#NiedzielnyWywiad. Podstawy nowej bankowości

Niezbędne jest zbudowanie bankowości od podstaw. Stworzenie systemu od zera, przygotowanie go do nowych warunków, nowych modeli gospodarczych, do sieci p2p, do społeczeństwa zerowych kosztów krańcowych, modeli freemium, nowego handlu – mówi Salvador Casquero Algarra, współzałożyciel i współdyrektor wykonawczy 2getherbank, w #NiedzielnyWywiad Bithub.pl.

Jakie są grzechy główne tradycyjnej bankowości?

Salvador Casquero Algarra: Są liczne. Największym z nich jest zapomnienie o pierwotnej funkcji banków: promowaniu aktywności gospodarczej. Banki powstały po to, by ułatwić obieg gospodarczy: produkcję, dystrybucję, konsumpcję. Wypaczyły jednak tę funkcję, gdy pozwolono im kreować pieniądze przez:
– pośrednictwo finansowe,
– kreację długu,
– stosowanie rezerwy cząstkowej.

Banki zapomniały też o poufności i ochronie klienta jako swoim podstawowym zobowiązaniu. Zamiast tego skoncentrowały się na innych celach, m.in.:
– działaniach spekulacyjnych, które stanowią grę o sumie zerowej – gdy ja zarabiam, ktoś inny traci,
– żarłocznej konsumpcji, która ma charakter niezrównoważony i nie może trwać wiecznie, bo jest oparta na niesprawiedliwości – jedna część świata ma więcej, niż potrzebuje, innej brakuje podstawowych dóbr.

Banki zbudowały swój dochodowy model biznesowy na stopach procentowych, które banki centralne sprowadzały do poziomu bliskiego zera, co zakłócało ten model zarobkowy. Wówczas, jak zwykle, nastąpił kryzys, ale tym razem coś się zmieniło.

Zaczęły pojawiać się alternatywy dla „tradycyjnej” bankowości, nazywane fintechami, dostarczające bardziej elastycznych, szybszych, tańszych i uczciwszych rozwiązań, które przebijają ofertę bankową. Proces emisji pieniędzy został zdemokratyzowany. Pieniądze stały się „inteligentne”. W odróżnieniu od pustych, pozbawionych oparcia w trwałych dobrach walut, zaczęły posiadać inherentną wartość powiązaną z blockchainem.

Banki nie są zdolne do współzawodnictwa w tym nowym środowisku, bo nie przygotowały do tego celu swojej kultury organizacyjnej. Nie potrafią poradzić sobie w warunkach zupełnie nowych modeli gospodarczych, wykraczających poza przestarzałe wzorce kapitalistyczne. Nie przygotowały też swojej infrastruktury na innowacyjny chaos, który nadciąga niemal zewsząd, od każdego, dla każdego – na swoiste „uwłaszczenie” ludzi.

Na domiar złego sektor bankowy zupełnie oderwał się od społeczeństwa, od swojego klienta końcowego. Kryzys wywołał w ludziach utratę zaufania do banków, których reputacja legła w gruzach.

Jakie zatem są wasze pomysły na naprawę sytuacji?

SCA: Budowanie bankowości od podstaw. Gigantyczna konkurencja. Niedawanie drugiej szansy. Potrzebne jest stworzenie systemu od zera, przygotowanie do nowych warunków, nowych modeli gospodarczych, do sieci p2p, do społeczeństwa zerowych kosztów krańcowych, modeli freemium, nowego handlu…

Banki świetnie sprawdzały się w czasach gospodarki kapitalistycznej, ale ten model uległ wyczerpaniu i obecnie nie działa sprawnie. Technologie open source torują drogę nowym modelom gospodarczym: współpracy, współdzieleniu, freelancingowi, gospodarce daru, internetowi rzeczy, gospodarce okrężnej, inteligentnej, biznesom opartym na tokenach etc. Banki po prostu nie są na to przygotowane. Trend DIY, czyli zrób-to-sam, widoczny już w innych sektorach, sprowadza się do „uwłaszczania” ludzi, umożliwiania im zarządzania własnymi finansami. Polega on na wykorzystaniu produktów i usług z zakresu fintech do tworzenia własnych banków. Banki muszą być sumą najlepszych części, najlepszymi modułami z ludźmi na szczycie tej konstrukcji. Chodzi o personalizację, chodzi o lokalność, chodzi o tworzenie banków przez ludzi, z ludźmi, dla ludzi w celu odzyskania ich zaufania.

2gether jest kluczowym rozwiązaniem kryzysu współczesnej bankowości. Dostarczamy modelu przemiany, który urealnia wizję związaną z przejściem od dawnej bankowości do bankowości przyszłości, przejściem od starej technologii do nowej, starej gospodarki do nowej. Działamy jak bank lego, przeznaczony dla pojedynczego użytkownika, zaspokajający konkretne potrzeby. Nie jesteśmy napędzani przez stopy procentowe, ale spersonalizowaną ofertę, nie jesteśmy dostawcą produktów, ale rozwiązań dostępnych na rynku, umożliwiającym pozyskanie najlepszego produktu dostępnego w dowolnym miejscu na świecie.

