Przeglądany tag

Rezerwa Federalna

Rezerwa Federalna (System Rezerwy Federalnej) to bank centralny Stanów Zjednoczonych. Pełni pięć ogólnych funkcji w celu promowania skutecznego działania gospodarki USA i, bardziej ogólnie, interesu publicznego.

Rezerwa Federalna prowadzi krajową politykę pieniężną w celu utrzymania maksymalnego zatrudnienia, stabilnych cen i umiarkowanych długoterminowych stóp procentowych w gospodarce USA. Jej zadaniem jest dbałość o stabilność systemu finansowego. Dąży do minimalizacji i ograniczania ryzyka systemowego poprzez aktywne monitorowanie zaangażowania w Stanach Zjednoczonych i za granicą.