Podwójny airdrop: Enno Wallet i Vires.Finance

Ostatnio opisywaliśmy kilka airdropów, przy czym były to albo potencjalne airdropy, albo takie, które zdążyły już trafić do użytkowników.

Tym razem zamieszczamy opis promocji, z której wciąż można skorzystać. W dodatku chodzi o dwa airdropy w jednym, które zostały potwierdzone przez twórców: Enno Wallet i Vires.Finance.

Gwarantowany airdrop dla użytkowników Vires.Finance

Vires.Finance to zdecentralizowany protokół płynności związany z Waves, który pozwala użytkownikom dostarczać oraz pożyczać środki. Obecnie użytkownicy mogą korzystać z siedmiu różnych aktywów: Waves (WAVES), Neutrino USD (USDN), Tether USD (USDT), USD Coin (USDC), Neutrino EUR (EURN), Bitcoin (BTC) oraz Ethereum (ETH).

Uwaga! Przed zdeponowaniem jakichkolwiek środków na Vires.Finance koniecznie zrób własny research!

Dostarczając płynność dla jednej ze wspomnianych kryptowalut, możesz korzystać z atrakcyjnego oprocentowania. W momencie pisania artykułu najlepsze APY (roczna stopa zwrotu) dostępne jest dla EURN (54,82%), USDC (46,28%) i USDT (45,63%). Pamiętaj jednak, że nie jest ono stałe i z czasem może zarówno wzrastać, jak i spadać.

Gdzie w tym wszystkim Airdrop? Twórcy protokołu oficjalnie zapowiedzieli, że użytkownicy, którzy będą korzystali z narzędzia w początkowej fazie, otrzymają tokeny $VIRES. Tokeny zostaną przyznane proporcjonalnie do wartości zdeponowanych środków. Tym samym w przypadku tego airdropa większy depozyt przełoży się na większą ilość $VIRES.

Szczegółowe informacje na temat airdropa oraz kalkulator znajdziesz w zakładce https://vires.finance/#earlybird.

Gwarantowany airdrop dla użytkowników Enno Wallet

Enno Wallet to nowy portfel kryptowalut w formie aplikacji na urządzenia z systemem iOS i Android. Podobnie jak w przypadku Trezora lub Metamaska, użytkownik ma dostęp do frazy seed, na którą składa się piętnaście losowych słów, więc nie musi podawać swoich danych (opcjonalne jest podanie adresu e-mail). Z portfelem Enno Wallet związany jest token zarządzający Enno Cash, który niebawem trafi do sprzedaży.

Uwaga! Przed zdeponowaniem jakichkolwiek środków na portfelu Enno Wallet koniecznie zrób własny research!

Pamiętaj również, że jest to nowa aplikacja, więc dla własnego bezpieczeństwa lepiej nie przerzucać tu od razu wszystkich swoich oszczędności! Bezpieczne i wielokrotnie polecane portfele sprzętowe znajdziesz w artykule Trezor vs. Ledger | Porównanie portfeli kryptowalut.

Jedną z ciekawszych opcji portfela jest wbudowany staking, co ułatwia zarabianie odsetek od posiadanych kryptowalut. Dla osób zainteresowanych airdropem najważniejsze jest jednak to, że Enno Wallet chce wynagrodzić tych użytkowników, którzy zaczną korzystać z aplikacji przed oficjalnym rozpoczęciem sprzedaży tokenów Enno Cash. Wystarczy więc przelać środki na portfel i skorzystać ze stakingu, aby można było załapać się na darmowe tokeny (w tym przypadku również sprawdzi się zasada, że im więcej środków, tym większy airdrop).

Jak zgarnąć dwa airdropy za jednym razem?

Jeżeli uznasz, że warto skorzystać z opisanych airdropów, z pewnością ucieszy cię informacja, że można to zrobić za jednym razem. Jest to możliwe dlatego, że w portfelu Enno Wallet dostępny jest staking na Vires.Finance. Co więcej, informacja o możliwości skorzystania z dwóch promocji została potwierdzona na oficjalnym blogu Enno Wallet: jeśli dostarczasz płynność przez Enno Wallet, będziesz mógł otrzymać zarówno tokeny Vires, jak i Enno Cash.

