Podwyżka stóp w USA najwcześniej w marcu

1 884

Fed podjął dzisiaj decyzję w sprawie stóp procentowych: w najbliższych tygodniach pozostaną na dotychczasowym poziomie. Jednocześnie potwierdzono, że chociaż nie ma na razie konkretnego harmonogramu, to zapowiedziane na marzec podwyżki najprawdopodobniej będą miały miejsce.

Pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie przełożyło się na chwilowe przebicie 39 000 USD na Bitcoinie.

Podniesienie stóp procentowych mogłoby spowolnić wzrosty kryptowalut

Wielu analityków jest zgodnych w kwestii tego, że podniesienie stóp procentowych może być niekorzystne dla Bitcoina (a także dla pozostałych kryptowalut, podobnie zresztą, jak i dla większości ryzykownych aktywów). Z tego powodu część inwestorów obawiała się dzisiejszej decyzji Fed, szczególnie że w ostatnich dniach coraz częściej pojawiały się głosy przemawiające za koniecznością przyśpieszenia podwyżek stóp procentowych.

Podczas dzisiejszego posiedzenia urzędnicy Rezerwy Federalnej poinformowali jednak o pozostawieniu ich na dotychczasowym poziomie. W dodatku, chociaż już wcześniej mówiono, że pierwsza z trzech oficjalnie zaplanowanych na ten rok podwyżek (niektóre instytucje finansowe już teraz uważają, że będzie ich więcej) będzie miała miejsce w marcu, to prezes Fed Jerome Powell nie potwierdził tego w sposób jednoznaczny.

O ile mogą wzrosnąć stopy procentowe w USA?

Poinformował jedynie, że decyzja zostanie podjęta podczas marcowego posiedzenia, a urzędnicy FED w swojej decyzji uwzględnią napływające dane.

„(…) guided by incoming data”.

Dodatkowo Jerome Powell stwierdził, że jest dużo miejsca, aby podnieść stopy procentowe w taki sposób, aby nie osłabiło to rynku pracy. Zapytany o tempo podwyżek odparł, że należy być skromnym i zwinnym.

„humble and nimble”

Prezes Fed przewiduje, że najbliższym czasie amerykańska gospodarka zostanie przyhamowana, ale taki stan nie powinien się długo utrzymywać.

Bitcoin reaguje na decyzję FED

Chociaż po ogłoszeniu wspomnianej decyzji kurs BTC wzrósł z 38 000 na ponad 39 000 USD, w kolejnych godzinach spadł o 3 000 dolarów. W chwili pisania artykułu Bitcoin kosztuje 36 982 USD. Spadki wynikające z obawy o to, co może wydarzyć się w marcu, nie ominęły również tradycyjnych rynków, czego najlepszym przykładem była większość indeksów notowanych na Wall Street.

Co sądzisz o obawach towarzyszących posiedzeniom Fed? Czy podniesienie stóp, które prędzej czy później na pewno będzie miało miejsce może mieć poważny wpływ na kurs Bitcoina i innych kryptowalut?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze