Przeglądany tag

Kryzys

Kryzys (finansowy) ma miejsce wówczas, gdy ceny aktywów gwałtownie spadają, przedsiębiorstwa i konsumenci nie są w stanie spłacać swoich długów, a instytucje finansowe doświadczają niedoborów płynności.

Często wiąże się z paniką lub „run’em” na banki, podczas których inwestorzy sprzedają aktywa lub wypłacają pieniądze z kont oszczędnościowych. Robią to w obawie przed tym, że wartość tych aktywów spadnie, jeśli nadal pozostaną w instytucji finansowej.

Inne sytuacje, które można nazwać kryzysem finansowym, obejmują pęknięcie spekulacyjnej bańki finansowej, krach na giełdzie, niewypłacalność państwa lub kryzys walutowy. Kryzys finansowy może ograniczać się do banków lub obejmować całą gospodarkę, gospodarkę regionu lub gospodarki na całym świecie.