UBS połączy się z Credit Suisse? Co na to urzędnicy?

pixabay.com

Czy dojdzie do wielkiej fuzji szwajcarskich banków UBS i Credit Suisse? Według informacji Bloomberga obie strony badają taką możliwość. Póki co cała sprawa jest na bardzo wczesnym etapie, ale tego typu połączenie miałoby istotny wpływ na rynek bankowy w Szajcarii i Europie.

W poniedziałek świat obiegła informacja upubliczniona po raz pierwszy przez agencję Bloomberg i dotycząca możliwej fuzji dwóch dominujących banków w Szwajcarii. Chodzi o UBS i Credit Suisse. Według danych z 2018 roku oba znajdowały się na szczycie listy najzasobniejszych instytucji bankowych, która obejmowała wtedy 248 podmiotów.

Cięcie kosztów?

Informatorzy Bloomberga, którzy pozostają anonimowi, wskazują, że celem operacji może być m.in. cięcie kosztów. Już dwa lata temu miano przeprowadzać analizy ewentualnego połączenia back office obu instytucji. Rozmowy w tej sprawie mają nadal trwać, ale póki co nie przedstawiono żadnych konkretów.

A może oznaka czegoś innego?

Jeszcze w kwietniu pisaliśmy na Bithubie o dość ekstrawaganckiej koncepcji jaką zastosował Credit Suisse i polegającej na pożyczaniu pieniędzy od własnych klientów. W szczycie załamania wynikającego z Covid-19 bank chcąc ratować płynność był gotowy sięgnąć po nietuzinkowe metody. Może sytuacja obu instytucji nie jest rewelacyjna i obie szukają wyjścia z trudnej sytuacji i próbują zabezpieczyć się przed spodziewaną na jesieni drugą falą zamieszania związanego z wirusem?

Koronawirus wymusił na obu bankach cięcia w dywidendzie. Co przyniesie jesień?

Co na to regulatorzy?

Jeśli dwa czołowe banki danego kraju głośno, choć poprzez nieoficjalne przecieki do branżowych mediów, mówią o potencjalnym, przynajmniej częściowym połączeniu, to całej sprawie z pewnością przyglądać się będą regulatorzy rynkowi ze Szwajcarii. Jako że UBS i Credit Suisse razem kontrolują zbyt dużą część sektora, to pełne połączenie wydaje się mniej prawdopodobne. Mniejsze, regionalne banki miałyby z pewnością sporo zastrzeżeń co do możliwości skutecznego konkurowania z tak dużą instytucją. Prawo o uczciwej konkurencji obowiązuje w zasadzie na całym świecie i również u nas każda większa fuzja jest uważnie analizowana.

Wealth managment po szwajcarsku

Oba banki znane są z tzw. sektora wealth managment, czyli mówiąc wprost z zarządzania bogactwem. Zarówno UBS i Credit Suisse mają mocne działy odpowiedzialne tylko za ten sektor rynku bankowego. Zastanawiając się nad przyszłą, potencjalną fuzją, może warto zerknąć na możliwość połączenia banków jedynie w niektórych częściach ich działalności, poza wspomnianym już back office? Wystąpiłby efekt synergii, o którym tak lubią mówić bankowcy podczas fuzji, a regulatorzy byliby mniej bojowo nastawieni do całego przedsięwzięcia.

Krzysztof Kuska

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz ostatni odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze