Ukraina zalegalizowała Bitcoina

9 234

Parlament Ukrainy poparł ustawę o zalegalizowaniu Bitcoina i kryptowalut. Było to możliwe dzięki wprowadzeniu poprawek, które sprawiły, że ustawa stała się zgodna z zaleceniami prezydenta.

Chociaż jest to dobra wiadomość dla zwolenników kryptowalut, to należy mieć świadomość, że zalegalizowanie nie oznacza automatycznie uznania Bitcoina za oficjalny środek płatniczy.

Czy Ukraina wprowadzi Bitcoina?

Część ekspertów uważa, że zalegalizowanie BTC może być pierwszym krokiem na drodze do uznania najstarszej kryptowaluty za prawny środek płatniczy na Ukrainie, jak to ma miejsce w Salwadorze (więcej informacji znajdziesz w artykule: projekt ustawy o bitcoinie jako legalnym środku płatniczym Salwadoru skierowany do parlamentu).

Korzyści płynące z zalegalizowania kryptowalut

Ukraiński minister ds. transformacji cyfrowej Mykhaylo Fedorov uważa, że dzięki nowemu prawu Ukraina zyska dodatkową szansę na rozwój biznesu. Pozwoli to zagranicznym i ukraińskim firmom kryptowalutowym działać w pełni legalnie, a obywatele będą mieli ułatwiony i bezpieczny dostęp do globalnego rynku cyfrowych aktywów.

„The new law is an additional opportunity for business development in our country. Foreign and Ukrainian crypto companies will be able to operate legally, and Ukrainians will have convenient and secure access to the global market for virtual assets”.

Za przyjęciem nowej ustawy zagłosowało ponad 270 osób. Znalazły się w niej zapisy określające wymagania wobec dostawców usług związanych z Bitcoinem (chodzi między innymi o giełdy kryptowalut).

W związku z zalegalizowaniem BTC na Ukrainie za regulowanie rynku kryptowalut będzie odpowiadała Krajowa Komisja Papierów Wartościowych.

Czy Ukraina ma szansę stać się liderem na globalnym rynku krypto?

Założyciel firmy White Rock Management Serhiy Tron uważa, że ukraińskie Ministerstwo Transformacji Cyfrowej będzie starało się zwiększyć znaczenie Ukrainy na globalnym rynku kryptowalut. Ich zalegalizowanie może przyśpieszyć ten proces i zachęcić firmy oraz inwestorów z całego świata do przeniesienia się na Ukrainę.

Co sądzisz o tym, że kolejny kraj zalegalizował Bitcoina i inne kryptowaluty, a w przyszłości może uznać go za oficjalną walutę?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze