Pompliano nie przepada za Shiba Inu

5 846

Shiba Inu to jedno z największych zaskoczeń ostatnich miesięcy, a zarazem jeden z nielicznych projektów wywodzących się z meme coinów, którego twórcy mają większe aspiracje.

Okazuje się jędnak, że nie wszyscy przepadają za SHIB. Popularny inwestor Anthony Pompliano w odniesieniu do Shiba Inu użył nawet określenia „psia kupa” (Dog Poo Poo).

Shiba Inu stworzyła nie tylko milionerów

Niektórzy internauci nie kryją swojego zaskoczenia związanego ostatnimi niesamowitymi wzrostami SHIB. Wielu z nich poświęciło dziesiątki, a nawet setki godzin na robienie analiz i staranne sprawdzanie projektów przed zainwestowaniem pieniędzy. Pomimo tego nawet najlepsze z ich inwestycji nie mogą się równać z Shiba Inu.

W tym przypadku wystarczyło po prostu zaryzykować i kupić SHIB nazywanego „zabójcą Dogecoina”. Inwestorzy, którzy zrobili to w ubiegłym roku, nie musieli nawet dysponować dużym kapitałem. Wystarczyło zainwestować kilkadziesiąt dolarów, aby po roku uzyskać wielomilionowy procent zwrotu z inwestycji. Co jednak w sytuacji, gdy ktoś zainwestował 400 dni temu w Shiba Inu większe pieniądze? Przekonał się o tym inwestor, który włożył w SHIB 8 000 dolarów i ma obecnie około 5,7 miliarda USD.

Anthony Pompliano krytykuje SHIB

Po tym, jak Shiba Inu wyprzedziła Dogecoina pod względem kapitalizacji, nie trzeba było długo czekać, aby wiele osób dało się złapać na FOMO. Widać to między innymi na grupach o tematyce kryptowalut, gdzie co jakiś czas jakaś nowa osoba prosi o pomoc w zakupie Shiba Inu lub o wskazanie innych projektów, które mogą odnieść podobny sukces.

Na FOMO nie dał się natomiast złapać inwestor Anthony Pompliano (jego twitterowe konto @APompliano obserwuje ponad 1,2 miliona osób). W kilku słowach wyjaśnił, dlaczego według niego SHIB nie jest najlepszym wyborem: nie ma absolutnie żadnego powodu, aby ktokolwiek miał inwestować w Shiba Inu oprócz tego, że może wzrosnąć dzięki zakupom innych osób. Projekt nie ma żadnej wartości ani nie jest rozwijany. To psia kupa.

„There is absolutely ZERO reason why somebody should be owning Shiba Inu other than it may go up because other people are going to buy it. (…) There’s no development activity, there’s no value underlying it… this is dog poo poo!”

Co sądzisz o SHIB? Czy zgadzasz się z Pompliano?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze