Swift i Capgemini wspólnie dla globalnej sieci CBDC

Swift i Capgemini przedstawiają plan globalnej sieci CBDC. Pomysł polega na połączeniu 14 banków centralnych i komercyjnych wokół tej głównej sieci, przy czym celem jest, aby instytucje potrzebowały tylko globalnego połączenia, zapewniającego znacznie większą łatwość, prostotę i zwinność.

Swift, system komunikacji finansowej, we współpracy z Capgemini uruchomił projekt stworzenia globalnej sieci cyfrowych walut emitowanych przez banki centralne, zwanych także CBDC. Plan obejmuje banki centralne z krajów takich jak Francja i Niemcy oraz instytucje działające globalnie, takie jak HSBC, Standard Chartered i UBS. W prowadzonych rozmowach badano, w jaki sposób CBDC mogą być wykorzystywane na arenie międzynarodowej, a nawet w razie potrzeby zamieniane na pieniądze fiducjarne.

Wstępne testy trwały osiem miesięcy i powinny być kontynuowane w tym roku. Główną ideą jest połączenie 14 banków centralnych i komercyjnych wokół tej głównej sieci. W związku z tym celem jest, aby instytucje potrzebowały tylko globalnego połączenia, zapewniającego znacznie większą łatwość, prostotę i zwinność. W końcu gdyby te powiązania były nawiązywane z każdym kontrahentem z osobna, byłyby tysiące powiązań.

Dzisiaj globalny ekosystem CBDC jest zagrożony fragmentacją, ponieważ wiele banków centralnych opracowuje własne waluty cyfrowe w oparciu o różne technologie, standardy i protokoły. Ułatwienie interoperacyjności i wzajemnych połączeń między różnymi CBDC opracowywanymi na całym świecie będzie miało kluczowe znaczenie, jeśli mamy w pełni wykorzystać ich potencjał”- powiedział Thomas Zschach, dyrektor ds. innowacji w Swift.

Dyrektor ds. innowacji w firmie Swift, Nick Kerigan, powtórzył opinię swojego kolegi, że należy przyspieszyć tę integrację. 

Jeśli nie zostanie to rozwiązane, ta fragmentacja może doprowadzić do powstania „cyfrowych wysp” na całym świecie. Różne systemy i różne CBDC będą musiały być w stanie wydajnie ze sobą współpracować, w przeciwnym razie utrudni to przedsiębiorstwom i konsumentom dokonywanie bezproblemowych płatności transgranicznych za pomocą CBDC.

Swift to skrót od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication . Można to przetłumaczyć jako „Towarzystwo Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej”. W praktyce system umożliwia wymianę informacji bankowych i przelewów finansowych pomiędzy bankami.

Dlatego ta usługa jest powszechnie używana do przelewów między instytucjami w dwóch różnych krajach, a nawet większej liczbie krajów. Z systemu mogą korzystać również inwestorzy działający za granicą.

Według badania przeprowadzonego przez Atlantic Council, 11 krajów już wprowadziło cyfrowe waluty banków centralnych. Obecnie w sumie 114 krajów pracuje nad sformułowaniem i uruchomieniem swojego CBDC, w tym Brazylia z prawdziwym projektem cyfrowym. Ta grupa reprezentuje 95% światowego PKB.

Wśród krajów, które mają krajowe waluty cyfrowe, są Nigeria, Bahamy i Jamajka. Chiny mają jeden z najbardziej zaawansowanych projektów na świecie, z cyfrowym juanem, który ma dotrzeć do 260 milionów ludzi 

Dane pokazują również, że do roku 2023 ponad 20 krajów powinno znacznie ewoluować, aby przetestować CBDC . Ta lista obejmuje Brazylię, Australię, Tajlandię, Indie, Koreę Południową i Rosję.

W Brazylii oczekuje się, że testy rzeczywistości cyfrowej rozpoczną się w drugiej połowie 2023 r., a uruchomienie zaplanowano na 2024 r.

Z kolei Europejski Bank Centralny (EBC) powinien również rozpocząć projekt pilotażowy w 2023 r.

BankBankicapgeminiCBDCChinyinstytucje finansoweKryptowalutySWIFTUSA
Komentarze (0)
Dodaj komentarz