Podatek PCC od kryptowalut zostanie zawieszony

3 660

Podatek PCC zostanie zniesiony!

Jak donosi portal Business Insider, Ministerstwo Finansów planuje wydanie rozporządzenia, które ma zawiesić obowiązek opodatkowania kryptowalut od podatku od czynności cywilnoprawnych. Jak podaje się w komunikacie ministerialnym (za serwisem):

„W konsekwencji przyjęcia takiej wykładni, w przypadku gdy obrót walutą wirtualną dokonywany jest na podstawie umowy sprzedaży lub zamiany, staje się przedmiotem podatku od czynności cywilnoprawnych. Uwzględniając specyfikę handlu walutami wirtualnymi, który sprowadza się do obracania tymi prawami majątkowymi przez ich zakup, sprzedaż i wymianę, a zatem wielokrotnego zawierania umów sprzedaży i zamiany, po stronie podmiotu dokonującego obrotu walutą wirtualną powstać może obowiązek zapłaty podatku w wysokości niejednokrotnie przewyższającej zainwestowane środki. Czasowe zaniechanie poboru podatku pozwoli na dokonanie pogłębionej analizy i przygotowanie rozwiązań systemowych normujących tę przestrzeń gospodarczą, w tym w kontekście podatkowym. Na podstawie rozporządzenia nastąpi zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych nabywający w drodze umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualne, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723) nie będą zobligowani do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
Uwzględniając wynikającą z art. 32 Konstytucji zasadę równości wobec prawa zaniechanie podatku będzie dotyczyło wszystkich podatników dokonujących obrotu walutami wirtualnymi, bez względu na liczbę dokonanych czynności i wartość przedmiotu transakcji.
Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do umów sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej dokonanych od dnia 13 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. 

Można powiedzieć, że jest to pokłosie chociażby ostatnich orzeczeń sądów administracyjnych dotyczących samej problematyki kryptowalut. Przede wszystkim ciągle jest podważane, że kryptowaluta stanowi prawo majątkowe. Trudności związane również z podstawą opodatkowania powodują że mamy do czynienia z zawiłym tematem definiowania samej wartości płaconych podatków. Przy podatku PCC mieliśmy do czynienia z brakiem praktyczności podatku w związku z ogromną ilością transakcji, które wykonują niektóre osoby (jak np. trejderzy). Zgodnie z planami ministerstwa planuje się wprowadzenia odpowiedniego projektu rozporządzenia do dnia 15 czerwca 2018 roku. Obecnie jest on w fazie konsultacji wewnętrznych. Jednak zwolnienie ma dotyczyć według planu tylko transakcje pomiędzy 13 lipca 2018 roku a 30 czerwca 2019 roku. Co zatem sądzicie o planach Ministerstwa Finansów odnośnie podatku PCC? Czy rzeczywiście rozporządzenie zmieni sytuację? Zapraszamy do dyskusji!

Komentarze