Nasz system transakcyjny oparty jest na blockchainie, stanowiącym rdzeń 2gether. Korzystamy też z Big data, które służy nam do analityki biznesowej, ze sztucznej inteligencji, umożliwiającej automatyzację, z uczenia maszynowego, pozwalającego na optymalizację procesów, i, oczywiście, języków naturalnych w celu umożliwienia płynnej interakcji z użytkownikiem w ramach zautomatyzowanego supportu.

Powielamy środowiska: starej bankowości i nasze. Obsługujemy je w trybie równoległym, gwarantując, że wszystko, co wydarza się w jednym, jest replikowane w drugim. Wszystko w idealnej synchroniczności, z wykorzystaniem mechanizmów zaufania i poufności, wzmocnionych nowymi rozwiązaniami.

Umożliwiacie rozmaitym podmiotom – fintechom, bankom, ubezpieczycielom – podłączenia się do waszej platformy i prezentowania swoich produktów bezpośrednio klientowi. Zatem działacie jako pośrednik czy posiadacie też własną ofertę?

SCA: Nie jesteśmy zainteresowani modelami biznesowymi opartymi na stopach procentowych. Z następujących powodów:
– ponieważ marzy nam się bank, z którego korzystać może każdy, a nie tylko ci, którzy mogą spłacać dług pieniężny przy użyciu „dłużnych” pieniędzy,
– ponieważ stopy są już bliskie zera lub nawet spadły poniżej tej wartości i nie sądzimy, że osiągną poziom, który zapewni lepsze warunki funkcjonowania istniejącym bankom, a już z pewnością nie nowym.

Nie jesteśmy bankiem zarabiającym na odsetkach, w istocie w ogóle nie jesteśmy bankiem. Jesteśmy platformą technologiczną, która – niczym finansowy Amazon – oferuje produkty stron trzecich. Nie mamy produktów na własność i nigdy nie będziemy działać w ten sposób, ze względu na unbundling. Dla każdego dowolnego produktu bankowego, o jakim jesteś w stanie pomyśleć, istnieje odpowiednik w postaci produktu innego banku lub fintechu. Banki mają więc problem, który trafnie opisuje hiszpańskie powiedzenie: „quien mucho abarca poco aprieta”, czyli kto chce za dużo, ten traci.

W warunkach gigantycznej konkurencji zawsze znajdzie się ktoś lepszy od ciebie. Ktoś zaoferuje lepszy produkt, lepiej zoptymalizuje procesy, lepiej zagospodaruje zasoby, będzie miał lepsze kadry, będzie miał bardziej dynamiczny i elastyczny model biznesowy etc. Nie moglibyśmy być najlepsi w tych warunkach – a taką mamy ambicję, tego chcemy dla naszych klientów. Będziemy więc wyszukiwać najlepszych produktów z całego świata, ponieważ jesteśmy platformą globalną.

Rekomendujecie usługi najlepsze dla danego klienta. W jaki sposób hierarchizujecie ofertę i jakimi danymi posługujecie się w celu skontaktowania firm z klientami i targetowania produktów?

SCA: Robimy to w oparciu o profil użytkownika i naszą bazę danych na temat produktów. Stworzyliśmy odpowiednią infrastrukturę Big data, więc dysponujemy ogromną wiedzą na temat naszych klientów. Będziemy w stanie wychwycić nawet z pozoru nieznaczące sygnały płynące od użytkowników, by zaprezentować im ofertę, która trafia w ich potrzeby w danym momencie i w danych okolicznościach. Dane w zaszyfrowanej postaci przesyłamy na naszą platformę, następnie dokonujemy analizy produktów w oparciu o sporządzoną dla nich zalgorytmizowaną kartę wyników, dodatkowo zoptymalizowaną przy użyciu danych z social mediów i rekomendacji innych użytkowników. To z kolei korygowane jest o reputację dostawcy usługi i ocenę przydatności produktu.

Jaką dokładnie rolę w waszej platformie odgrywa blockchain?

SCA: Blockchain 1.0 służy do celów transakcyjnych i księgowych. Dzięki tej technologii stokenizowaliśmy wszystkie obsługiwane przez nas aktywa, włącznie z fiatami. Z kolei blockchain 2.0 będziemy wykorzystywać do wprowadzenia reguł biznesowych do definicji tokenów, co umożliwi powiązanie aktywów z regułami ich przekazywania. Tworzymy również tokeny, których wartość powiązana jest z rzeczywistymi aktywami, dzięki czemu klienci mogą zarządzać swoim portfelem w całkowicie innowacyjny sposób.

Rozmawiał Przemysław Ćwik

Komentarze