Nadużycia w górnictwie | Czy górnicy mogą pomagać prać pieniądze?

1 915
Podczas analizy niektórych bloków można znaleźć wiele transakcji, w których użytkownicy płacą wysoką prowizję transakcyjną – niejednokrotnie przekraczającą rzeczywistą kwotę transferu. Ten przypadek ma miejsce w sieciach kryptowalut opartych o proof-of-work. W wielu przypadkach jest to sygnał ostrzegawczy, w którym użytkownik sieci próbuje ukryć źródło swoich dochodów lub wyprać pieniądze przy pomocy górników.

Jak to działa?

Kiedy dokonujesz transakcji kryptowaluty w systemie proof-of-work trafia ona najpierw do puli niepotwierdzonych transakcji. Następnie górnicy wybierają transakcję i umieszczają ją w bloku. Górnik rozwiązuje problem matematyczny zwany dowodem pracy (proof-of-work). Następnie sieć potwierdza blok i dodaje go do blockchain (danej kryptowaluty). Każdy nowy blok dodany do łańcucha bloków jest kolejnym potwierdzeniem danej transakcji. Wygląda to w następujący sposób:

blockchain

Źródło: https://bitcoin.stackexchange.com/questions/32547/do-miners-get-a-reward-for-re-confirming-blocks

  1. Kiedy mówimy, że transakcja ma 1 potwierdzenie, oznacza to, że jest zawarta w bloku.
  2. Gdy mówimy, że transakcja ma 2 potwierdzenia, oznacza to, że jest ona zawarta w bloku, po którym następuje jeden blok.
  3. Kiedy mówimy, że transakcja ma 3 potwierdzenia, oznacza to, że jest ona zawarta w bloku, po którym następują dwa bloki.

Podejrzane opłaty transakcyjne

Jednym z zachowań, które może wskazywać na próbę ukrycia źródła dochodu lub prania pieniędzy, jest przekazywanie wysokich opłat górnikom. W tej sprawie podejrzewa się obie strony – górnika i nadawcę. Oto przykład (tx hash: cc455ae816e6cdafdb58d54e35d4f46d860047458eacf1c7405dc634631c570d) adresu, który stworzył tx, w którym przekazano prawie 134 tys. dolarów (26-04-2016):

coinfirm

Źródło:  Bazy danych Coinfirm

Adres 1QgTYzMYqStzZBQx8gguYaJQMjFRbagbh wysłał do adresu 1DsB8CHc7fa87GUm6qs6YGoCRgQpBo2TJZ 0,0001 BTC, ale ustawił bardzo wysoką prowizję, która wyniosła 291,2409 BTC, kwota ta trafiła do górników z mining pool-a – BitClub.

Kryptowaluta wysłana w prowizji nie jest stracona. Opłata TX nie znika (w przeciwnym razie wyciekłaby jej wartość). Płatność jest wysyłana do górników, którzy odbierają transakcję i umieszczają ją w bloku. Górnik otrzymuje zatem pieniądze, które nadawca wysłał jako opłatę TX. Jeśli natomiast zdarzy się, że nadawca i odbiorca to ta sama osoba, zachowują prowizję TX dla siebie. Nie muszą nawet rywalizować z innymi górnikami, jeśli utworzą TX po uprzednim wydobyciu bloku. Transakcja nie jest transmitowana publicznie, więc inni nie będą mogli uzyskać prowizji. Po wydobyciu będzie publiczna (w blockchain). Kiedy blok jest wydobywany możliwe jest wybranie, które transakcje kryptograficzne są w nim umieszczane (i zebranie za to odpowiedniej opłaty). Możliwym jest, że górnik zainicjował transakcję (z innego adresu portfela), potencjalnie dla celów prania pieniędzy.

Coinfirm analizuje blockchain pod kątem takiej aktywności i identyfikuje transakcje, w których znaczące opłaty są przekazywane górnikom.

Statystyka wysokich prowizji w sieci Bitcoin

Według analizy Coinfirm, od czasu bloku Genesis przeprowadzono:

31 829 transakcji z opłatami powyżej 0,1 BTC, łącznie: 60 739 944,64 USD (12295.05 BTC)

556 transakcji z opłatami ponad 1 BTC, w sumie: 1 319 530,76 USD (5339,16 BTC)

127 transakcji z opłatami ponad 10 BTC, w sumie: 637.655,83 USD (3557.38 BTC)

4 transakcji z opłatami ponad 100 BTC, w sumie: 161,500,82 USD (774.04 BTC)

Kursy wymiany zostały ustalone na podstawie wysokości bloków poszczególnych transakcji.

Poniżej znajduje się przykład tego, jak takie zachowanie znajduje odzwierciedlenie w raporcie ryzyka Coinfirm AML Risk:

coin

Źródło : Raport ryzyka AML dla adresu BTC sporządzony przez Coinfirm.

Komentarze