Analiza Techniczna Kryptowalut 08-06-2020 | BTC, BTC.D, LTC, IOTA i ropa (bonus)

2 342

Stało się już poniedziałkową tradycją, jak to powiedział jeden z Czytelników: „wróżenia ze szklanej kuli”. Przed Wami Analiza Techniczna Kryptowalut 08-06-2020!

W tym tygodniu dokonam wyboru walorów do analizy wg własnych założeń. Żeby większość nie została pokrzywdzona, mój wybór skupi się na najpopularniejszych coinach.

W komentarzach do ostatniego nagrania wideo wybraliście następujące kryptowaluty: BCH (zaległy), ZIL, LINK, LSK, CRO, LTC, STPT, SP500 ( poza krypto) oraz KAI i HAI, które niestety nie są dostępne na platformie Trading View. Z tego powodu nie mogę ich przeanalizować. Ww. przeanalizuję w nadchodzącym nagraniu wideo na kanale YouTube, do którego serdecznie zapraszam.

Zaczynamy analizę !

BTC:

Ze spraw najistotniejszych i tak zwanych „na gorąco”, należy się skupić na sytuacji, która za chwilę się powinna wydarzyć. Jeśli potraktujemy świece spadkową z 02 czerwca 2020r. jako nowy impuls w trendzie rozpoczynającym falę C korekty pędzącej jako czwórkę w pięciofalowym impulsie wzrostowym, to należy być niezmiernie ostrożnym, gdy cena jeszcze raz dotknie czerwonej linii trendu spadkowego. Jeśli w czasie zbiegnie się to z poziomami fibo 61,8 lub 66,7 i z tego miejsca nastąpi silna reakcji podażowa, to opisane wyżej założenie może się zacząć realizować. Korekta pędząca przyniesie jeszcze jedną okazję do zakupu dla tzw. „spóźnialskich” na poziomie pomiędzy 8100 a 8440 USD (Coinbase).

Obserwując zachowanie ceny w okolicy linii trendu spadkowego możemy zobaczyć też jej przebicie, jeśli takie przebicie ceny otrzyma się powyżej linii trendu minimum jeden dzień a najlepiej chociaż trzy dni i dodatkowo poradzi sobie z wierzchołkiem z 01 czerwca 2020r. z poziomu 10428 USD, wtedy zapomnę na chwilę o wcześniejszym scenariuszu i wrócę do wersji z wewnętrzną falą 5, która może być całkiem silna po przebiciu kolejnego wierzchołka, znajdującego się nieco powyżej, na poziomie 10522 USD z dnia 13 luty 2020. Jeśli w tej opcji dostaniemy od rynku retest linii trendu z drugiej strony, bez długiego namysłu będę kupował BTC. W tym miejscu tzw. SMART MONEY spróbują oszukać większość uczestników rynku fałszywymi ruchami ceny. Doświadczeni traderzy będą w stanie odróżnić naturalne zachowanie ceny do manipulacji.

Ze spraw mniej istotnych, cena bardzo ładnie zareagowała na zaktualizowaną, lokalną linię trendu wzrostowego. Łącząc to z całkiem dużym zapasem mocy we wskaźniku RSI oraz wykonanym wcześniej mierzeniu siły fali 5, wnioskuję, że potencjał do wzrostów ma tu swoje fundamenty.
Wykres BTC

Na koniec, nie zapominam o luce cenowej pod dołkiem z poziomu 3858 USD, która na szczęście jest niewidoczna na wyższych interwałach. Dlatego liczę, że może zostać pominięta i scenariuszowi domknięcia tej luki daje mniej niż kilka procent szans. Sprowadzę go do wartości promili, jeśli zostanie wybita czerwona linia trendu i pokonany szczyt z ok 10500 USD. Gdyby jednak ten scenariusz się zrealizował, będzie to mocna promocja i raczej ostatnia w historii Bitcoina.

Wybiegając na chwilę poza giełdę Coinbase, do rynku Forex, przypominam, że jest jeszcze trochę przestrzeni pomiędzy ostatnim, lokalnym High, a linią trendu spadkowego.

Analiza Techniczna Kryptowalut 08-06-2020
Wykres BTC – platforma MT4

BTC.D:

Tu z pewnością nie będzie nudno! Indeks znalazł się w bardzo istotnym miejscu i nie sądzę, że zareaguje na nie obojętnie. Obecnie świece spadkowe powstrzymuje zielona linia trendu wzrostowego, prowadzona od dołka najniższego LOW, jeszcze z 13 stycznia 2018r.! Jest to doskonałe miejsce do tego, żeby BTC.D dynamicznie poszybował w górę razem z ceną BTC. Oczywiście z rozwagą dopuszczając przebicie linii, jeśli takie nastąpi, będzie to wyraźny sygnał do spadków przy jednoczesnym spowolnieniu trendu wzrostowego. Po przebiciu powinien nastąpić retest linii, jednak wersji z przebiciem linii daję znacznie mniejsze prawdopodobieństwo niż tej z reakcją popytu i atakiem na znajdującą się wyżej linię trendu spadkowego.

Z mniej istotnych kwestii, po drodze lokalnych spadków cena wykonała korektę czerwoną, którą przewidziałem perfekcyjnie w analizie z 25 maja 2020r. Piszę o tym w ramach przekomarzania się ze zwolennikami teorii szklanej kuli :). Ponadto, pomijam górny zakres świecy z 28 maja 2020r. jako jedną z wielu anomalii na rynku BTC.D.

Wykres BTC.D

LTC:

Patrząc z oddali na wykres Litecoina będę mógł uznać zmianę kierunku na wzrostowy dopiero po osiągnięciu przez cenę poziomu z ostatniego wierzchołka ( 13 luty 2020r. ) tj. ok. 85 USD. Nie brzmi to zbyt optymistycznie zważywszy, że do takiego poziomu LTC musiałby wykonać prawie stu procentowy wzrost od obecnej ceny.

Schodząc na niższy interwał widzę, że lokalne wzrosty trwające od 13 marca 2020r. dotknęły poziomu 38,2 w stosunku do poprzedniego impulsu spadkowego. Daje mi to dodatkowy wykrzyknik z podpisem „uwaga” – możliwy powrót do poprzedniego trendu, po wykonanej korekcie wzrostowej. Analizując trend w opisanym wyżej, lokalnym wzroście, póki co nie wydarzyło się nic, co w sposób jasny pozwoliłoby uznać, że trend ten dobiega końca.

Stąd założenie, że bardziej prawdopodobne niż spadki, jest wybicie ostatniego lokalnego szczytu z poziomu 51 USD. Przewaga ta nie jest znacznie wysoka. Powiedzmy 60/40. Pozostaje 40% szans na drugi scenariusz, czyli spadkowy. Założenie spadków nabierze zdobędzie większe poparcie, jeśli cena spadłaby poniżej pomarańczowej przerywanej linii z poziomu ok. 39 USD. Podsumowując, Litecoin podobnie jak wiele czołowych kryptowalut, zostawia sobie otwartą furtkę w obie strony i oczekuje na określenie kierunku dominatora rynku, czyli Bitcoina. Analiza do BTC w najbliższym nagraniu wideo.

Analiza Techniczna Kryptowalut 08-06-2020
Wykres LTC/USD

IOTA:

IOTA to ciekawy przypadek na dziś. W ostatnim materiale z dnia 25-05-2020r., dotyczącym tego rynku, skupiałem się tylko na ocenie „tu i teraz”. Interesowała mnie wyłącznie analiza trwającego, lokalnego trendu wzrostowego. Dziś będzie podobnie. Po kolejnym impulsie wzrostowym dodałem kolejną, zieloną strzałkę do wykresu. Jednak teraz na interwale dziennym pojawiła się formacja spadków przy jednocześnie wysokim poziomie RSI. Samo miejsce zatrzymanie ceny też nie jest przypadkowe. Jest to idealnie poziom 61,8 uznawany za poziom zakończenia korekty (ale nie dziś i nie w mojej analizie).

Moje wnioski są następujące. Cena wykona teraz korektę, ale będzie to raczej korekta płytka, nie wychodząca poza zakres 1:1 wcześniejszych korekt lub maksymalnie 38,2 całych wzrostów. Trend trwający w IOTA powinien dotrzeć zdecydowanie wyżej, a minimalnie do ceny 0,2835 USD, optymalnie nawet w okolice wierzchołków z lutego 2020r. Pozwólcie, że nie będę tłumaczył, z czego dokładnie to wynika.

Analiza Techniczna Kryptowalut 08-06-2020
Wykres IOTA/USD

Ropa:

Nie sposób nie wspomnieć o cenie ukochanej za dynamikę i znienawidzonej za mechanizm rolowania ropy! Otóż, jeśli pamiętacie moje wcześniejsze analizy to wiecie, że zakończenie miesiąca maja i rozpoczęcie miesiąca czerwca miało przynieść wyjaśnienie co do formacji wzrostów na interwale (aż) miesięcznym! Dziś sytuacja jest już jasna. Cieszmy się niskim cenami na stacjach paliw, bo te niebawem się zakończą…… Na wykresie otrzymaliśmy formacje wzrostową dodatkowo popartą overbalancem. Sytuacja jest zbieżna na wielu rynkach, a zatem nie ma co do niej wątpliwości.

Wykres USOIL

Co będzie dalej? Oczekujemy testu owej formacji w postaci korekty. Kiedy można spodziewać się rozpoczęcia korekty? Nie wcześniej, niż po domknięciu luki cenowej, którą na wykresie z platformy MT4 oznaczyłem kolorem żółtym. Powtarzam, gdybym miał prywatny tankowiec, to po korekcie do minimum 50 % całego wzrostu od niemal zerowej wartości, napełniłbym go do pełna. Póki co jestem na etapie zamykania wcześniejszych pozycji zakupowych z okolic 22 USD.

Wykres XTI/USD – platforma MT4

Na koniec jeszcze dwa słowa o „szklanej kuli” opisanej w komentarzach pod ostatnim nagraniem wideo. Ten objaw stanu ludzkiej psychiki jest z nami od wielu pokoleń. Już w średniowieczu opisane zostały przypadki kobiet, które posiadały skomplikowaną wiedzę ziołolecznictwa, w zamian za co, zostały palone na stosie przez tłum, który nie rozumiał ich umiejętności, określając je jako czary. Teraz jest podobnie. Ludzie, którzy nie rozumieją, czym jest wiedza o analizie technicznej i jak trudna jest do zdobycia i opanowania, określają ją jako niemożliwą i nierealną. Właśnie wtedy często słyszę, że to są czary, szklane kule itp. Innymi słowy, jeśli nie zacznie o tym mówić pani o czarnych włosach w publicznej telewizji, przeciwnicy analizy technicznej nie uwierzą w jej istnienie i skuteczność.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze