Wolność według Kasparowa: kryptowaluty

5 377

Arcymistrz Garri Kasparow zakończył zawodową karierę w 2005 roku, jednak wciąż pozostaje jednym z najpopularniejszych szachistów. W rozmowie z CoinDesk wypowiedział się na temat kryptowalut, które uważa za prawdziwą wolność.

Zdaniem szachisty kryptowaluty mogą zastąpić dolara amerykańskiego w ciągu dziesięciu lat.

Geniusz, który wierzy w kryptowaluty

Słynący z krytyki Władimira Putina Kasparow zaliczany jest do grona najmądrzejszych ludzi świata. Jego IQ wynosi aż 190 (dla porównania wynik genialnego astrofizyka Stephena Hawkinga to 160 punktów).

Warto więc zainteresować się tym, co Garri Kasparow myśli o kryptowalutach, szczególnie że szachista nie stara się przewidzieć, jaki kurs osiągną poszczególne aktywa cyfrowe. Zamiast tego dzieli się swoimi spostrzeżeniami, z których wynika, że Bitcoin zapewnia ochronę przed ogromnymi wydatkami rządowymi, a osoby korzystające z kryptowaluty są zabezpieczone przez matematykę.

„And I believe that cryptocurrencies – with bitcoin as a standard – offer a protection against this onslaught of the government, because you’re protected by math”.

Według Kasparowa kryptowaluty wpisują się w walkę z totalitaryzmem, na co poświęcił wiele lat swojego życia. Nic więc dziwnego, że zdaniem arcymistrza wspieranie kryptowalut jest istotną częścią jego wkładu w przyszłość ludzkości.

„I believe that supporting crypto is an important part of my contribution to the future of humanity”.

Większość kryptowalut nie przetrwa

W wywiadzie dla CoinDesk Garri Kasparow przyznał, że z kryptowalutami jest jak z bańką internetową. 99,9% z nich zniknie, ale te, które przetrwają, staną się Google tego świata.

„It’s like the dot-com bubble. 99.9% will be gone. But those that survive will become the Googles of the world”.

Czy Kasparow ma Bitcoiny?

Na pytanie o to, czy posiada BTC („I’m guessing it’s safe to say you own bitcoin?”) arcymistrz odpowiedział, że mocno wierzy w przyszłość monet („I’m a great believer in the future of coins”). Jednocześnie zgodził się, że jeżeli w to wierzy, to byłoby błędem nie kupować BTC.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze