#NiedzielnyWywiad. Sektor charytatywny odzyska wiarygodność dzięki blockchainowi

452

Zapisy zawarte w blockchainie nie mogą zostać wymazane. Dlatego technologia ta pozwala monitorować wykorzystanie pieniędzy pochodzących z datków. W efekcie darczyńcy mogą śledzić, co dzieje się z ofiarowanymi przez nich środkami i na jakie cele są one faktycznie przeznaczane – mówi Francesco Nazari Fusetti, CEO i założyciel CharityStars i AidCoin, w #NiedzielnyWywiad Bithub.pl.

Sektor charytatywny zmaga się z trudnościami, które mogą zostać rozwiązane za pomocą technologii blockchain?

Francesco Nazari Fusetti: W wielu krajach na świecie obserwuje się spadek zaufania do sektora charytatywnego. To rezultat nieprawidłowego wykorzystania i zawłaszczania środków uzyskiwanych z darowizn. Nadużycia zaowocowały wzrostem sceptycyzmu i niechęci do uczestnictwa w akcjach dobroczynnych.

Według danych Essential Research 35 proc. obywateli USA ma znikome zaufanie do instytucji charytatywnych. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii. Według analizy zleconej przez tamtejszy urząd do spraw organizacji charytatywnych poziom zaufania do tego typu instytucji jest najniższy od czasu rozpoczęcia badań w tej dziedzinie w 2005 r.: odsetek respondentów ufających instytucjom dobroczynnym spadł z 67 do 57 proc. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Wśród nich można wymienić złe praktyki związane ze zbieraniem datków, nieodpowiednie zarządzanie danymi, upadłości ogłoszone przez szereg organizacji. Wszystkie te czynniki przyczyniły się do spadku zaufania do całego sektora. To trend obecny w wielu miejscach na świecie, a jednym ze sposobów na jego przełamanie jest wykorzystanie technologii blockchain.

Zastosowanie łańcucha bloków do śledzenia donacji, kryptowalut do transferowania środków i smart contractów do zagwarantowania właściwego wykorzystania funduszy może pomóc w naprawie reputacji sektora charytatywnego przez zwiększenie przejrzystości jego działań i lepsze monitorowanie obiegu pieniędzy w jego obrębie.

Wielu darczyńców chciałoby mieć pewność, że ich pieniądze faktycznie trafiają na słuszny cel. Rozproszony rejestr może w tym pomóc?

FNF: Technologia rozproszonego rejestru (DLT), czyli blockchain, umożliwia prowadzenie publicznego rejestru, który nie podlega modyfikacjom i pozwala na zachowanie pełnej przejrzystości. Zapisy zawarte w blockchainie nie mogą zostać wymazane, więc zastosowanie tej technologii pozwala ściśle monitorować wykorzystanie pieniędzy pochodzących z datków. System odporny na manipulacje ma ważne zastosowanie w sektorze non-profit. Dzięki niemu darczyńcy mogą śledzić, co dzieje się z ofiarowanymi przez nich środkami i na jakie cele są one faktycznie przeznaczane.

Jak działa AidCoin? Standardowo ludzie, którzy chcą przekazać środki na cel charytatywny, robią to za pomocą gotówki lub przelewu. Jak mogą tego dokonać za pomocą waszego tokenu?

FNF: AidCoin jest tokenem, który może stać się preferowaną metodą przekazywania transparentnych donacji za pośrednictwem blockchaina Ethereum. Umożliwia on dostęp do ekosystemu usług dostarczanych przez platformę AIDChain. Adopcja kryptowalut będzie miała wpływ na sposób, w jaki przekazujemy donacje w przyszłości, a AidCoin może odegrać kluczową rolę w nowej erze fundraisingu.

AIDChain umożliwi donatorom wymianę jednostek najbardziej znanych kryptowalut na jednostki AidCoin po aktualnym kursie, a wbudowany w system portfel pozwoli każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi na łatwe zarządzanie i przechowywanie tokenów AidCoin bez potrzeby korzystania z usług zewnętrznych. Donatorzy będą mogli wymieniać takie kryptowaluty, jak Bitcoin, Ether, Litecoin, Dash i tokeny ERC20 na jednostki AidCoin, choć w przyszłości liczba obsługiwanych kryptowalut i walut fiat zostanie zwiększona. Za pośrednictwem AIDChain donatorzy i organizacje charytatywne będą również mogli komunikować się ze stronami działającymi w środowisku non-profit, uzyskiwać dostęp do programu śledzącego obieg pieniędzy z datków, używać smart contractów do przeprowadzania kampanii fundraisingowych i korzystać z wielu innych funkcji.

Idzie wam całkiem nieźle z wyszukiwaniem partnerów wśród organizacji pozarządowych, ale w jaki sposób zamierzacie dotrzeć do darczyńców? Ludzie postrzegają kryptowaluty raczej w kategoriach technologii służącej do spekulacji i osiągania szybkiego zysku niż przez pryzmat ich funkcji płatniczej, umożliwiającej przekazywanie donacji.

FNF: Kryptowaluty cieszą się rosnącą popularnością na całym świecie. Wiele z nich staje się coraz bardziej przyjaznych użytkownikom i dostosowanych do codziennych płatności. Nasz projekt stanowi początek zmian, jakie technologia blockchain wprowadzi w sektorze charytatywnym.

Obecnie ludziom uczestniczącym w akcjach charytatywnych kryptowaluty nie przychodzą raczej na myśl jako metoda przekazywania środków. Gdy jednak donatorzy zapoznają się z korzyściami, jakie niesie monitorowanie datków, zapewne będą coraz bardziej zainteresowani wykorzystaniem kryptowalut w tym obszarze.

W tym celu nie muszą oni posiadać fachowej wiedzy ani branżowego know how. Kiedyś internet też był ziemią nieznaną, niezrozumiałą dla wielu osób. Nawet dziś mało kto rozumie mechanizmy działania sieci, a jednak wszyscy bez większych przeszkód korzystamy z cyberprzestrzeni na co dzień.

Technologia blockchain to rozwiązanie wnoszące transparentność do wielu dziedzin życia dzięki wykorzystaniu rejestru publicznego, a token AidCoin wnosi tę transparentność do sektora charytatywnego. Ta kwestia może wydawać się nadmiernie techniczna w chwili obecnej, ale w miarę rozwoju blockchaina coraz łatwiej będzie zrozumieć jego zastosowania i możliwości bez konieczności posiadania eksperckiej wiedzy w tym zakresie.

Macie plany rozwoju poza sektorem non-profit i tworzenia aplikacji na użytek komercyjny?

FNF: Skupiamy się wyłącznie na działaniach w sektorze non-profit. Tworzymy innowacyjne rozwiązania w tym obszarze od 2013 r. i uważamy się za liderów na tym rynku w aspekcie integracji technologii blockchain z kryptowalutami.

W ramach szerszego zestawu dostarczanych przez nas rozwiązań mających na celu podnoszenie transparentności w sektorze non-profit, rozwijamy również system AIDPay. Będziemy współpracować z organizacjami charytatywnymi i innymi o charakterze non-profit w celu integracji AIDPay z ich platformami.

AIDPay jest bramką płatniczą w formie widgetu, która umożliwia organizacjom charytatywnym zarejestrowanym na platformie AidChain przyjmowanie datków w różnych kryptowalutach bezpośrednio przez ich serwisy internetowe. Płatności te są automatycznie konwertowane na jednostki AidCoin. Umożliwia to organizacjom łatwe zarządzanie wszystkimi otrzymanymi donacjami w ramach pojedynczego portfela, jednocześnie gwarantując przejrzystość i możliwość śledzenia datku przez darczyńcę za pośrednictwem blockchaina AidCoin.

Rozmawiał Przemysław Ćwik
e-mail: p.cwik/at/bithub.pl

Komentarze