Sequoia Capital uruchamia fundusz inwestujący w tokeny

1 233

Amerykańska firma venture capital Sequoia Capital stworzy specjalny fundusz kryptowalutowy, który będzie wykorzystywany do kupowania tokenów.

Firma przeznaczy na ten cel od 500 000 do 600 000 USD.

W jakie tokeny zainwestuje Sequoia Capital?

Nowy fundusz Sequoia Capital będzie inwestował zarówno w tokeny, które są już notowane na popularnych platformach, jak i te, które jeszcze nie weszły na giełdy kryptowalut. Chociaż firma inwestuje w kryptowaluty już od 2015 roku, to teraz zamierza zacząć dodatkowo zarabiać na dostarczaniu płynności i stakowaniu.

Było to zresztą kluczowym argumentem przemawiającym za stworzeniem odrębnego funduszu, który zajmie się wyłącznie tokenami. Potwierdził to Shaun Maguire z SC. Na pytanie o sens uruchamiania funduszu dedykowanego kryptowalutom odpowiedział, że coraz więcej inwestorów prosi firmę o możliwość aktywnego zarządzania tokenami. Dodał również, że nowy fundusz daje elastyczność, dzięki której możemy się bardziej zaangażować w kryptowaluty.

„This new fund gives us the flexibility to engage even more deeply”.

Warto zauważyć, że fundusz skoncentrowany na kryptowalutach będzie pierwszym funduszem sektorom w całej historii Sequoia Capital.

Związana z firmą Michelle Bailhe zdradziła, że aktualnie przyglądają się pracom deweloperów działających na różnych sieciach. Wspomniała między innymi o Terra, Polkadot, Avalanche, NEAR i Cosmos. Sequoia Capital chciałaby znaleźć projekt, który powtórzy sukces Solany, ale na razie trudno jest określić, która z sieci ma największe szanse.

Sequoia Capital wierzy w rynek kryptowalut

Utworzenie odrębnego funduszu, który będzie dysponował kwotą przekraczającą pół miliona dolarów i skupiał się wyłącznie na kryptowalutach to dopiero początek. Firma zamierza kontynuować swoje inwestycje w startupy związane z branżą krypto. Poprzez jedną ze swoich spółek Sequoia Capital zainwestowała między innymi w popularną giełdę FTX (więcej informacji znajdziesz w artykule: Giełda FTX zwiększa swoją wycenę do 18 miliardów dolarów).

Co sądzisz o wydzieleniu specjalnego funduszu na inwestycje kryptowalutowe i o projektach, którym aktualnie przyglądają się analitycy Sequoia Capital? Czy twoim zdaniem Polkadot, Cosmos lub inne wspomniane blockchainy mają szansę powtórzyć sukces Solany?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze