W co ”gra” Warren Buffett w otoczeniu spadków na giełdzie i możliwej recesji?

Warren Buffett to postać, której chyba nie trzeba przedstawiać nikomu kto choć przez chwilę interesuje się inwestycjami. ‘’Wyrocznia z Omaha’’ znany jest z wierności zasadom inwestowania w wartość (value investing) oraz swojego skromnego życia mimo posiadanej fortuny.

Gdzie w takim razie widzi wartość dzisiaj Warren Buffet?

Odpowiedź chyba nie zaskoczy nikogo kto śledzi newsy o kryzysie energetycznym.

Warren Buffet niedawno ujawnił, że kupił Chevron Corporation ($CVX) i Occidential Petroleum Corporation ($OXY) o wartości 26 mld$.

Komentarz do całej sytuacji od BISON INTEREST – fundusz inwestycyjny.

Poniżej analiza historii inwestycji Warrena Buffeta w sektor Oil&Gas oraz dlaczego niedawne zakupy mogą wskazywać, że najlepsze dopiero przed nami.

Nabycie przez Buffetta głównych udziałów w spółkach naftowych i gazowych są wskaźnikiem jego optymizmu dla sektora. Ogólne nastroje i pozycja w branży naftowej i gazowej opóźniły się, na co wskazuje niewielka jego część całego rynku akcji w sektorze energetycznym w porównaniu z poziomami historycznymi. Zapewne miało na to wpływ naciski na zieloną energię i ruch ESG.

I chociaż Buffett jest znany z tego, że preferuje inwestycje o stabilnych, przewidywalnych i rosnących przepływach pieniężnych, a nie inwestycje cykliczne, to jednak od czasu do czasu posiadał on i dobrze sobie radził z akcjami z sektora ropy i gazu – szczególnie w okresach inflacyjnych podobnych do obecnych.

Buffet oprócz tego, że jest świetnym inwestorem w wartość, wyróżnia się bardzo dobrym wyczuciem rynku co można zauważyć na powyższej grafice. Biorąc pod uwagę jego osiągnięcia, warto szczegółowo przeanalizować niektóre z jego wcześniejszych inwestycji w sektor ropy i gazu.

W 1956 roku Buffett napisał artykuł w gazecie zatytułowany: „Bezpieczeństwo, które lubię najbardziej: Oil & Gas Property Management, Inc.”, w którym przedstawił tezę o inwestycji w spółkę zarządzającą polami naftowymi.

Buffett zwrócił się do Property Management Inc. ze swoją analizą, z której wynikało, że rezerwy firmy były znacznie niedoszacowane a ich obecna wartość wystarczy, aby pokryć dług spółki.

I chociaż Buffett dostrzegał wartość w szczególności w Property Management Inc., zdawał sobie również sprawę, że biznes naftowy i gazowy będzie doskonałym zabezpieczeniem przed inflacją – szacując, że ta inwestycja może zwrócić 400%, jeśli ceny ropy wzrosną o 50 centów (co się wydarzyło).

Buffet w swoim liście do akcjonariuszy Berkshire Hathaway z 1983 r. ostrzegał przed biznesami naftowymi i gazowymi o wysokich wskaźnikach wymaganych reinwestycji i odrzucał powszechny konsensus, że będą to najlepsze zabezpieczenia przed inflacją.

Ów list pokazał niezwykłe wyczucie rynku Buffeta, i pozwolił uniknąć znacznych strat, które mogły zostać poniesione na akcjach ropy i gazu, kiedy to ceny ropy spadły o prawie 60% od 1983 r. do 1998 r.

W 2002 roku Buffett kupił 1,3% PetroChina $PTR, największego chińskiego producenta ropy naftowej, za 488 mln USD. W tym czasie inwestycja ta była uważana przez wielu jako chybiona, ze względu na wyczerpane rezerwy – wyeksplorowane pola naftowe i nadmiernie obciążoną strukturę kosztów jako potencjalne problemy z tą inwestycją.

Inwestycja Buffetta w $PTR była bardziej przemyślana niż powszechnie uważano, gdyż przy 15% dywidendy, mógł osiągnąć znaczący zwrot, nawet jeśli ceny ropy nie zmieniłyby się zbytnio. Niedługo potem ceny ropy wzrosły o prawie 300%!

$PTR wkrótce okazał się jedną z najlepszych dotychczasowych inwestycji Buffetta. Berkshire sprzedał swoje akcje w 2007 roku, kiedy kapitalizacja rynkowa wynosiła 275 mld$, osiągając 3,6 mld$ zysku. Stanowiło to 720% zwrotu w ciągu jego 5-letniego okresu inwestycji w $PTR, czyli 52% w ujęciu rocznym.

Wnioski z wcześniejszych zakupów przez Buffetta firm naftowych i gazowych, takich jak Property Management Inc. i PetroChina, oraz jego niechęć do firm zajmujących się zasobami naturalnymi w 1983 roku, wiążą się z jego ostatnimi zakupami akcji $CVX i $OXY.

Tezy inwestycyjne dotyczące poprzednich inwestycji Buffetta w ropę i gaz miały podobny motyw: przekonujące wolne przepływy pieniężne (ang. Free Cash Flow – FCF) oraz wzrost cen towarów (co zabezpiecza przed inflacją).

Nie inaczej sytuacja wygląda i tym razem. Obecnie $CVX i $OXY generują ogromne wolne przepływy pieniężne, mają zwyżkę w stosunku do wyższych cen towarów, oferują ochronę przed inflacją i zwracają część swoich wolnych przepływów pieniężnych akcjonariuszom poprzez wykupy swoich akcji i dywidendy.

Utrzymujące się mocne fundamenty ropy wspierają wysokie ceny ropy. To potwierdza nasz pogląd, że stagflacja w stylu lat 70. jest prawdopodobnym scenariuszem, w którym akcje spółek naftowych i gazowych radziły sobie wyjątkowo dobrze.

Wraz ze wzrostem stóp procentowych i dalszym krachem na akcjach spółek technologicznych możemy zaobserwować przyspieszenie rotacji z akcji wzrostowych (ang. growth stock) w kierunku akcji wartościowych (ang. value stock) z wysokimi przepływami pieniężnymi. Ta rotacja już trwa.

Zadziwiający jest fakt, że pomimo silnych fundamentów i sygnałów kupna od Warrena Buffetta i innych znanych inwestorów, zainteresowanie inwestycjami w ropę i gaz pozostaje stosunkowo niskie. Zapewne jest to pokłosie ruchu ESG i naciskanie całego świata przez globalistów na przejście na zieloną energię.

Czy w obliczu potencjalnego rynku niedźwiedzia na kryptowalutach to dobra pora na zgłębianie wiedzy na temat spółek Oil&Gas?

Zapewne tak.

Inwestor nie powinnien zamykać się tylko na jeden sektor. Należy dywersyfikować portfel i podążać za cyklami, które pozwolą nam zarobić na innych aktywach podczas gdy w naszym ulubionym sektorze panuje zima.  

Komentarze