Przeglądany tag

Inwestycje

Inwestycje to składniki aktywów lub pozycje nabyte w celu wygenerowania dochodu lub wzrostu wartości. W sensie ekonomicznym inwestycja to zakup dóbr, które nie są obecnie konsumowane, ale zostaną wykorzystane w przyszłości do tworzenia bogactwa.

W finansach inwestycja to aktywa pieniężne zakupione z myślą, że przyniosą one dochód w przyszłości lub zostaną później sprzedane po wyższej cenie z zyskiem.

Inwestycja zawsze wiąże się z zakupem jakiegoś aktywa w określonym momencie (czas, pieniądze, wysiłek itp.) w nadziei na większe zyski w przyszłości niż wartość kosztu, który został poniesiony z tytułu tej inwestycji.

Inwestowanie to wydawanie pieniędzy na rozpoczęcie lub rozszerzenie projektu – lub zakup aktywów lub odsetek – gdzie te fundusze są następnie wykorzystywane w celu uzyskania dochodu i wzrostu wartości w czasie.

Termin „inwestycje” może odnosić się do dowolnego mechanizmu służącego do generowania przyszłych dochodów. W sensie finansowym obejmuje to między innymi zakup obligacji, akcji lub nieruchomości. Produkcja dóbr potrzebnych do produkcji innych dóbr może być również postrzegana jako inwestowanie.

Podjęcie działań w nadziei na zwiększenie przyszłych dochodów można również uznać za inwestycję. Na przykład, decydując się na dalsze kształcenie, często celem jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w nadziei, że ostatecznie przyniosą większe dochody.

Ponieważ inwestowanie jest zorientowane na przyszły wzrost lub dochód, istnieje ryzyko związane z inwestycją w przypadku, gdy nie zakończy się ona sukcesem lub okaże się niewystarczająca. Na przykład inwestowanie w firmę, która ostatecznie zbankrutuje lub projekt, który się nie powiedzie.

To właśnie odróżnia inwestowanie od oszczędzania – oszczędzanie to gromadzenie pieniędzy do wykorzystania w przyszłości, które nie są zagrożone, podczas gdy inwestowanie polega na wydawaniu pieniędzy na pracę w celu osiągnięcia przyszłych zysków i wiąże się z pewnym ryzykiem.