Dolar traci na atrakcyjności jako „bezpieczna waluta ostatniej szansy” – czas na bardziej ryzykowne aktywa

Dolar amerykański traci na atrakcyjności jako „bezpieczna waluta ostatniej szansy” – PIMCO

Silny dolar amerykański był w ubiegłym roku jedną z głównych przeszkód dla złota, ponieważ inwestorzy uznali tę walutę za bezpieczną przystań. Ale ta perspektywa drastycznie się zmienia w 2023 roku a Pacific Investment Management Co. przewiduje znaczny trend spadkowy dla USD.

PIMCO (Pacific Investment Management Company, LLC) – to amerykańska firma zarządzająca inwestycjami, koncentrująca się na aktywnym zarządzaniu instrumentami o stałym dochodzie na całym świecie. PIMCO zarządza inwestycjami w wiele klas aktywów, takich jak instrumenty o stałym dochodzie, akcje, towary, alokacja aktywów, fundusze ETF, fundusze hedgingowe i private equity. PIMCO to jeden z największych zarządzających inwestycjami, aktywnie zarządzający aktywami o wartości ponad 2 bilionów USD dla banków centralnych, państwowych funduszy majątkowych, funduszy emerytalnych, korporacji, fundacji i funduszy kapitałowych oraz inwestorów indywidualnych na całym świecie. Siedziba PIMCO znajduje się w Newport Beach w Kalifornii; firma zatrudnia ponad 3100 pracowników w 22 biurach w obu Amerykach, Europie i Azji.

„Oczekujemy, że dolar będzie nadal tracił na atrakcyjności jako bezpieczna waluta ostatniej szansy” – powiedział w notatce globalny strateg PIMCO, Gene Frieda.

„Uważamy, że premie za ryzyko będą spadać wraz ze spadkiem inflacji – i zmienności polityki pieniężnej”.

Strateg wskazuje na złagodzenie obaw związanych z globalną recesją i nowymi trendami deflacyjnymi.

„Podczas gdy wyższe rentowności wyraźnie działały na korzyść dolara w zeszłym roku, każda perspektywiczna perspektywa musi również uwzględniać to, w jaki sposób dolar został wzmocniony przez wstrząsy z 2022 roku – wojnę rosyjsko-ukraińską, skok cen energii i inflację – oraz stopnia, w jakim mogą się one zmniejszyć w 2023 roku.”, napisał Frieda na początku tego tygodnia.

„PIMCO uważa, że dolar, który stracił na wartości od czasu osiągnięcia 20-letniego szczytu we wrześniu ubiegłego roku, prawdopodobnie spadnie jeszcze bardziej w 2023 roku, gdy inflacja spadnie, ryzyko recesji spadnie, a inne wstrząsy osłabną”.

Nawet prezes Rezerwy Federalnej Powell przyznał, że inflacja zaczyna spadać.

„To satysfakcjonujące, że proces deflacji już się rozpoczyna” – powiedział Powell w środę.

„Możemy teraz po raz pierwszy powiedzieć, że rozpoczął się proces deflacji. I jak dotąd widzimy to naprawdę w cenach towarów”.

Przeczytaj także : Grupa Giant Pick n Pay akceptuje płatności Bitcoinem w RPA

A gdy rynki będą zbliżać się do końca cyklu agresywnego zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed, atrakcyjność dolara jako bezpiecznej przystani zniknie, a ogólny apetyt na ryzyko odbije. Taka perspektywa pojawia się po tym, jak dolar osiągnął już szczyt we wrześniu ubiegłego roku.

Prognoza PIMCO obejmuje jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych przez Fed po lutowej decyzji banku centralnego o podwyższeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Ostatnia podwyżka stóp procentowych oznacza, że Fed podwyższył stopę procentową o 450 punktów bazowych od początku cyklu zacieśniania polityki pieniężnej.

A kiedy Fed przestanie podwyższać stopy procentowe, przewaga dolara nad walutami zmniejszy się. Jest to szczególnie istotne, jeśli chodzi o Europejski Bank Centralny, który wciąż ma dużo więcej do zrobienia w zakresie podnoszenia stóp procentowych.

W czwartek EBC podniósł stopy procentowe o 50 punktów bazowych i zasygnalizował, że zbliżają się bardziej agresywne podwyżki.

„Biorąc pod uwagę szybsze tempo skumulowanych podwyżek stóp procentowych, przewaga dolara amerykańskiego prawdopodobnie spadnie na wczesnych etapach cyklu obniżek stóp procentowych, nawet jeśli dolar utrzyma stosunkowo wysoką rentowność” – powiedział Frieda.

Frieda dodał, że kolejnym czynnikiem działającym przeciwko dolarowi amerykańskiemu jest ponowne otwarcie Chin.

„Koniec chińskiej polityki zero-COVID, przynajmniej w zakresie, w jakim prowadzi ona do zdecydowanego ożywienia” – powiedział.

Idą lepsze czasy dla ryzykownych aktywów

Słabszy dolar to lepszy czas aktywów większego ryzyka w tym akcji i kryptowalut. Można się spodziewać alokowania środków w ryzykowne aktywa a informacje, że to głównie instytucje odpowiadają za zakupy Bitcoina od początku 2023 roku tylko ten fakt potwierdzają.

Może Cię zainteresuje :

ebcPIMCOUSD
Komentarze (0)
Dodaj komentarz