Unijne regulacje dotyczące kryptowalut. Co ze stablecoinami? 30 czerwca!

Ostatnie i końcowe spotkanie trójstronne między trzema głównymi instytucjami UE (Radą/Parlamentem/Komisją) odbędzie się w przyszły czwartek 30 czerwca. Jakie są najważniejsze regulacje, dotyczące zwykłego użytkownika?

MiCa (Markets in Crypto-assets) to ramy regulacyjne opracowywane od 2018 r., mające na celu stworzenie mechanizmów, w oparciu, o które będzie można prowadzić legalną działalność w obszarze krypto oraz zapewnić jednolity system licencjonowania we wszystkich państwach członkowskich do 2024 roku.

Co więc będzie dyskutowane w ramach MiCa?

Stablecoiny

Głowne aspekty są już zamknięte jednak co jest najważniejsze i chyba najbardziej uderzające w użytkownika takich stablecoinów jak USDT czy USDC to możliwy zakaz oferowania przez giełdy użytkownikom przetrzymywania ich depozytów na procent.

Do tego regulacje dla emitentów stabecoinów takie jak white paper, prawa do wykupu, zobowiązania operacyjne, rezerwy kapitałowe itp. są bardzo wysokie. W przypadku „znaczących” stablecoinów powyżej pewnego progu (wielkość rezerwy, wolumen transakcji itp.) będą miały zastosowanie nawet bardziej rygorystyczne wymogi zgodności i ostrożności. Jeśli regulowane stablecoiny zostaną wykorzystane na dużą skalę jako środek płatniczy (np. 1 mln transakcji dziennie), UE planuje ograniczyć ich emisję ze względu na obawy dotyczące polityki pieniężnej i substytucji walut FIAT. Ponadto będą nadzorowane przez organy UE, a nie krajowe organy nadzoru.

Co w takim wypadku z USDT i USDC?

Komentarz na twiterze od Patricka Hensena:

Z powyższych powodów nie wyobrażam sobie obecnie wielu emitentów stablecoinów, którzy chcieliby uzyskać autoryzację UE. Z drugiej strony, jeśli emitenci nie zwrócą się o zezwolenie, ich stablecoiny nie będą już dopuszczone do obrotu na giełdach regulowanych przez UE. To oczywiście nie jest dobre dla skalowalności i adopcji. Ale to też nie jest dobre dla inwestorów z UE. Z powyższych powodów uważam, że przy niekorzystnej decyzji UE stablecoiny USDC/USDT itp. nie będą już dopuszczone do obrotu na giełdach regulowanych przez UE, przynajmniej przez jakiś czas. USDT/USDC są częścią największych i najbardziej płynnych par handlowych. Brak dostępu do nich może być ogromnym problemem, zwłaszcza dla profesjonalnych inwestorów i przedsiębiorstw. Wielu z nich nie będzie miało innego wyjścia jak skorzystać z giełd poza jurysdykcją Uni Europejskiej, co też nie leży w interesie UE.

Podsumowując, emitenci staną przed dylematem, czy ubiegać się o zezwolenie i zobaczyć, jak ich emisja jest ograniczona, czy nie, i stracić część dostępu do rynku UE. Żaden z tych dwóch scenariuszy nie jest satysfakcjonującym wyborem. Dlatego mam nadzieję, że UE wycofa się zarówno ze swoich planów ograniczania emisji stablecoinów innych niż EUR, jak i zakazu oprocentowania w trwających negocjacjach trójstronnych MiCA. Byłoby to korzystne dla obu stron, ponieważ więcej emitentów byłoby skłonnych ubiegać się o autoryzację.

Co więcej ma być duskutowane na posiedzeniu?

NFT – czy powinny być objęte MiCA czy nie?

Komisja chce uwzględnić NFT ze względu na ochronę konsumentów. Początkowo Rada i Parlament były przeciw, ale wydaje się, że teraz zaakceptowały kompromisową propozycję Komisji. Prawdopodobnym wynikiem jest kompromis, w którym emitenci NFT będą w większości zwolnieni, ale giełdy świadczące usługi handlu NFT już nie. Aby funkcjonować będą potrzebować licencji CASP (Crypto-Asset Service Provider).

DeFi

Po długich negocjacjach DeFi pozostanie poza zakresem MiCA. Komisja opublikuje oddzielny raport w 2023 r. i uruchomi dedykowany projekt pilotażowy dla nowej formy „nadzoru DeFi”.

Wpływ krypto na środowisko

Wbrew temu, co twierdzą niektóre media, ban Bitoina na szczęście nie jest już ropatrywany. Będą jednak obowiązywać kompleksowe wymogi dotyczące ujawniania informacji (określone przez ESMA – European Securities and Markets Authority) dla podmiotów CASP dla każdego kryptoaktywa, dla którego świadczą usługi (np. BTC).

Co z weryfikacją portfeli? O tym dowiecie się w następnym artykule!

Może Cie zainteresuje:

Komentarze