Kluczowy tydzień dla rynków: zapamiętajcie te daty

Prognozowany śnieg i duże wahania rynków finansowych

Okres od dzisiaj do 3 lutego będzie pełen emocji dla rynków finansowych, a to ze względu na aż trzy kluczowe decyzje dotyczące stóp procentowych, które zostaną podjęte przez Rezerwę Federalną USA, Bank Anglii i Europejski Bank Centralny. Spodziewamy się też ważnych danych ze Stanów Zjednoczonych dotyczących bezrobocia w sektorze pozarolniczym.

Źródło: Investing.com

Środa, 1 lutego

Rezerwa Federalna USA będzie podejmować decyzję w sprawie stóp procentowych, co będzie absolutnie centralnym wydarzeniem dla rynków. W grudniu Fed podniósł stopy procentowe o pół punktu procentowego, kończąc tym samym serię czterech kolejnych podwyżek o 0,75 p. proc. i sprowadzając stopę funduszy federalnych do docelowego przedziału 4,25%-4,5%. Obecnie decydenci wydają się być podzieleni co do tego, czy podnieść stopy o kolejne 0,5 punktu procentowego, czy też ograniczyć się do podwyżki o ćwierć punktu.

Tymczasem rynki dyskontują scenariusz spadku stóp w 2023 roku! Uczestnicy rynku zakładają co najmniej pół punktu procentowego obniżek stóp w tym roku, co wydaje się bardzo optymistycznym scenariuszem, zwłaszcza przy bezrobociu na poziomie 3,5% (które jest najniższe od 50 lat). Nie jest to jednak wykluczone. Patrick Harker z Fedu w Filadelfii i Lori Logan z Fedu w Dallas, którzy są członkami Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), stwierdzili, że nie mieliby nic przeciwko podwyżce o ćwierć punktu. Po stronie tej opinii stoi także Christopher Waller, który wcześniej opowiadał się za bardziej agresywnymi podwyżkami stóp. Być może czeka nas decyzja o ostrożniejszym podnoszeniu stóp połączona z werbalnym ostrzeżeniem, że stopy nie będą maleć w 2023 r.

Zobacz też: USA: dane z przemysłu i rynku pracy. Co na to Fed?

Czwartek, 2 lutego

Zapadnie decyzja Banku Anglii, który prawdopodobnie pozostawi stopy procentowe bez zmian. W ostatnich miesiącach Bank Anglii zwiększył swoje rezerwy płynności, co sugeruje, że jest on gotów na ewentualne problemy na rynku finansowym.

Najprawdopodobniej w czwartek EBC podniesie z kolei stopy procentowe o kolejne 0,5 punktu procentowego. Prezes EBC Christine Lagarde, przemawiając w styczniu na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, zobowiązała się do „utrzymania kursu” w zakresie podwyżek stóp, dopóki inflacja nie powróci do celu EBC wynoszącego 2%. Rynki jednak nie wydają się być przekonane, że EBC będzie realizował sumiennie swoje wytyczne, biorąc pod uwagę ryzyko, jakie wzrost kosztów pożyczek może przynieść bardziej zadłużonym członkom bloku, takim jak Grecja, Włochy, czy Portugalia.

Piątek, 3 lutego

Raport o zmianach w liczbie miejsc pracy poza sektorem rolniczym (non-farm payrolls (NFP) – przyp. red.) Raport NFP zostanie opublikowany w piątek i będzie pokazywał, ile największa gospodarka świata dodała w styczniu miejsc pracy w porównaniu z grudniem. To ważne wydarzenie, ponieważ pokazuje czy bezrobocie będzie się utrzymywać na niskim poziomie. Raport może mieć wpływ na przyszłe decyzje Fedu dotyczące stóp procentowych.

Jak widać, ten tydzień będzie obfitował w ważne dla rynków wydarzenia. Warto je śledzić i odpowiednio dostosowywać swoją strategię inwestycyjną.

Może Cię zainteresować:

Europejski Bank CentralnyFedKryptowalutyRezerwa Federalnarynki finansowestopy procentoweUSA
Komentarze (0)
Dodaj komentarz