Społeczność krypto stawia na zakupy

Firma analityczna Santiment sprawdziła, jaki termin cieszył się w ostatnim czasie największą popularnością wśród użytkowników giełd kryptowalut.

Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, wcale nie chodziło o „sprzedaj” (sell).

Spadki na rynku krypto sprzyjają zakupom

Chociaż w ciągu ostatnich 24 godzin Bitcoin (BTC) wzrósł o 4,4%, dzięki czemu w chwili pisania artykułu kurs kryptowaluty utrzymuje się powyżej 41 400 USD, to przez kilkanaście ostatnich dni cena przez cały czas spadała. W ciągu 14 dni BTC stracił prawie 13%.

Wykres kursu BTC z ostatnich 14 dni. Źródło: CoinGecko

W takich sytuacjach bardzo często emocje biorą górę, przez co inwestorzy podejmują nieprzemyślane decyzje i sprzedają swoje aktywa ze stratą. Uderza to przede wszystkim w te osoby, które są na rynku dopiero od kilku tygodni lub miesięcy i nie miały dotychczas okazji przeżyć kilkunastoprocentowych spadków. Zazwyczaj okazuje się, że w tym samym czasie, gdy inwestorzy detaliczni uciekają z rynku, to duzi gracze (wieloryby) skupują BTC na spadkach.

„Kup” najpopularniejszym słowem wśród użytkowników giełd krypto

Pomimo tego według danych opracowanych przez Santiment, tym razem użytkownicy giełd nie skupiali się na sprzedawaniu w panice swoich cyfrowych aktywów. Największą popularnością cieszyło się słowo „kup” (buy). To natomiast sugeruje, że spadki nie osłabiły byczych nastrojów panujących wśród inwestorów.

Recesja: wyjście z akcji na rzecz Bitcoina

Do kupowania BTC namawia również CEO Celsius. Podczas niedawnej konferencji w Miami Alex Mashinsky ogłosił, że w przyszłym roku będzie miała miejsce recesja, dlatego zachęca do sprzedawania akcji i inwestowania w BTC (szczegóły znajdziesz w artykule: Recesja w przyszłym roku – czas na kupno BTC).

Zanim jednak dojdzie do dużych wzrostów, BTC musi przestać reagować na nastroje panujące na amerykańskiej giełdzie akcji. Mashinsky uważa, że najważniejsza kryptowaluta jest na to gotowa.

Co sądzisz o dużej popularności terminu „kup”? Czy może to oznaczać, że drobni inwestorzy zaczęli wykorzystywać spadki do zakupu kryptowalut po promocyjnych cenach?

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze