A jeśli… „bitcoin wystrzeli do 35% w górę już od poniedziałku”?

8 012

Opinie powiązane z teorią coraz bardziej ścisłego powiązania kursu bitcoina i S&P 500 to jedno. Zauważono jednak pewne okoliczności, które wskazują na to, że bitcoin może – już od najbliższego poniedziałku – powrócić na poziom bliski 9000 USD.

W powszechnej opinii panuje przekonanie, że w aktualnej sytuacji rynkowej bitcoina nadrzędne uwarunkowania wiążą jego los z rosnącym ryzykiem recesji gospodarczej. Pomimo tego BTC osiągał w ciągu ostatnich kilku tygodni względnie dobre wyniki. Od czasu dramatycznych spadków do 3 700 USD, kryptowaluta zyskała na wartości ponad 80%, osiągając nawet 7500 USD. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, bitcoin wyceniany jest na poziomie 7115 USD:

btc usd kurs od tradingview 18-04-20
kurs BTC USD

Upadki i wzloty

Zaledwie kilka tygodni temu analitycy przedstawiali wizję poważnych spadków do świeżych minimów. Liczono nawet na spadki poniżej najniższych poziomów z grudnia 2018 r. na wysokości 3150 USD…

Dziś mówi się, że kurs kryptowaluty może wznieść się znacznie wyżej. Znany trader sugeruje, że w najbliższych dniach może rozpocząć się wyjątkowy rajd. Jego zdaniem może on wynieść kurs kryptowaluty nawet do 9000 USD.

Fraktal | Bitcoin może wkrótce odzyskać 9 000 USD

Trader Galaxy zauważył, że ​​price action bitcoina wykazuje uderzające podobieństwa do poprzedniego dna z przełomu grudnia i stycznia:

Co jeśli rynek rozegra ten scenariusz tak jak poprzednio? Galaxy zasugerował, że wówczas do początku maja bitcoin może osiągnąć wycenę na poziomie 9000 USD. Oznaczałoby to wzrost o 35%.

Jaka jest podstawa do wysnuwania takich projekcji? Przed halvingiem bitcoina w 2016 r. i w 2012 r. kryptowaluta dość mocno przybierała na wartości. Oto wykres, który dość dobrze to ilustruje:

źródło: tutaj

Bitcoin za 9000 USD? Wstrzymaj swe konie!

Niektórzy poddają jednak w wątpliwość zasadność zbliżającego się wiecu

Avi Felman, analityk BlockTower, zauważył dwie wyraźne oznaki tego, że na horyzoncie rynku kryptowalut rysuje się schemat odwrócenia:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze