Grozi nam nagłe załamanie gospodarcze? Niepokojące wiadomości z USA

Rynki wciąż oczekują, że w 2023 recesji nie będzie lub będzie śladowa. Jednak ostatnie dane gospodarcze z USA temu wyraźnie przeczną. Czy jeśli kryzys dotknie USA, Polsce i Europie uda sie wyjść z sytuacji bez szwanku? Prawdopodobnie nie. Kolejne odczyty regionalne pokazały, że gospodarka załamuje się w tempie wyższym niż oczekiwane. Dallas Fed opublikował raport Texas Manufacturing Outlook Survey (TMOS) za kwiecień. Ostatni indeks ogólnej aktywności biznesowej wyniósł -23,4, co oznacza spadek o 7,7 w stosunku do ubiegłego miesiąca. Wskaźnik aktywności pogarszał się w każdym z ostatnich trzech miesięcy. Od maja ubiegłego roku znajduje się w strefie spadkowej. 3-miesięczna średnia ruchoma spadła o 5,0 w tym miesiącu, do poziomu -17,5, najniższego w 2023. Wszystkie dane są wyrównane sezonowo.

Fragment raportu Dallas Fed

Aktywność fabryk w Teksasie była płaska w kwietniu, po tym jak wzrosła umiarkowanie w marcu wg. kierowników przedsiębiorstw odpowiadających na ankietę Texas Manufacturing Outlook Survey. Kluczowy wskaźnik stanu produkcji, spadł z 2,5 do 0,9, przy czym odczyt bliski zeru sugeruje brak zmian w produkcji w stosunku do ubiegłego miesiąca. Inne wskaźniki aktywności wytwórczej pokazały słabe sygnały w kwietniu. Indeks nowych zamówień był ujemny przez jedenasty miesiąc z rzędu. Wskaźnik wzrostu zamówień również pozostał ujemny, ale nieznacznie wzrósł z -15,2 do -11,1. Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych wzrósł do 3,9, podczas gdy wskaźnik wysyłek wzrósł z -10,5 do -2,8.

Będzie gorzej?

Postrzeganie szerszych warunków biznesowych uległo w kwietniu znacznemu pogorszeniu. Wskaźnik ogólnej aktywności biznesowej spadł o osiem punktów do poziomu -23,4, najniższego od dziewięciu miesięcy. Ocena prognoz dla firm pozostał negatywny, stracił dwa punkty i osunął się do -15,6. Wyznacznik niepewności prognoz wzrósł do 24,7 pkt, co oznacza wzrost w stosunku do średniej wartości 16,9 pkt. Wskaźniki rynku pracy sugerują umiarkowany wzrost zatrudnienia, ale niewielki spadek liczby godzin pracy. Indeks zatrudnienia spadł o dwa punkty do poziomu 8,0, co jest zgodne z jego średnim odczytem. Dwadzieścia procent firm odnotowało wzrost zatrudnienia netto, podczas gdy 12 procent odnotowało zwolnienia netto. Wskaźnik przepracowanych godzin spadł do negatywnego terytorium, osiągając poziom -2,7.

Ceny

Ceny i płace nadal rosły w kwietniu. Indeks cen surowców pozostał na niezmienionym poziomie 19,5, co wskazuje na wzrost kosztów produkcji poniżej średniej. Indeks cen dóbr gotowych również pozostał bez zmian, na poziomie 8,4. Indeks wynagrodzeń i świadczeń wzrósł o siedem punktów do 37,6, co stanowi uporczywie podwyższony poziom, w stosunku do średniej 21,0. Ugruntowująca się inflacja i niewielki wzrost? Stagflacja. Miesięczne dane dla tego wskaźnika sięgają 2004 r. więc trudno jest dostrzec jego pełny potencjał bez kilku cykli biznesowych.

Niemniej jednak, jest to interesujący i ważny regionalny wskaźnik produkcji. TMOS jest miesięcznym badaniem 100 teksańskich producentów, które dostarcza oceny działalności fabrycznej w stanie. W badaniu pyta się firmy o to, czy produkcja, zatrudnienie, zamówienia, ceny i inne wskaźniki wzrosły, spadły lub pozostały bez zmian w poprzednim miesiącu. Wyniki są agregowane w indeksy bilansu, gdzie ujemne odczyty wskazują na kurczenie się, a dodatnie na ekspansję.

Znaczenie TMOS

Teksas jest ważny dla krajowej produkcji przemysłowej. Stan odpowiada za ok. 9,5% krajowej produkcji przemysłowej. Teksas zajmuje drugie miejsce za Kalifornią w produkcji fabrycznej i pierwsze jako eksporter towarów przemysłowych. Wytwarza dużą część krajowej produkcji ropy naftowej i węgla, co odzwierciedla znaczenie przemysłu rafineryjnego USA. Stan odpowiada również za 10% krajowej produkcji komputerów i wyrobów elektronicznych oraz niemetalicznych wyrobów mineralnych, takich jak cegła, szkło i cement.

Indeksy regionalne w USA straszą

Źródło: advisorperspectives.com

Oczekiwania dotyczące przyszłej aktywności wytwórczej były w kwietniu bardzo słabo. Indeks przyszłej produkcji spadł potężnie z 13,5 do 3,0. Niski odczyt sygnalizuje bardzo niewielki wzrost produkcji w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Wskaźnik przyszłej aktywności gospodarczej uległ dalszemu pogorszeniu z -11,2 do -16,6. Większość innych wskaźników przyszłej aktywności wytwórczej pozostała pozytywna, ale wykazała mieszane ruchy w tym miesiącu. Poniższy wykres nakłada ogólną ogólnej aktywność biznesową i wskaźnik perspektyw oczekiwanych – na 6 miesięcy do przodu. Przyszła ogólna aktywność biznesowa spadła do poziomu -16,6 i kieruje się w dół.

Źródło: advisorperspectives.com

Dla porównania, oto ostatnie, do niedawna najświeższe badanie ISM dla przemysłu w USA.

Źródło: advisorperspectives.com

Porównajmy wszystkie pięć regionalnych wskaźników produkcji. Oto trzymiesięczna średnia ruchoma każdego z nich od 2004 roku (dla tych, którzy mają dane).

Źródło: advisorperspectives.com

Tutaj jest ten sam wykres zawierający średnią z pięciu dla ostatniego miesiąca z kompletem danych. Regionalne indeksy wykazują olbrzymie spowolnienie.

Źródło: advisorperspectives.com

Czy polskie indeksy także czeka nagłe załamanie?

Może Cię zainteresuje:

FedKryzysKryzys gospodarczyrecesjarecesja stagflacjaRezerwa Federalnaspowolnienie gospodarczeUSA
Komentarze (0)
Dodaj komentarz