Odzyskaj swoje Bitcoiny z Mt.Gox, jest na to szansa

2 844
Sąd okręgowy w Tokio zatwierdził 22 czerwca rozpoczęcie postępowania cywilnego w sprawie Mt.Gox. Informacja została opublikowana na stronie mtgox.com i oznacza, że ​​proces bankructwa, który trwa od 2014 r., zostanie wstrzymany. Rozpoczęcie postępowania w trybie cywilnym może oznaczać, że kupcy wreszcie odzyskają swoje Bitcoiny, a nie ekwiwalent pieniężny z dnia ogłoszenia upadłości.

Proces cywilny jest zwycięstwem wierzycieli, ponieważ mają teraz szansę otrzymać zwrot swoich środków w postaci bitcoinów.  Gdyby sprawa odbyła się w procesie upadłościowym, zgodnie z Japońskim prawem poszkodowani otrzymali, by wyłącznie rekompensaty w wysokości 440 dolarów za jednego Bitcoina. W takim przypadku wierzyciele nie odnieśliby korzyści z aprecjacji ceny waluty.

W opublikowanym dokumencie możemy przeczytać:

W postępowaniu upadłościowym roszczenia niepieniężne zamieniają się na roszczenia pieniężne z tytułu wszczęcia postępowania upadłościowego. Jednak w postępowaniu cywilnym roszczenia niepieniężne nie są przekształcane w roszczenia pieniężne w chwili rozpoczęcia postępowania cywilnego. W związku z tym w postępowaniu cywilnym w tej sprawie roszczenia o zwrot bitcoinów („roszczenia bitcoinowe”) również nie zostaną przekształcone w roszczenia pieniężne po rozpoczęciu postępowania cywilnego

Jeśli straciłeś swoje środki na Mt.Gox możesz jeszcze je odzyskać

Traderzy, którzy złożyli dowody roszczeń w postępowaniu upadłościowym, będą musieli przedłożyć je do procesu rehabilitacji cywilnej. Osoby, które przegapiły proces bankructwa, mogą zgłaszać roszczenia w nowym procesie. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 22 października. Mt.Gox musi złożyć proponowany plan rehabilitacji do 14 lutego 2019 roku.

Historia Mt.Gox w skrócie

Giełda  została założona przez Mc Caleba w roku 2010 jej pierwotną funkcją była wymiana kart Magic (stąd nazwa Magic The Gathering Online eXchange). W tym samym roku giełda została sprzedana została Markowi Karpelèsowi prezesowi, który doprowadził do jej wielkiego upadku. Mt.Gox było największą giełdą kryptowalutową, na której w latach 2013-2014  dokonywał obrót 70% wszystkich bitcoinów. Liczne zaniedbania prezesa giełdy w zakresie cyberbezpieczeństwa doprowadziły do kradzieży 850 tysięcy bitcoinów.

W lutym 2014 r. giełda zaczęła mieć problemy techniczne. Po kilkunastu dniach od ogłoszenia problemów giełda złożyła w Tokijskim sądzie wniosek o upadłość i ochronę przed wierzycielami.

1 sierpnia 2015 r. Mark Karpelès został aresztowany Przez japońską policję pod zarzutem sfałszowania danych salda oraz defraudację środków.

W lipcu 2016 r. Mark Karpelès został zwolniony za kaucją pod warunkiem zakazu opuszczania Japonii.

W toku śledztwa zostało odnalezione 200 tysięcy bitcoinów. Odnalezione bitcoiny  zostały przejęte przez syndyka giełdy Nobuaka Kobayashego w celu spłacenia wierzycieli.

Syndyk Mt.Gox dementuje informacje, że wpływał na cenę rynkową BTC

Wiele osób twierdzi, że dotychczasowe działania upadłościowe syndyka znacząco przewyższyło popyt rynkowy doprowadzając do znacznego spadku cen z Bilsko 20.000$ do 6.000$. Dowodem potwierdzającym tą teorie jest grafika, na którą zostały naniesione momenty, kiedy syndyk przesuwał środki z kont.

Syndyk Mt.Gox sprzedaje bitcoina
Wpływ działań syndyka Mt.Gox na kurs BTC

Jednak w dokumencie opublikowanym na stronie Mt.Gox  możemy przeczytać, że sprzedaż nie odbywała się na wolnym rynku.

„Bitcoin i Bitcoin Cash zostały sprzedane w sposób, który nie miał wpływu na cenę rynkową, sprzedaż nie odbyła się na giełdzie”

W celu  zaspokojenia roszczeń wierzycieli syndyk dokonał sprzedaży 35.000 tysięcy bitcoinów. Syndyk jest jeszcze w posiadaniu 165000 bitcoinów i jest odpowiedzialny za ten majątek. Wartość sprzedanych do tej pory kryptowalut wyniosła 407 mln dolarów, a do zaspokojenia potrzeb wierzycieli w procesie upadłościowym zabrakło, aby jeszcze około 190 mln dolarów.

Mt.Gox niekończąca się historia

Sprawa związana z  upadłą giełdą, obrała nowy kierunek i na pewno będzie ciągnęła się jeszcze wiele lat. Kluczowe dla tej historii jest fakt, że wierzyciele mają szansę w uczciwe odzyskanie środków.  Do dziś nie udało się ustalić wszystkich sprawców kradzieży. Jedyną zatrzymaną osobą w sprawie jest Aleksadr Vinnik, który najprawdopodobniej miał za zadanie wyprać skradzione środki. Jeśli trzymałeś swoje bitcoiny na Mt.Gox i zostały ci skradzione, pamiętaj by złożyć swoje roszczenie w procesie cywilnym do 22 października 2018 roku.

Komentarze