Ponad 107 000 BTC w ruchu | Czy zobaczymy kolejny dump ceny bitcoina?

Ponad 107 000 BTC w ruchu. Wraz z powrotem kursu BTC do poziomu ok. 5200$ wzrasta aktywność bitcoinowych wielorybów. W przeciągu ostatnich 24 godzin byliśmy świadkami akumulacji ogromnych transferów kryptowaluty na giełdy (i nie tylko).

W ciągu ostatnich 24 godzin niektórzy z największych inwestorów Bitcoin przetransferowali w sumie 107 209 BTC o wartości 566,9 mln dolarów.

Największa pojedyncza transakcja opiewa na 47 846 BTC o wartości 252,2 mln dolarów. Została przeprowadzone między dwoma portfelami niewiadomego pochodzenia.

Według Whale Alert, sześć z 14 największych „wielorybich” transakcji zainicjowanych w ostatnim dniu dotyczyło wysłania BTC z nieznanych portfeli na giełdy kryptowalut, gdzie potencjalnie mogłyby zostać upłynnione.

Dwie transakcje dotyczyły transferów kryptowaluty z giełd do nieznanych portfeli.

Poniżej znajdziecie listę wszystkich największych transakcji, które trafiły do rejestru Bitcoina w ciągu ostatnich 24 godzin:

Wieloryby są aktywne przez cały czas

Nowe dane od CryptoQuant, firmy zajmującej się analizą blockchain, sugerują, że wieloryby szykowały się do sprzedaży ogromnych ilości bitcoinów na długo przed krachem z przełomu 12/13 marca.

Liczby od CryptoQuant pokazują, że ilość BTC zdeponowanych na giełdach kryptowalut zaczęła rosnąć już 8 marca.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze