Nowe włoskie regulacje dotyczące firm z branży kryptowalut

555

Oto kolejna informacja, która wprowadza kolejnego gracza w świat uregulowania kryptowalut. Tym razem włoskie władze chcą wprowadzić przepisy związane z przedsiębiorstwami, które są związane z tym rynkiem. Został wydany komunikat Ministerstwa Gospodarki i Finansów w którym napisano:

” Uznanie i zrozumienie w różnych sferach zjawiska kryptowalut to obecny cel ministerstwa wraz z wydaniem dekretów, które obecnie podlegają konsultacjom społecznym. Dokument będzie odnosił się do metod związanych z informowaniem Ministerstwa o działalności na rynku kryptowalut”

Co przepisy wprowadzają?

Przepisy będą dostosowane m.in. do działających już dyrektyw unijnych dotyczących prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu, które pojawiły się już wcześniej. Dekret również określa kryptowaluty jako środek wymiany zakupu towarów i usług, nieemitowane przez bank centralny lub przez organ publiczny i niekoniecznie powiązane z prawnym środkiem płatniczym jakim jest waluta państwowa. Definicja ta po raz pierwszy we włoskim prawie znalazła się w dekrecie z 25 maja 2017r. Rezultatem ich będzie rejestracja podmiotów w spisie państwowym, którzy będą chcieli posługiwać się kryptowalutami. Będą to również podmioty, którzy przyjmują płatności w tej formie. Projekt dekretu wspomina też o możliwości lepszego monitorowania samego zjawiska w kraju. Roberto Ciciani, dyrektor agencji odpowiedzialnej za zapobieganie przestępstwom finansowym powiedział:

” Spis i rejestracja pozwolą na lepsze monitorowanie przestrzegania prawa z zarządzeniami operatorów i dadzą im pewności w prowadzeniu działalności”

Termin konsultacji mija w lutym tego roku, natomiast planuje się wprowadzenie prawa w lipcu. Przypomnijmy, że Włochy w swojej historii m.in. zmierzyli się z oszustwem jaki był Onecoin a także bywały przypadki odmowy sprzedaży energii górnikom. Obecnie również wiele innych krajów, w tym Polska, publikują już pierwsze projekty swoich ustaw. Rok 2018 będzie czasem kiedy kraje będą chciały podjąć próbę uregulowania kryptowalut. Kraje unijne wprowadzają kolejno różne rozwiązania aczkolwiek definicje są dość podobne co wynika z zastosowanych przepisów UE. Każde nowe przepisy pojawiające się na Świecie będą przez nas przekazywane na naszym portalu.

Komentarze