„If you Supply liquidity within Enno Wallet, you will be able to receive both Vires and Enno Cash tokens”.

Ważne przypomnienie!

Zanim przystąpisz do wykonywania kroków, które zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez Enno Wallet i Vires.Finance uprawnią do otrzymania airdropów, koniecznie poszukaj informacji na temat tego, czy portfel jest na tyle bezpieczny, aby można było przelać na niego jakiekolwiek środki. Upewnij się również, że rozumiesz, na czym polega dostarczanie płynności w protokole Vires.Finance.

Jak skorzystać z podwójnego airdropa?

Skorzystanie z podwójnego airdropa wymaga wykonania kilku różnych czynności, ale nie powinno to stanowić problemu, o ile tylko skorzystasz z poniższej instrukcji.

1. Zainstaluj na telefonie portfel Enno Wallet (linki do wersji na iOS i Android znajdziesz na stronie ennowallet.com). Pamiętaj o zapisaniu fraz i przechowywaniu ich w bezpiecznym miejscu!

2. Zasil portfel USDT, USDC lub innymi środkami (na oficjalnej stronie aplikacji znajdziesz kalkulator, który ułatwi ci wybór najbardziej opłacalnego aktywa).

Środki możesz przesłać na portfel po sieci Ethereum lub Waves. W przypadku tej drugiej będziesz mógł skorzystać z dużo niższych opłat transakcyjnych. W celu wysłania stablecoinów i innych kryptowalut po tej sieci możesz skorzystać z giełdy waves.exchange. Wypłacając środki, zwróć uwagę, czy korzystasz z odpowiedniej sieci (Waves) i czy jest ona zgodna z tą, którą wybrałeś w aplikacji. Samo przesłanie środków po sieci Waves trwa kilka sekund.

3. Oprócz aktywa, które chcesz stakować na Enno Wallet, prześlij również niewielką ilość Waves. Środki te zostaną wykorzystane do pokrycia opłat sieciowych. Wystarczy nawet 0,025 – 0,05 (równowartość dolara).

4. Przejdź do ekranu głównego portfela (Home) i w bloku Vires Finance wybierz pulę, dla której chcesz dodać płynność (przykładowo: jeżeli interesuje cię staking USDT, wybierz pulę USDT). W celu wyświetlenia dodatkowych projektów przesuń ekran w lewo.

5. Kliknij wybraną pulę, określ kwotę, jaką chcesz zablokować na staking i potwierdź transakcję.

To wszystko! Twoje środki zostały zdeponowane przez portfel Enno Wallet na protokole Vires.Finance, dzięki czemu (zgodnie z deklaracjami twórców tych narzędzi) będziesz mógł otrzymać zarówno airdrop Vires, jak i tokeny Enno Cash.

Informacja o naliczonych tokenach Enno Cash wyświetla się na głównej stronie portfela.

Jak wycofać środki ze stakingu?

Jeżeli z jakiegoś powodu będziesz chciał zrezygnować ze stakingu, wykonaj działania opisane w kroku czwartym. Zamiast jednak dostarczać płynność (Supply), przejdź do wypłaty środków (Withdraw) i określ, jaka kwota ma zostać wypłacona.

Każda tego typu transakcja wiąże się z niewielką opłatą, która pobierana jest w Waves (WAVES). Przy deponowaniu i wypłacaniu środków opłata wynosi 0,005, czyli około 0,13 USD.

O ile powyższy powyższe airdropy zostały potwierdzone przez twórców, pamiętaj o ryzyku związanym z korzystaniem z nowych protokołów oraz portfeli.

Co sądzisz o tym podwójnym airdropie? Skorzystasz z niego? A może już wcześniej zacząłeś dostarczać płynność do Vires.Finance?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze