Miliarderzy lokują swoje pieniądze w…

Miliarderzy nie tylko gromadzą bogactwo, ale często budują je w miarę upływu czasu. Wielu miliarderów odnosi sukcesy jako inwestorzy. Zarządzanie majątkiem bogatych jest również ważną kwestią dla tych drobnych inwestorów. To w jaki sposób miliarderzy powiększają swoje bogactwo, służy jako przewodnik po tym, jak inni inwestorzy mogą zarządzać swoimi pieniędzmi. Nic więc dziwnego, że wszyscy obserwują miliarderów i ich inwestycje, aby przewidzieć, gdzie będzie następny wzrost albo próbują odtworzyć najbardziej udane ruchy tych będących na szczycie.

Przyjrzyjmy się najbardziej popularnym sposobom na gromadzenie majątku albo jego pomnażanie.

Miliarderzy mają gotówkę i jej substytuty

Gotówka i substytuty gotówki to jeden z typowych obszarów, w których miliarderzy lokują część swoich aktywów. Aktywa pieniężne nie są ogólnie uważane za inwestycję, ponieważ są aktywami płynnymi. Zapewniają inwestorom możliwość zachowania odporności w przypadku kryzysu. Z tego powodu miliarderzy przechowują znaczną część swoich pieniędzy w gotówce i jej ekwiwalentach.

W obecnym środowisku inflacyjnym gotówka jest wyborem mniej popularnym. Inflacja powoduje spadek wartości pieniądza, posiadanie zbyt dużej ilości pieniędzy w okresie inflacji może oznaczać znaczne straty.

Towary, które interesują inwestorów

Towary to kolejna ważna część portfela miliardera. Posiadanie takich aktywów może pomóc w zabezpieczeniu się przed ryzykiem, inflacją i zmiennością. Na przykład w scenariuszu, w którym inflacja powoduje trudności dla reszty rynku, inwestowanie w surowce, których ceny rosną, może pomóc ochronić majątek, jeśli inne części portfela tracą. Ludzie i gospodarki zależą od towarów, a inflacja sprawia, że ​​te inwestycje są opłacalne.

Surowce i produkty rolne to popularne rodzaje towarów posiadanych i sprzedawanych przez miliarderów lub ich pośredników. Wśród preferencji towarowych miliarderów jest wiele przykładów, takich jak metale szlachetne, metale przemysłowe, takie jak miedź, ropa naftowa, gaz ziemny, kawa, kukurydza i soja.

Waluty obce sposobem na wahania kursów

Posiadanie walut obcych oferuje miliarderom możliwość wykorzystania wahań wartości w różnych walutach. Jest to forma dywersyfikacji. Zamiast denominować wszystkie swoje aktywa w jednej walucie, część swojego majątku rozkładają na aktywa w innych walutach. Chroni to ich aktywa przed spadkiem ich waluty i aprecjacją kapitału, jeśli inna waluta, w której trzymają aktywa, zyskuje na wartości.

Papiery wartościowe to podstawowe aktywa

Innym obszarem, w którym miliarderzy często trzymają swoje pieniądze, są papiery wartościowe. Papiery wartościowe to inwestycje i instrumenty finansowe, których wartość często może być przedmiotem obrotu na rynkach publicznych. Typowe rodzaje papierów wartościowych obejmują obligacje, akcje i fundusze.

Fundusze i akcje to podstawa portfeli inwestycyjnych. Miliarderzy wykorzystują te inwestycje, aby ich pieniądze stale rosły. Miliarderzy często inwestują długoterminowo, zamiast próbować szybko zarobić pieniądze. Oznacza to, że miliarderzy polegają na długoterminowym wzroście giełdowym, aby generować zwroty.

