Międzynarodowa sieć firm KPMG kupiła Bitcoiny

Działająca na całym świecie sieć KPMG dołączyła do grona firm, które otwarcie przyznają się do inwestowania w BTC.

Jest to o tyle istotne, że KPMG zaliczana jest do Wielkiej Czwórki firm audytorsko-doradczych i ma blisko 207 000 pracowników (w samej Polsce zatrudnia około 2 000 osób).

Kolejny gigant inwestuje w BTC

O kryptowalutowych zakupach KPMG poinformowała w komunikacie prasowym. Firma nabyła Bitcoiny za pośrednictwem giełdy Gemini. Ta inwestycja pokazuje, że firma wierzy w dalszy rozwój branży kryptowalut, co zresztą potwierdził w oficjalnym komunikacie partner zarządzający Benjie Thomas: kryptowaluty są dojrzewającą klasą aktywów. (…) Ta inwestycja odzwierciedla nasze przekonanie, że instytucjonalne przyjęcie aktywów kryptowalutowych i technologii blockchain będzie nadal rosło i w pewnym momencie stanie się regularną częścią zróżnicowanych aktywów.

„Cryptoassets are a maturing asset class. (…) This investment reflects our belief that institutional adoption of crypto assets and blockchain technology will continue to grow and become a regular part of the asset mix”.

Firmy założycielskie KPMG International powstały już w 1870 roku. Tym samym ze wszystkich firm, które do tej pory zdecydowały się na inwestycję w BTC, międzynarodowa sieć ma najprawdopodobniej najdłuższą historię. Zakup BTC jest zarazem pierwszą tego typu inwestycją dla KPMG.

Dlaczego KPMG postawiło na współpracę z giełdą Gemini?

Wybór giełdy Gemini był nieprzypadkowy, ponieważ ze względu na swoją politykę w zakresie ochrony środowiska, KPMG potrzebowała również kredytów węglowych. Należąca do braci Winklevoss giełda ma w tym duże doświadczenie, o czym informowaliśmy w artykule: Giełda Gemini skompensuje emisję CO₂ bitcoina.

Międzynarodowy gigant księgowy nie ukrywa, że zakup Bitcoinów może być pierwszą z wielu inwestycji w cyfrowe aktywa. Już teraz firma przygląda się zdecentralizowanym finansom, metaverse oraz NFT.

Niektórzy obserwatorzy wskazują, że firma poinformowała o swoich zakupach krótko po opublikowaniu raportu na temat rosnącego zainteresowania inwestycjami w kryptowaluty.

Co sądzisz o zakupie Bitcoinów przez jedną z największych firm w swojej branży? Czy może to wpłynąć na kolejnych inwestorów, którzy zaczną kupować BTC?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze