliższym czasie nie pojawi się silna reakcja popytowa, która mogłaby zanegować to wybicie, spodziewać moglibyśmy się dalszych spadków.

Wykres ETH/BTC od TradingView

LTC/USD – Litecoin

Nieciekawie wygląda również obecna sytuacja na notowaniach Litecoina, gdzie kurs od miesiąca porusza się w kanale spadkowym. Jeżeli tendencja ta będzie kontynuowana, spodziewać moglibyśmy się nawet ponownego przetestowania okolic 105 USD. Potencjalnej zmiany nastawienia rynku spodziewać moglibyśmy się bowiem dopiero po wybiciu górą z obecnej formacji.

Wykres LTC/USD od TradingView

LTC/BTC – Litecoin

Zdecydowanie mniej interesująco wygląda obecna sytuacja na notowaniach pary LTC/BTC, gdzie kurs od pewnego czasu porusza się w konsolidacji. Biorąc pod uwagę, że z technicznego punktu widzenia konsolidacja jest formą korekty, bardziej prawdopodobne wydaje się tu możliwe wybicie dołem i kontynuacja spadków. Jeżeli tak by się więc stało, spodziewać moglibyśmy się dalszej deprecjacji nawet w okolice 0.0140.

W najbliższym czasie należałoby się jednak spodziewać ponownego przetestowania poziomu 0.0180, gdyż dopóki wsparcie to nie zostanie trwale pokonane, wciąż można liczyć na ponowne odbicie.

Wykres LTC/BTC od TradingView

DASH/USD – DASH

Nieco bardziej optymistycznie wygląda natomiast obecna sytuacja na notowaniach Dasha. Pomimo, że na skutek ostatnich spadków kurs pokonał wsparcie w okolicy 410 USD, to już wczoraj pojawiła się silna reakcja popytowa. Jeżeli więc w najbliższym czasie wybicie to zostałoby zanegowane, spodziewać moglibyśmy się wzrostów nawet w okolice 575 USD. Dopóki jednak znajdujemy się poniżej 410 USD, ostrożny byłbym z otwieraniem pozycji długich (kupna).

Wykres DASH/USD od TradingView

DASH/BTC – DASH

Zdecydowanie gorzej prezentuje się natomiast Dash w zestawieniu z BTC, gdzie pokonania ostatniego wsparcia nie możemy już nazwać „fałszywym”. W tym przypadku dopóki kurs nie znajdzie się powyżej poziomu 0.0515 należałoby się liczyć z możliwą dalszą deprecjacją nawet w okolice 0.0350 BTC.

Wykres DASH/BTC od TradingView

XEM/USD – NEM

Nem wygląda bardzo podobnie do Dasha…z tą tylko różnicą, że dzisiejsza reakcja podażowa stawia pod dużym znakiem zapytania możliwą negację wcześniejszego wybicia poziomu 0.30. Jeżeli okaże się, że jest to jedynie re-test, spodziewać moglibyśmy się dalszych spadków nawet w okolice 0.09 USD.

Wykres XEM/USD od TradingView

XEM/BTC – NEM

Pro-spadkowo wygląda również obecna sytuacja na notowaniach pary XEM/BTC, gdzie kurs od kilku dni ponownie porusza się na południe. Obecnie kurs zbliża się w okolice lokalnego wsparcia, którego pokonanie mogłoby otworzyć drogę do dalszych spadków nawet w okolice 1208 satoshi.

Wykres XEM/BTC od TradingView

Jeżeli Ty również chciałbyś abym naniósł swoje kreski na wykres jakiejś konkretnej kryptowaluty, której nie ma w powyższym artykule, napisz proszę co to za instrument w komentarzu pod tym tekstem bądź ślij do mnie prywatną wiadomość na [email protected] a ja obiecuję uwzględnić to następnym razem.

“Głównym celem rynków jest uczynić z ludzi tak wielu idiotów, jak to tylko możliwe.” – Bernard Baruch

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego

Komentarze