#NiedzielnyWywiad. Blockchain dla początkujących i zaawansowanych (i za darmo)

Hyperledger udostępnił online swój pierwszy kurs dotyczący technologii blockchain. Nosi on nazwę „Blockchain for Business: An Introduction to Hyperledger”, czyli „Blockchain dla biznesu: wprowadzenie do Hyperledgera”. Bezpłatna porcja wiedzy dostępna jest za pośrednictwem platformy learningowej edX.org , założonej w 2012 przez Uniwersytet Harvarda i Massachusetts Institute of Technology. Co kurs oferuje w zakresie blockchainowej edukacji? Na ten temat w #NiedzielnyWywiad Bithub.pl rozmawiamy z Tracy Kuhrt, Community Architect w Hyperledger.

Jak działa kurs? Czy jest on w pełni zautomatyzowany, w taki sposób, by można było z niego korzystać w elastyczny sposób, w wolnych chwilach?

Tracy Khurt: Kurs jest przeznaczony do nauki w indywidualnym tempie, można więc realizować go w czasie wolnym, z dowolnym natężeniem. Można również pominąć niektóre kwestie zawarte w danym rozdziale, jeśli jesteśmy z nimi zaznajomieni – lub powrócić do wcześniejszych tematów, jeśli akurat potrzebujemy sobie je odświeżyć. W ramach kursu dostępne są fora online monitorowane przez instruktorów i innych ekspertów. Uczestnicy kursu mogą na nich zadawać pytania, jeśli nie radzą sobie z danymi zagadnieniami.

Ilu mniej więcej godzin potrzebuje pojętna, acz niezbyt biegła w tematyce blockchaina osoba, by ukończyć kurs?

TK: Ukończenie kursu zajmuje około trzydziestu godzin. Polecamy rozłożyć naukę na osiem tygodni i trzy do czterech godzin zajęć w tygodniu. Ale oczywiście można zmieścić tę naukę w krótszym czasie lub rozłożyć ją na dłuższy okres.

Organizatorzy oferują certyfikat ukończenia kursu za 99 dolarów. Czy uzyskanie takiego świadectwa wiąże się z jakimiś egzaminami czy po prostu uczestnik „udowadnia” swoją znajomość tematu, docierając do końca zajęć?

TK: Cały kurs jest dostępny bezpłatnie. Uczestnicy mogą zdecydować się na uiszczenie płatności w sytuacji, gdy po ukończeniu nauki chcą uzyskać certyfikat edX. By ukończyć kurs i uzyskać takie świadectwo muszą jednak zdać egzamin końcowy.

Co oferuje kurs z punktu widzenia know how? Czy osoba, która zdała egzamin stanie się wysokiej jakości specjalistą do spraw blockchaina, o którą headhunterzy będą walczyć na śmierć i życie?

TK: Uczestnikom z wiedzą lub doświadczeniem biznesowym kurs pozwoli zrozumieć, jak działa blockchain i w jaki sposób ta technologia może pomóc wytworzyć dodatkową wartość dla ich przedsięwzięć dzięki zwiększeniu oszczędności, wydajności oraz szybkości i prostoty działania rozwiązań, których wdrożenie umożliwia. Kurs ponadto oferuje wgląd w szereg case’ów wraz z informacjami, które pozwolą na stwierdzenie, czy dany przypadek wykorzystania blockchaina może mieć zastosowanie również do biznesu prowadzonego przez kursanta.

Z kolei uczestnikom z zapleczem technologicznym kurs oferuje możliwość zapoznania się z głównymi komponentami trzech aktywnych frameworków blockchainowych w obrębie Hyperledgera: Fabric, Sawtooth i Iroha. Dodatkowo kursanci nauczą się przeprowadzania czystych instalacji Hyperledger Sawtooth oraz Hyperledger Fabric, a także tworzenia prostych aplikacji na bazie tych platform.

Choć blockchain kojarzony jest głównie z dziedziną IT, posiada również wymiar ekonomiczny, a także prawny i społeczny. Czy nietechnologiczne aspekty tej technologii zostały naświetlone w podobnym zakresie, co te związane z IT?

TK: Kurs oferowany przez Hyperledger ma charakter wprowadzający. Został on starannie zaprojektowany z myślą zarówno o uczestnikach technicznych jak i nietechnicznych. Program zajęć obejmuje analizę zastosowań blockchaina w rozmaitych branżach.

Kurs nosi nazwę „Blockchain dla biznesu: wprowadzenie do Hyperledgera”. Sugeruje ona, że został on skrojony pod kątem wprowadzenia do projektu Hyperledger. Można jednak domniemywać, że zajęcia oferują szerszą wiedzę na temat samego blockchaina i jego zastosowań w różnych obszarach.

TK: Dokładnie tak. Kurs zaczyna się analizą ekosystemu blockchainowego, która umożliwia kursantowi zrozumienie podstaw tej technologii. Kolejnym etapem jest wprowadzenie do Hyperledgera i rozmaitych przedsięwzięć opartych na tej platformie. Następnie zgłębiamy przypadki wdrożeń w rozmaitych branżach, a także zastanawiamy się, w jakich okolicznościach wykorzystanie blockchaina do działalności biznesowej ma sens. Kolejny krok to przyjrzenie się technicznym aspektom działających projektów i wprowadzenie kursantów dysponujących wiedzą techniczną w tajniki działania Hyperledger Fabric i Hyperledger Sawtooth.

Jak istotne dla wykorzystania blockchaina są umiejętności programistyczne? Czy ta technologia jest w jakimś stopniu dostępna dla managerów lub przedsiębiorców nieznających języków programowania?

TK: Tak, co potwierdza nasz kurs, który został stworzony z myślą o szerokim audytorium. Pierwsza jego część skupia się na zrozumieniu środowiska blockchainowego, tego, czym są blockchainy, a także na przeglądzie różnych projektów na bazie Hyperledgera. Naświetlamy też przykłady wdrożeń rozwiązań blockchainowych w biznesie i pomagamy przedsiębiorcom ocenić, blockchain mógłby przynieść korzyści ich działalności.

Rozmawiał Przemysław Ćwik

Komentarze