1,5 miliona portfeli zasilonych BTC na poziomie 8000 USD, może stanowić dla byków niemały problem

4 358

Najbliższy poziom oporu na wykresie BTC to teraz niemały problem dla byków. 8000 USD to miejsce odrzuceń dalszego rajdu ceny. Dodatkowo, kupujący pozostają w dużej mierze niezadowoleni z siły ostatnich wzrostowych ruchów kryptowaluty...

Analiza on-chain wskazuje, że przełamanie powyżej 8000 USD może okazać się większym wyzwaniem, niż się wydaje. Dlaczego? Na tym poziomie blisko 1,5 miliona portfeli zakupiło BTC.

Bitcoin w obliczu spadków?

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji kurs bitcoina znajduje się nieco poniżej 7 700 USD. Oznacza to niewielki spadek z dziennych maksimów wynoszących około 7800 USD, które zostały ustalone jeszcze dzisiaj.

wykres BTC USD od TradingView

Poziom 8 000 USD może okazać się trudny do przebicia. Znaczna liczba inwestorów, którzy kupili BTC za 8 000 USD przed marcowymi spadkami do 3 800 USD, może mieć teraz ochotę sprzedawać na progu rentowności.

Dane IntoTheBlock pokazują, że jest to jak najbardziej realny scenariusz:

Analiza techniczna potwierdza, że ​​8 000 USD może spowodować intensywną wyprzedaż BTC

Niektórzy uważają, że bitcoin może osiągnąć 8000 USD, a następnie spotkać się z odrzuceniem, które doprowadzi do jeszcze głębszych spadków:

„BTC – Nic się nie zmieniło. Najprawdopodobniej zwiększę jutro zakres moich longów. Ten spadek będzie soczysty”:

Jaka jest Wasza opinia na ten temat? Zachęcamy do komentowania.

PS. Wszystkich zainteresowanych sytuacją techniczną na rynku bitcoina zachęcamy do rzucenia okiem na wczorajszą analizę Jurka S.:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze