#NiedzielnyWywiad. Lisk: „Wspieramy przełomowe zmiany”

569

DPoS w porównaniu z PoW to system bardziej demokratyczny i energooszczędny, co nie tylko ma znaczenie ekologiczne, ale również pomaga rozwijać środowisko zaangażowanych twórców sieci, którzy muszą nieustannie potwierdzać swoje udziały w biznesie, aby pozyskać głosy – mówi Max Kordek, CEO i współzałożyciel Lisk w #NiedzielnyWywiad Bithub.pl.

Zapytam w mało wyrafinowany sposób: jaka jest różnica między Lisk a Ethereum?

Max Kordek: Celem Lisk jest znaczące zmniejszenie progu wejścia dla przyszłych deweloperów blockchaina przez stworzenie zestawu narzędzi dla programistów (SDK), napisanego w mainstreamowym języku, jakim jest JavaScript. Poza rozwojem technologicznym Lisk, za pośrednictwem swoich kanałów marketingowych i społecznościowych, dąży również do edukowania i inspirowania osób nieznających podstaw technologii blockchain oraz jej zastosowań biznesowych i technologicznych. Lisk umożliwia również bardziej wydajne działanie sieci przez oferowanie łańcuchów bocznych do zastosowań blockchainowych i skupia się na rozwoju systemu konsensusowego Delegate Proof-of-Stake.

Mechanizm Proof-of-Stake (PoS) jest z kolei czynnikiem odróżniającym Lisk od Bitcoina. W jaki sposób PoS jest lepszy niż Proof-of-Work?

MK: Ściślej rzecz biorąc, system konsensusu, jaki wybraliśmy dla Lisk, to Delegate Proof-of-Stake (DPoS), który różni się od czystej wersji PoS. Architektura tego łańcucha umożliwia każdemu rejestrację w sieci Lisk w charakterze delegata (tzw. network forger) – wystarczy wybrać nazwę użytkownika dla swojego konta. Delegaci mogą uzyskiwać głosy od dowolnego posiadacza tokenu LSK. 101 delegatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów, ma możliwość tworzenia nowych bloków dodawanych do łańucha Lisk, w których zawarte zostają transakcje. Dzięki temu otrzymują oni nagrody w LSK. Każdy delegat zachęcany jest do uczciwego postępowania. Jeśli któryś z nich spróbuje sfałszować blok lub transakcję, ich blok nie zostanie dodany do blockchaina, a ponadto stracą oni nagrody.

Konta pozostałych delegatów spoza grona pierwszych 101 osób znajdują się w trybie wstrzymania. Proces głosowania odbywa się w czasie rzeczywistym, a kolejność delegatów, aktywnych i wstrzymanych, zawsze może podlegać zmianie. DPoS w porównaniu z PoW to system bardziej demokratyczny i energooszczędny, co ma znaczenie nie tylko ekologiczne, ale również pomaga rozwijać środowisko zaangażowanych twórców sieci, którzy muszą nieustannie potwierdzać swoje udziały w biznesie, aby pozyskać głosy.

Jaka myśl przewodnia leży u podstaw Lisk? Co jest sednem waszego przedsięwzięcia: narzędzia dla programistów, stworzenie kryptowaluty, która sprawdziłaby się w codziennych transakcjach, inicjowanie przełomowych zmian w gospodarce?

MK: Głównym zamierzeniem Lisk jest dostarczenie łatwo dostępnych, wysokiej jakości narzędzi do tworzenia aplikacji blockchainowych, jak również odpowiednie działania edukacyjne. Celem tych ostatnich jest pomoc w urzeczywistnianiu wizji osób chcących realizować swoje przedsięwzięcia w oparciu o technologię łańcucha bloków. Nie mamy na względzie konkretnego obszaru, który chcielibyśmy zrewolucjonizować. Przykłady zastosowania aplikacji stworzonych na bazie Lisk obejmują szereg przedsięwzięć o charakterze globalnym z rozmaitych dziedzin, m.in. opieki zdrowotnej, internetu rzeczy czy branży nieruchomości. Jednak umożliwiamy tworzenie rozwiązań również w sektorze non profit, np. związanych z ochroną praw człowieka, ochroną środowiska czy rozwijaniem bardziej sprawiedliwego systemu finansowego. Z entuzjazmem witamy kolejne aplikacje tworzone przez członków naszej społeczności oraz wpływ, jaki wywierają na różne dziedziny życia.

Jakie są, twoim zdaniem, najciekawsze wdrożenia oparte na platformie Lisk?

MK: Lisk posiada wprawdzie w pełni funkcjonalną sieć i aktywną społeczność złożoną z setek tysięcy osób, jednak jesteśmy jeszcze w fazie tworzenia SDK, który pojawi się w 2018 r. Następnie będziemy się koncentrować na wspieraniu rozwiązań wprowadzających przełomowe zmiany w rozmaitych obszarach biznesu, a także przedsięwzięć o charakterze non-profit i charytatywnym, o których już wspomniałem

Z jakimi korzyściami wiąże się korzystanie z ogólnodostępnych platform blockchainowych? Biorąc pod uwagę, że alternatywą jest tworzenie własnych blockchainów lub pozostawanie na marginesie zmian.

MK: Biorąc pod uwagę zdecentralizowany charakter naszego blockchaina, nawet jeśli aplikacja powstaje w oparciu o sieć Lisk, jej twórcy mają pełną kontrolę nad swoim dziełem i procesem jego powstawania. To samo dotyczy wszelkich zysków, które taka aplikacja może wygenerować. Zalety związane z korzystaniem z gotowych rozwiązań wiążą się również z dostępem do rozbudowanej sieci posiadającej liczne węzły, kryptograficznego systemu bezpieczeństwa i profesjonalnego wsparcia. Ponadto twórcy korzystający z naszego systemu mogą cieszyć się z przynależności do zaangażowanej społeczności Lisk, która dba o edukację i wsparcie dla wszystkich osób chcących realizować swoje projekty – niezależnie od tego, w jakiej fazie działań obecnie się znajdują.

Rozmawiał Przemysław Ćwik
e-mail: p.cwik/at/bithub.pl

Komentarze