Przeglądany tag

Kryzys gospodarczy

Kryzys gospodarczy to sytuacja, w której gospodarka danego kraju przeżywa nagłe załamanie spowodowane kryzysem finansowym. Gospodarka stojąca w obliczu kryzysu gospodarczego najprawdopodobniej doświadczy spadku PKB, wysychania płynności oraz wzrostu / spadku cen w wyniku inflacji / deflacji. Kryzys gospodarczy może przybrać formę recesji lub depresji