#NiedzielnyWywiad. Blockchainowa konkurencja dla LinkedIn

Jako SpringRole dbamy o interes wszystkich użytkowników. W naszym ekosystemie userzy są motywowani przez tokeny do podejmowania różnych działań, np. wystawiania referencji. W ten sposób dostarczają przydatnych i wiarygodnych zasobów rekruterom i przyszłym pracodawcom – mówi Kartik Mandaville w drugiej części zeszłotygodniowego #NiedzielnyWywiad Bithub.pl.

Twierdzicie, że wasz system reputacji uniemożliwia oszustwa na profilach użytkowników. Jakiego rodzaju oszustwa masz na myśli: „podkręcanie” CV, fałszowanie referencji, chwalenie się umiejętnościami na wyrost?

Kartik Mandaville: Każdy system, który opiera się na efekcie sieciowym i użytkownikach wzajemnie udzielających sobie poparcia, jest podatny na oszustwa: użytkownicy zawsze będą próbowali wykiwać system. Trzeba mieć ten fakt na względzie już na samym początku procesu projektowania nowej platformy, ponieważ zmusza on do uwzględnienia mechanizmów zapobiegających tego typu nadużyciom.

Wymienię kilka rozwiązań, które aktywnie zapobiegają oszustwom na naszej platformie.
1. Rekomendacje nie są darmowe i wystawienie referencji wiąże się z dokonaniem transakcji. To pozwala na wyeliminowanie jednej z kategorii spamu, mianowicie fikcyjnych referencji.
2. System nagradza osoby, które zbudowały sobie wyższą reputację, zdobywając referencje od zróżnicowanej grupy użytkowników.
3. Referencje mają znikomą wartość dla ogólnej reputacji użytkownika, jeśli wynik określający kompetencje użytkownika dla określonego zestawu umiejętności jest bliski wartości podstawowej.
4. Wyniki są obliczane przez sieć, więc nawet jeśli ludzie stworzą grupę wzajemnego poparcia, ta grupa będzie miała zamknięty charakter, co zostanie rozpoznane przez system i nie przełoży się na wzrost wyniku umiejętności w profilu kandydata.
5. Jeśli twoje referencje zostaną odrzucone, wówczas koszt referencji rośnie.
6. Jeśli twoja rekomendacja zostanie odrzucona, jej wartość ulegnie zmniejszeniu.
7. Liczba rekomendacji, jakie dana osoba może wystawić w danym momencie jest ograniczona. Jest jednak dostatecznie wysoka, by umożliwić influencerom swobodne wystawianie referencji.
8. Wyniki użytkownika mogą dodatkowo uwiarygodnić zdane przez niego egzaminy od certyfikowanych dostawców, takich jak Coursera czy Udacity.

Powyższa lista oczywiście nie wyczerpuje tematu, ponieważ platforma nieustannie się rozwija. W przyszłości będziemy mieli większe możliwości w zakresie oceny naszego ekosystemu i zadbania o to, by SpringRole pozostał przejrzysty dla wszystkich użytkowników.

Gracie po stronie pracodawcy, pracownika czy wspieracie obie strony? Jakie korzyści mogą osiągnąć te „grupy interesu” dzięki waszej platformie?

KM: Wspieramy obie strony. Zanim kandydat zostanie zatrudniony, pracodawca musi zalogować się do systemu i zapłacić za sprawdzenie referencji i autentyczności życiorysu potencjalnego pracownika. Platforma zatrzymuje część tokenów, z których reszta trafia do kandydata oraz podmiotu, który poświadczył przedstawione przez kandydata dane. Dzięki temu kontrola referencji, która w standardowych warunkach zajmuje sporo czasu, może zostać przeprowadzona za pomocą jednego kliknięcia.

Zatem, podsumowując:

1) Pracodawca loguje się do systemu i płaci za pomocą fiatów, by sprawdzić referencje i życiorys kandydata.

2) Platforma przyznaje tokeny, za pomocą których nagradzany jest kandydat i podmioty zaangażowane w wystawianie referencji (uczelnie, poprzedni pracodawcy itd.), które potwierdziły informacje przedstawione przez kandydata.

3) Pracodawca uzyskuje potwierdzenie referencji w trybie automatycznym i nie musi czekać, jak to standardowo bywa. Z kolei pracownicy, którzy posiadają zweryfikowany profil w systemie SpringRole, mają większą szansę na zdobycie zatrudnienia, bo pracodawcom jest łatwiej obdarzyć ich zaufaniem.

Kluczem do sprawnego działania systemu są zatem tokeny.

KM: Funkcjonowanie naszej platformy opiera się na tokenach, które nazwaliśmy Springrole Token, w skrócie SRT. Każde działanie powiązane jest z SRT, które umożliwiają przeprowadzenie rozmaitych transakcji na platformie.

Za co można zdobyć tokeny?

KM: Za kilka rodzajów działań:
– za polecenie osoby (rekomendacja musi zostać zaakceptowana, a rekomendowana osoba musi mieć wypełniony profil),
– za polecenie firmy (firma musi zaakceptować i sfinalizować tę transakcję),
– nagroda rośnie wraz z wagą rekomendacji, powiązaną z wynikiem-reputacją strony rekomendującej,
– strona potwierdzająca kompetencje kandydata (np. osoba zaświadczająca o jego umiejętności, pracodawca zaświadczający o okresie zatrudnienia, uniwersytet o u zyskanym stopniu itd.) otrzymuje część tokenów adekwatną do posiadanej reputacji,
– za wypełnienie profilu i uzyskanie referencji,
– za pracę mediatora w projektach z udziałem freelancerów.

Myślicie o sobie w kategoriach następnego LinkedIn albo LinkedIn na blockchainie? Jak mógłbyś zestawić obie platformy i wskazać na różnice między nimi, które przemawiają na waszą korzyść?

KM: Wartość sieci społecznościowej, takiej jak LinkedIn, pochodzi od ludzi, którzy używają tej sieci. To użytkownicy systemu nadają wartości tego typu platformom i bez nich przedsięwzięcie nie może się rozwijać. Większość platform jest bezpłatna dla użytkowników i jedynym źródłem ich zarobku jest dochód z reklam lub usług stworzonych w oparciu o zgromadzone dane.

Warto mieć świadomość, że użytkownicy – którzy często poświęcają sporo czasu na ulepszanie swojego profilu i wzbogacanie go o wartościową treść – praktycznie nie czerpią zysków finansowych z tej pracy, która służy raczej bogaceniu się samej platformy. Dane, które teoretycznie należą do użytkownika, napędzają rozwój platformy bez wynagradzania samego użytkownika.

Sieci takie jak LinkedIn obsługują profile zawodowe przedsiębiorstw lub jednostek, więc rozwijanie „stymulowanej partycypacji”, dostarczanie bodźców dla większej aktywności na takiej platformie jest wzajemnie korzystne. Zwiększa bowiem wartość zarówno przedsięwzięcia, jak i samej platformy.

Tworzymy SpringRole od podstaw, mając na względzie wszystkich interesariuszy. W naszym ekosystemie użytkownicy są motywowani przez SRT jako weryfikatorzy kompetencji kandydatów. W ten sposób dostarczają przydatnych i wiarygodnych zasobów rekruterom i przyszłym pracodawcom. Przez to, że stymulujemy aktywność użytkowników, możemy powiedzieć, że interes użytkowników jest głównym celem naszej działalności.

Rozmawiał Przemysław Ćwik

Komentarze