Przeglądany tag

Banki

Banki to instytucje, które świadczą usługi oparte o pieniądz oraz wiele usług natury finansowej. Przyjmują depozyty i udzielają pożyczek. Czerpią zyski z różnicy odpowiednio zapłaconych i naliczonych odsetek.

Banki mają kluczowe znaczenie dla gospodarki. Podstawową funkcją banków jest wykorzystywanie pieniędzy posiadaczy rachunków poprzez pożyczanie ich innym. Ci mogą natomiast przeznaczyć je na zakup domów, dofinansowanie działalności gospodarczej, zakup samochodów itp.

Kiedy zdeponujesz pieniądze w banku, trafiają one do dużej puli pieniędzy razem z wszystkimi innymi. Twoje konto zostaje zasilone kwotą depozytu. Kiedy wypisujesz czeki lub dokonujesz wypłat, kwota ta jest potrącana z salda Twojego konta. Odsetki, które zarabiasz na saldzie, są również dodawane do Twojego konta.