Inwestycje private equity i fundusze hedgingowe

Fundusze private equity i hedgingowe to sposób na zachowanie swojego majątku podobny nieco do papierów wartościowych i giełd. Chociaż nie są one dokładnie tym samym, te dwa rodzaje instrumentów inwestycyjnych są popularne wśród miliarderów. Ten instrument inwestycyjny, który przemawia do osób o wysokiej wartości netto, których stać na duże inwestycje i większe ryzyko, może przynieść zarówno duże straty, jak i wysokie zyski. Ci, których stać na takie inwestycje, są czasami kategoryzowani jako wyrafinowani inwestorzy lub inwestorzy akredytowani.

Fundusze hedgingowe wykorzystują duże pule pieniędzy i strategiczne inwestycje w różnorodne aktywa w celu generowania wysokich zwrotów. Z drugiej strony, private equity handluje prywatnymi firmami w celu prowadzenia firm z wyższymi zyskami. Aby uczestniczyć w obu rodzajach inwestycji, wymagane są znaczne kwoty pieniędzy, co sprawia, że ​​inwestycje te są opcją dla większych inwestorów.

Nieruchomości

Nie powinno dziwić, że jednym z obszarów, w których miliarderzy trzymają swoje pieniądze, są nieruchomości. Jednym z najczęstszych sposobów inwestowania w nieruchomości bez martwienia się o bieżące utrzymanie jest inwestowanie pieniędzy w nieruchomościowe fundusze powiernicze (REIT). W ten sposób można zapewnić dużą szansę na zwrot, podczas gdy ktoś inny podejmie się inwestycji i zarządzania nieruchomościami.

Inwestycje komercyjne, przemysłowe i mieszkaniowe mogą również oferować stały strumień dochodów od najemców. Posiadanie nieruchomości w czasie, gdy jej wartość stale rośnie, może wydawać się świetnym pomysłem. Jednak kolejną zaletą posiadania nieruchomości są podatki. Na przykład, jeśli nieruchomość jest amortyzowana, może zostać odliczona od podatków.

Miliarderzy interesują się sztuką

Miliarderzy wykraczają poza tradycyjne inwestycje, aby chronić swoje pieniądze. Mogą zwrócić się ku namacalnym, kolekcjonerskim inwestycjom. Często obejmują one klasyczne samochody, dzieła sztuki i drogie przedmioty kolekcjonerskie, takie jak rzadkie lub zabytkowe instrumenty muzyczne i oryginalne rękopisy słynnych książek. Chociaż znajomość rynku są warunkiem każdej udanej inwestycji, w przypadku kolekcji wymagane jest oddzielne doskonałe wyczucie okazji. Inwestor musi być zarówno zainteresowany dziedziną, w którą inwestuje, mieć wnikliwe oko, jak i zdolność do nieinwestowania emocjonalnego.

Kryptowaluty i miliarderzy

Kryptowaluty, takie jak Bitcoin, Dogecoin i Ethereum, są przerażające dla wielu, w tym dla miliarderów, ze względu na ich dużą zmienność. Ale niektórzy miliarderzy decydują się na inwestowanie w te aktywa. Prawda jest taka, że ​​waluty cyfrowe zyskują na znaczeniu i wartości. Kryptowaluta i blockchain, na której są zbudowane, to rewolucyjna technologia, która może zmienić wiele branż.

Atrakcyjną częścią krypto dla miliarderów jest to, że umożliwia bezpieczne przechowywanie wartości. Dzięki krypto pieniędzy nie można opodatkować, ukraść ani skonfiskować. Są one również apolityczne i wolne od nadzoru rządu. Ponadto można ich używać na całym świecie.

Oczywiście kryptowaluty są nadal nieprzewidywalnym narzędziem inwestycyjnym i nie zyskały jeszcze powszechnego zastosowania. Uniemożliwia to niektórym miliarderom inwestowanie w tę przestrzeń. Ale inni postrzegają kryptowaluty jako nową okazję do powiększenia swojego bogactwa lub przynajmniej uniknięcia opodatkowania. Waluty te ułatwiają również przenoszenie pieniędzy lub płacenie za transakcje w innych krajach.

AkcjeAktywaBlockchainInwestycjeKryptowalutymiliarderzyNieruchomościSztuka
Komentarze (0)
Dodaj komentarz