Pięć najlepszych kryptowalut według Raoula Pala

19 433

Raoul Pal podzielił się swoimi przemyśleniami na temat obecnej sytuacji na rynku kryptowalut.

Przy okazji wskazał pięć najlepszych kryptowalut, które można uznać za najistotniejsze dla inwestorów.

Kryptowaluty czy fiaty?

CEO Real Vision obserwowany jest na Twitterze przez prawie 839 tysięcy osób. Pomimo obecnych spadków Raoul Pal potwierdził, że wszystkie pieniądze przechowuje w cyfrowych aktywach (nie licząc tych, które są potrzebne do opłacenia rachunków). Dodatkowo nie ma długów i posiada stałe dochody, dzięki czemu nie obawia się dużych wahań kursów.

„All my cash is in digital assets. Everything except paying the bills. I also have no debts and I have income so can afford the p&l swings without concerns”.

Jednocześnie Pal przypomina, że każdy powinien dostosować strategię inwestowania do swojej sytuacji: wybierz swoją własną drogę. Podejmij takie ryzyko, na jakie możesz sobie pozwolić, aby grać w długą grę i nie próbuj się szybko wzbogacić.

„Choose your own journey. Take the risk you can afford to play the long game and don’t try to get rich quick”.

Które projekty poleca CEO Real Vision?

Osoby, które chcą zainwestować przed kolejnym rozgrzaniem rynku kryptowalut, powinny według Pala zainteresować się przede wszystkim Bitcoinem (BTC), Ethereum (ETH), Terra (LUNA), Avalanche (AVAX) oraz Solaną (SOL). Jednocześnie podkreślił, że przede wszystkim nie należy się stresować krótkoterminowymi ruchami, zwłaszcza jeżeli ktoś inwestuje długoterminowo.

„Most of all, don’t get stressed by shorter term moves if you are playing the long game”.

Co z NFT?

Jeżeli natomiast chodzi o NFT, Raoul Pal określił je jako najbardziej spekulacyjne, ale za to innowacyjne. W związku z tym uważa, że warto się nimi zainteresować przynajmniej w niewielkim stopniu.

„NFT’s are most speculative but are also innovating fast so have a bit of that too”.

Co sądzisz o typach podanych przez Raoula Pala? Czy któraś z tych kryptowalut (BTC, ETH, LUNA, AVAX i SOL) znajduje się obecnie w twoim portfelu?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze