Unia Europejska nałoży rygorystyczne normy na banki

2 661

Unia Europejska szykuje bat na banki. Europejskie banki, które chcą przechowywać bitcoiny, wkrótce staną w obliczu surowych nowych zasad. Ustawodawcy w komisji Parlamentu Europejskiego głosowali we wtorek za ustanowieniem nowych przepisów na banki.

Zgodnie z wytycznymi, zasady mają na celu zapewnienie, że tradycyjne instytucje wyemitują wystarczający kapitał, aby utrzymać wsparcie dla wszelkich aktywów cyfrowych, które mogą mieć w swoich bilansach. Wymagane jest również od banków traktowanie kryptowalut jako najbardziej ryzykownej klasy aktywów.

Projekt propozycji, wymaga od banków zastosowania zabezpieczenia ryzyka 1250% w stosunku do kryptowaluty. Proponowany procent to najwyższy poziom ryzyka, zgodnie z reformami zaproponowanymi przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, który ustala międzynarodowe standardy bankowe.

W praktyce oznacza to, że gdy przepisy wejdą w życie, banki nie będą mogły uzyskać żadnego rodzaju lewarowania (zadłużenia na finansowanie operacji finansowych) i będą musiały wyemitować jedno euro kapitału za każde posiadane euro z kryptowaluty.

„Takie wygórowane wymogi kapitałowe pomogą zapobiec przeniesieniu się niestabilności w świecie kryptowalut na tradycyjny system finansowy” – skomentował poseł do Parlamentu Europejskiego Markus Ferber. „W ciągu ostatnich dwóch lat widzieliśmy, że aktywa kryptowalutowe są inwestycjami wysokiego ryzyka” – dodał.

Unia Europejska wymaga również od banków przedstawienia szczegółowej analizy ryzyka związanego z różnymi aktywami kryptowalutowymi, a także wymagań dotyczących płynności. Ponadto instytucje powinny ujawnić swoje zasady dotyczące ekspozycji na kryptowaluty i zarządzania ryzykiem.

Projekt ustawy mówi rownież, że ​​Komisja Europejska powinna „dokonać przeglądu, czy konieczne byłoby szczególne traktowanie aktywów cyfrowych i przyjąć, jeśli to konieczne, wniosek legislacyjny w tym celu”.

Europejscy prawodawcy dyskutują o zaostrzeniu zasad dla banków zamierzających przechowywać kryptowaluty od prawie roku.

Wcześniejszy projekt ustawy wzywał banki do ograniczenia aktywów cyfrowych, takich jak Bitcoin, do zaledwie 1% ich kapitału, nawiązując do zasad zaproponowanych przez Komitet Bazylejski. Projekt ustawy został przedstawiony w połowie 2022 r. przez fińskiego posła do Parlamentu Europejskiego, Ville Niinistö, w ramach szerszej nowelizacji ustawy o usługach finansowych.

Ogólnie rzecz biorąc, najnowszy dokument nadal wydaje się naśladować zasady określone przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, jak donosiły media, koncentrując się na ograniczeniu posiadanych przez banki aktywów niezabezpieczonych i stosując najwyższą możliwą rangę ryzyka dla takich aktywów. Chociaż ostatnie raporty nie mówiły nic o 1% limicie. Aby skutecznie stać się prawem, propozycja będzie musiała jeszcze uzyskać akceptację krajowych ministrów finansów, którzy spotykają się w Radzie Unii Europejskiej.

Komentarze