Przeglądany tag

Akcje

Akcje stanowią udział we własności spółki. Są jednocześnie rodzajem roszczenia w stosunku do aktywów i udziałów w jej przyszłych zyskach. W miarę, jak posiadamy więcej  akcji, udział własnościowy w firmie staje się większy.

Generalnie są one rodzajem papierów wartościowych. Posiadacze akcji, czyli akcjonariusze, są współwłaścicielami części majątku spółki akcyjnej. Spółka akcyjna to taka, której akcje dopuszczone są do publicznego obrotu. Oznacza to, że można nimi handlować na publicznym rynku kapitałowym.

Dzielą się na zwykłe i uprzywilejowane. To uprzywilejowanie może oznaczać pewne dodatkowe uprawnienia. Przykładem takich dodatkowych uprawnień jest na przykład liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub w kontekście praw do dywidendy.