Zmiany w rozwoju Ethereum – nowy etap, The Scourge!

6 921

Merge to przełomowy moment w historii Ethereum. Jednocześnie niedługo po udanym przejściu na mechanizm proof-of-stake zostały zapowiedziane kolejne zmiany. Niedawno Vitalik Buterin – współzałożyciel Ethereum zapowiedział dodanie nowego etapu: The Scourge.

Cały diagram z planowanych zmian znajduje się w jego poście na twitterze:

Łatwo można zauważyć, że The Scourge będzie przed wcześniej planowanymi zmianami – The Verge, The Purge i The Splurge.

Co zmieni Scourge?

Najpierw przyjrzymy się celom nowego etapu. Na udostępnionej roadmapie możemy jasno przeczytać jaki jest cel:

“Cel: zapewnić niezawodne i wiarygodnie neutralne uwzględnienie transakcji oraz uniknąć centralizacji i innego ryzyka związanego z protokołami ze strony MEV.”

Nacisk jest położny przede wszystkim na decentralizację. Ma to utrudnić manipulowanie Ethereum. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że 73% codziennie wybijanych bloków jest zgodnych z OFAC (Biuro ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu). To z kolei rodzi obawy, że niektóre transakcje mogą być cenzurowane.

Ponadto dodanie nowego kroku w roadmapie może wpłynąć na kolejne aktualizacje, czyli The Verge, The Purge oraz The Splurge, które mogą zostać wdrożone później.

Obecnie Roadmapa składa się z 6 kroków:

  • The Merge – przejście na mechanizm proof-of-stake miało miejsce we wrześniu tego roku. Jednocześnie etap nie został jeszcze zakończony.
  • The Surge – ma dotyczyć skalowalności, celem jest osiągnięcie przepustowości 100 000 transakcji na sekundę. 
  • The Scourge – nowa faza, która będzie dotyczyć decentralizacji i cenzury.
  • The Verge – skupiająca się na weryfikacji bloków i zapewnieniu anonimowości. 
  • The Purge – ma uprościć protokół, ograniczyć koszty uczestnictwa w sieci.
  • The Splurge – której celem jest “naprawić wzystko inne”.

A wy co sądzicie o planach rozwoju Ethereum? Czy sądzicie, że nowy etap “The Scourge” jest potrzebny i powinien zostać rozwijany priorytetowo?

Sprawdź również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze